Radno vrijeme: Pon-Pet 07 - 15 sati

NATJEČAJ ZA DODJELU STIPENDIJA STUDENTIMA SA PODRUČJA OPĆINE BABINA GREDA ZA ŠKOLSKU GODINU 2019./2020.

Natječaji

NATJEČAJ ZA DODJELU STIPENDIJA STUDENTIMA SA PODRUČJA OPĆINE BABINA GREDA ZA ŠKOLSKU GODINU 2019./2020.

Na temelju članka 8. Pravilnika o stipendiranju učenika i studenata Općine Babina Greda («Službeni vjesnik» 16/09, 14/11, 21/13) i Odluke Općinskog vijeća Općine Babina Greda o broju i visini stipendija za akademsku 2019/20. godinu  od 08. rujna, 2019. godine ,  Općinski načelnik  r a s p i s u j e

 

N A T J E Č A J

za dodjelu stipendija studentima sa područja Općine Babina Greda

 

  1. Općina Babina Greda osigurala je dodjelu 15 stipendija studentima u akademskoj godini 2019/2020. u iznosu od 1.200,00 kuna kroz 10 mjeseci.

 

  1. Pravo na prijavu na natječaj imaju:

– studenti  i državljani RH s prebivalištem u Babinoj Gredi (najmanje posljednje 4 godine),

– studenti počev od druge godine studija ,

– studenti koji nisu stariji od 24 godine,

– studenti koji imaju status redovnog studenta,

– studenti koji ne primaju drugu stipendiju ili kredit,

– studenti koji dosad nisu ponavljali godinu.

 

  1. Dokumentacija potrebna za prijavu na natječaj:

– zamolba (isključivo u pisanom obliku),

– potvrda o prebivalištu u Babinoj Gredi,

– kopija osobne iskaznice,

– domovnica,

– uvjerenje o redovnom upisu u akademsku godinu,

– potvrda o statusu redovnog studenta,

– izjava da ne prima drugu stipendiju,

– izjava o članovima zajedničkog kućanstva,

– potvrda o visini dohotka za 2018/. godinu Porezne uprave Ministarstva financija RH za sve članove zajedničkog kućanstva i sebe kao podnositelja zahtjeva

– dokaz da kandidata uzdržava samohrani roditelj,

– dokaz da je kandidat dijete HRVI ili hrvatskog branitelja,

-dokaz da je roditelj nezaposlen,

– dokaz o postignutim rezultatima na fakultetskim  natjecanjima.

 

Tražena dokumentacija ne smije biti starija od 6 mjeseci.

Nepotpuna i nepravodobna prijava neće se razmatrati.

Podaci za koje nisu dostavljeni traženi dokumenti neće se uzimati u obzir prilikom utvrđivanja liste reda prvenstva.

Pravilnik o stipendiranju učenika i studenata Općine Babina Greda, kao i obrazac prijave, može se skinuti na web adresi Općine Babina Greda: www.babinagreda.hr 

OBRAZAC-PRIJAVE-NA-NATJEČAJ

PRAVILNIK O STIPENDIRANJU UČENIKA I STUDENATA1

Izmjena-Pravilnika-o-stipendiranju

Prijave na natječaj s potrebnom dokumentacijom treba dostaviti najkasnije do 31. listopada, 2019. godine na adresu:

OPĆINA BABINA GREDA

Povjerenstvo za dodjelu stipendija

32 276 BABINA GREDA, Kralja Tomislava 2

s naznakom:

«Za natječaj za dodjelu stipendija studentima s područja Općine Babina Greda»

                                                                             Općinski načelnik:

                                                                                                                                            Josip Krnić

KLASA: 604-02/19-20/2

URBROJ: 2212/02-02/19-01-1

Babina Greda, 22. listopada, 2019. godine

Prethodna objava RADIONICA – LAG BOSUTSKI NIZ
Babina Greda

Nema sela nad BABINE GREDE

babinagrda.hr

Općina Babina Greda © 2024. Sva prava pridržana

Skip to content