IZJAVA O PRISTUPAČNOSTI MREŽNIH STRANICA

OPĆINE BABINA GREDA

 

Općina Babina Greda nastoji svoje mrežne stranice učiniti pristupačnima u skladu sa Zakonom o pristupačnosti mrežnih stranica i programskih rješenja za pokretne uređaje tijela javnog sektora Republike Hrvatske  („Narodne novine“, broj 17/19; dalje u tekstu Zakon) kojim se prenosi Direktiva (EU) 2016/2102 Europskog parlamenta i Vijeća od 26. listopada 2016.g. o pristupačnosti internetskih stranica i mobilnih aplikacija tijela javnog sektora .

Ova Izjava o pristupačnosti primjenjuje se na mrežne stranice unutar domene www.babinagreda.hr .

 

STATUS USKLAĐENOSTI

Mrežne stranice Općine Babina Greda djelomično su usklađene sa Zakonom o pristupačnosti mrežnih stranica i programskih rješenja za pokretne uređaje tijela javnog sektora. Ispunjena je većina zahtjeva europske norme EN 301 549 V3.1..1 (2019-11), uz iznimke koje su navedene u nastavku.

 

NEPRISTUPAČNI SADRŽAJ

Sadržaj naveden u nastavku je nepristupačan iz razloga:

  • Nema prikladnog tekstualnog opisa slika,
  • Datoteke .pdf otvaraju se u novom prozoru (tabu) preglednika, a .doc i .xls datoteke dostupne su isključivo kao datoteke za preuzimanje, s tim da ni jedna datoteka nema upute što će se dogoditi klikom na link (otvaranje u novom tabu ili preuzimanje),
  • Nije omogućena transkripcija video zapisa i mogućnost uključivanja podnaslova, nema transkripta niti snimku prijevoda na hrvatski jezik

Općina Babina Greda radi na uklanjanju uočenih neusklađenosti.

 

PRIPREMA OVE IZJAVE O PRISTUPAČNOSTI

Ova Izjava pripremljena je 21. rujna 2020.g., prema Predlošku izjave o pristupačnosti koji je u skladu s Direktivom (EU) 2016/2102 Europskog parlamenta i Vijeća o pristupačnosti internetskih stranica i mobilnih aplikacija tijela javnog sektora, a utvrđen je Provedbenom odlukom Komisije (EU) 2018/1523 . Procjena usklađenosti sa zahtjevima pristupačnosti rezultat je samoprocjene Općine Babina Greda sukladno Smjernicama za osiguranje digitalne pristupačnosti .

Općina Babina Greda će redovito revidirati ovu izjavu po otklanjanju razloga zbog kojih su pojedini sadržaji nepristupačni.

 

POVRATNE INFORMACIJE I PODACI ZA KONTAKT

Molimo korisnike ovih mrežnih stranice ako primijete neusklađeni sadržaj, koji nije obuhvaćen ovom izjavom, da o tome obavijeste Općinu Babina Greda putem elektroničke pošte opcinababinagreda@gmail.com .

Općina Babina Greda je dužna na upit, obavijest ili zahtjev korisnika vezano za osiguranje pristupačnosti odgovoriti u roku od 15 dana od dana primitka obavijesti, odnosno zahtjeva ili ga u istom roku, uz detaljno obrazloženje razloga koji zahtjeva odgodu, obavijestiti o naknadnom roku u kojemu će odgovoriti na korisnikovu obavijest ili zahtjev.

 

INSPEKCIJSKI NADZOR

Povjerenik za informiranje Republike Hrvatske je tijelo nadležno za praćenje usklađenosti mrežnih stranice i programskih rješenje za pokretne uređaje tijela javnog sektora sa zahtjevima pristupačnosti kao i za nadzor nad provedbom Zakona.

U slučaju nezadovoljavajućih odgovora na obavijest ili zahtjev za povratne informacije o pristupačnosti ovih mrežnih stranica, korisnici se mogu obratiti Povjereniku za informiranje putem telefona broj +385 (0) 1 4609 041 ili putem elektroničke pošte: pristupacnost@pristupinfo.hr .

Skip to content