Radno vrijeme: Pon-Pet 07 - 15 sati

Natječaji

Lag Bosutski niz

IZMJENA NATJEČAJA LAG BOSUTSKI NIZ

Izmjena LAG Natječaja iz LRS LAG-a Bosutski niz za TO 1.2.1. „Restrukturiranje, modernizacija i povećanje konkurentnosti poljoprivrednih gospodarstava“  Dana 23. svibnja 2019. godine Upravni odbor LAG-a Bosutski niz na svojoj sjednici održanoj u Uredu LAG-a u Nijemcima, na adresi Trg kralja Tomislava 6 s početkom u 19:00 sati, donio je Odluku kojom se usvaja prijedlog […]

Babina Greda

POTPISIVANJE UGOVORA O DODJELI FINANCIJSKIH SREDSTAVA

Dana, 15. veljače 2019.g. u općinskoj vijećnici Općine Babina Greda općinski načelnik je potpisao Ugovore o dodjeli financijskih sredstava u skladu sa objavljenim, 19. prosinca 2018.g.. Javnim natječajem za financiranje programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge u kulturi i sportu na području Općine Babina Greda za 2019.g. Za financiranje rada […]

Zaželi

JAVNI POZIV ZA PRIJEM U RADNI ODNOS NA ODREĐENO VRIJEME TRI (3) RADNICE U PROJEKTU “ZAPOŠLJAVANJE ŽENA IZ RANJIVIH SKUPINA SA PODRUČJA OPĆINE BABINA GREDA”

REPUBLIKA HRVATSKA VUKOVARSKO-SRIJEMSKA ŽUPANIJA OPĆINA BABINA GREDA OPĆINSKI NAČELNIK KLASA: 112-03/19-30/1 URBROJ: 2212/02-02/19-01-1 U Babina Greda 08. siječnja 2019.g.   Na temelju Odluke Ministarstva rada i mirovinskog sustava o financiranju KLASA: 910-04/17-07/10, URBROJ: 524-06-03-01/2-17-93, Ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava za projekte koji se financiraju iz Europskog socijalnog fonda, Operativnog programa Učinkoviti ljudski potencijali 2014.-2020 „Zapošljavanje […]

JAVNI NATJEČAJ ZA FINANCIRANJE PROGRAMA I PROJEKATA OD INTERESA ZA OPĆE DOBRO KOJE PROVODE UDRUGE U KULTURI I SPORTU NA PODRUČJU OPĆINE BABINA GREDA ZA 2019.G.

Općina Babina Greda objavljuje Javni natječaj za financiranje programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge u kulturi i sportu na području Općine Babina Greda za 2019.g. U prilogu se nalazi sva potrebita i obvezujuća dokumentacija. Rok za prijavu na natječaj iznosi 30 dana od dana objave, znači do 21. siječnja 2019.g. Prijave […]

Obavijest

OBAVIJEST O PRETHODNOJ PROVJERI ZNANJA (javni natječaj čistač/ica – dostavljač/ica)- PISMENI DIO

Obavještavamo kandidate koji su se prijavili na javni natječaj za prijem u radni odnos čistač/ice – dostavljač/ice, da će se prethodna provjera znanja – pismeni dio održati dana 17. prosinaca 2018.g. sa početkom u 09:00 sati u općinskoj vijećnici Općine Babina Greda, Vladimira Nazora 3, 32 276 Babina Greda. Pravo pristupanja pismenom dijelu provjere znanja […]

Babina Greda

PRAVILA PISMENE PROVJERE ZNANJA, OPIS POSLOVA RADNOG MJESTA I PODACI O PLAĆI

Podaci vezani uz natječaj za prijem u službu čistač/ica – dostavljač/ica  u Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Babina Greda,  1 izvršitelj/ica na neodređeno vrijeme (uz probni rad od tri mjeseca)   Opis poslova i zadaća: OPIS POSLOVA Poslovi radnog mjesta                                  […]

Stipendije

NATJEČAJ ZA DODJELU STIPENDIJA STUDENTIMA SA PODRUČJA OPĆINE BABINA GREDA ZA ŠKOLSKU GODINU 2018./2019.

Na temelju članka 8. Pravilnika o stipendiranju učenika i studenata Općine Babina Greda («Službeni vjesnik» 16/09, 14/11, 21/13) i Odluke Općinskog vijeća Općine Babina Greda o broju i visini stipendija za akademsku 2018/19. godinu  od 19. studenoga, 2018. godine ,  Općinski načelnik  r a s p i s u j e   N A T […]

JAVNI NATJEČAJ ZA PRIJEM NA NEODREĐENO VRIJEME NAMJEŠTENIKA U JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL OPĆINE BABINA GREDA

Natječaj je objavljen na Službenom glasilu „Narodne novine“ Republike Hrvatske br. 100/18 dana 14. studenog 2018.g.   Na temelju članka 17., 19. i 116. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (NN br. 86/08, 61/11,04/18 – u nastavku ZSN), pročelnik Jedinstvenog upravnog odjela Općine Babina Greda raspisuje   NATJEČAJ   za […]

Babina Greda

Nema sela nad BABINE GREDE

babinagrda.hr

Općina Babina Greda © 2024. Sva prava pridržana

Skip to content