Obavijest

OBAVIJEST O PRETHODNOJ PROVJERI ZNANJA (javni natječaj čistač/ica – dostavljač/ica)- PISMENI DIO

Obavještavamo kandidate koji su se prijavili na javni natječaj za prijem u radni odnos čistač/ice – dostavljač/ice, da će se prethodna provjera znanja – pismeni dio održati dana 17. prosinaca 2018.g. sa početkom u 09:00 sati u općinskoj vijećnici Općine Babina Greda, Vladimira Nazora 3, 32 276 Babina Greda. Pravo pristupanja pismenom dijelu provjere znanja […]

Babina Greda

PRAVILA PISMENE PROVJERE ZNANJA, OPIS POSLOVA RADNOG MJESTA I PODACI O PLAĆI

Podaci vezani uz natječaj za prijem u službu čistač/ica – dostavljač/ica  u Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Babina Greda,  1 izvršitelj/ica na neodređeno vrijeme (uz probni rad od tri mjeseca)   Opis poslova i zadaća: OPIS POSLOVA Poslovi radnog mjesta                                  […]

Stipendije

NATJEČAJ ZA DODJELU STIPENDIJA STUDENTIMA SA PODRUČJA OPĆINE BABINA GREDA ZA ŠKOLSKU GODINU 2018./2019.

Na temelju članka 8. Pravilnika o stipendiranju učenika i studenata Općine Babina Greda («Službeni vjesnik» 16/09, 14/11, 21/13) i Odluke Općinskog vijeća Općine Babina Greda o broju i visini stipendija za akademsku 2018/19. godinu  od 19. studenoga, 2018. godine ,  Općinski načelnik  r a s p i s u j e   N A T […]

JAVNI NATJEČAJ ZA PRIJEM NA NEODREĐENO VRIJEME NAMJEŠTENIKA U JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL OPĆINE BABINA GREDA

Natječaj je objavljen na Službenom glasilu „Narodne novine“ Republike Hrvatske br. 100/18 dana 14. studenog 2018.g.   Na temelju članka 17., 19. i 116. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (NN br. 86/08, 61/11,04/18 – u nastavku ZSN), pročelnik Jedinstvenog upravnog odjela Općine Babina Greda raspisuje   NATJEČAJ   za […]

Skip to content