Radno vrijeme: Pon-Pet 07 - 15 sati

Povijest Babine grede

Povijest Babine grede

Babina Greda je mjesto skladnog izgleda i ugođaja. Kao izrazito očuvanu urbanu rustikalnu sredinu Babinu Gredu je Regionalni zavod za zaštitu spomenika kulture u Osijeku proglasio selom spomenikom prve kategorije.

Položaj današnjeg naselja Babina Greda je položaj naselja koji su nastajali u neprekinutom nizu kroz prapovijest, antiku i srednji vijek do današnjih dana tijekom 8000 godina, što ga čini najbogatijim kulturnim europskim prostorom u kojem su se rađale najstarije europske kulture.

Dosad, ostaci su najstarijih naselja otkriveni na zemljištima Dorovo-Klasno i naselje pripada populaciji sopotske kulture iz vremena mlađeg neolitika. Na Dorovu su otkriveni i ostaci kasnobrončane dobne keramike, pa se pretpostavlja da je ovdje postojalo i groblje i naselje iz istog vremena ( oko 1300. do 750. g. pr. Kr.). Također, na istom mjestu su nađeni i ulomci latenske keramike, što označava prisustvo Kelta na ovim prostorima (oko 300. g. pr. Kr. do 1. st. pos. Kr.).

Osvajanjem Segestice (Siska) oko 35. godine započinje antičko doba u kontinentalnoj Hrvatskoj (1.st. do kraja 4. st.) i Slavonija dolazi pod rimsku vlast. U višestoljetnoj vladavini Rimljana izgradili su se gradovi, groblja, mostovi, vodovodi i seoski kompleksi vila s gospodarstvima, kameni spomenici, keramika, stakleni predmeti, kućni, poljoprivredni i medicinski predmeti i novac rimskih careva. Jedan od njihovih najznačajnijih projekata je magistralna cesta u dužini od 320 kilometara, koja je povezivala glavne gradske centre rimske provincije – Sisciju (Sisak) na zapadu i Sirmium (Srijemsku Mitrovicu) na istoku. Dio je ove magistrale prolazio područjem južno od Babine Grede. Od magistralne ceste je postojao i priključni put od Šamca pored srednjovjekovne utvrde Kostroman (CastrumRomanum/Romanorum). Ovu srednjovjekovnu utvrdu su Rimljani podigli za očuvanje i nadzor nad raskrsnicom i sporednom cestom. Iz usmenih predaja saznajemo da su ovaj stari, odveć zatrpani put mještani nazivali „rimski put“, „turski put“ , „carski bedem“ i „starovirski put“ (put od starina).

Povijest Babine Grede

Nema sela do Babine Grede

Kmetsko naselje Gerenda, kasnije Babina Greda, spominje se već oko 1200.godine, ali samo kao "Greda". Ovo naselje je bilo posjed u vlasništvu mađarske plemićke obitelji Botoš. Kasnije se spominje u posjedu kaštela Kostroman, u blizini današnjeg Slavonskog Šamca, 1506.god. kao "Babagerenda". Staro naselje (selište) nastalo na lijevoj obali Save oko potočića Saonica i Dubočica, kasnije oko 1691.god. nakon oslobođenja od Turaka preseljeno je na visoke "grede" pored potoka Berava ("Garava").

13. stoljeće

Grad Kostroman

U blizini Babine Grede uz samo mjesto Slavonski Šamac u slavonskoj Posavini nalazila se srednjovjekovna utvrda-kaštel Kostroman od kojeg je ostala sačuvana samo legenda o njegovom nastanku, a vezana je za ljubavnu idilu mlade pastirice i mladog vlastelina Kostromanovića.

26. 9. 1818. – 18. 9. 1881.

Mijat Stojanović

Hrvatski zapisivač usmene književnosti i pučki pisac (Babina Greda, 26. IX. 1818 – Zagreb, 18. IX. 1881). Radio kao učitelj u Slavoniji i Srijemu, nastavnik preparandije te kao školski nadzornik u Karlovcu, Slunju, Ogulinu i Gospiću. Jedan od osnivača Hrvatskoga pedagoško-književnog zbora i njegov predsjednik (1878–81). Za učiteljevanja zapisivao je usmene priče, koje je, opširno ih stilizirajući, objavljivao u Danici ilirskoj, kalendarima i izdanjima za puk.

3. 8. 1905. - 9. 8. 1973.

Stjepan Bäurlein

Jedan od značajnijih đakovačko-srijemskih biskupa 20. stoljeća. rođen je 3. kolovoza 1905. godine u Babinoj Gredi. Osnovnu školu pohađa u rodnom mjestu, a gimnaziju u Đakovu i Travniku. Za biskupa je zaređen 29. lipnja 1957. zamjenivši dotadašnjeg biskupa Antuna Akšamović. Isticao se kao veliki pastoralni radnik i ljubitelj umjetnosti. Obnovio je biskupski dvor, sjemenište, katedralu, te uredio dijacezanski muzej i učinio ga pristupačnim puku. Umro je 1973. i sahranjen je u biskupskoj kripti đakovačke katedrale.

od 1981

Konji bijelci

Manifestacija 'Konji bijelci' prvi je put održana prve nedjelje u kolovozu 1981. godine u Babinoj Gredi. Dan uoči glavne manifestacije se održava Sajam konja lipicanske pasmine u sklopu kojeg se održava i revijalno natjecanje vožnje dvoprega. Drugog dana, u prvom dijelu manifestacije bira se najljepša zaprega. Nakon toga održava se natjecanje u sklapanje kola, vezanje repa, uprezanje konja, vožnja na paliji i tekličko jahanje.

1785

Katolička župa

Katolička župa osnovana je 1785.Prvi župnik (1785.-1791.) je bio Ivan Lipjanić. Izgradnja crkve dovršena je 1838.

Babina Greda
Babina Greda

Nema sela nad BABINE GREDE

babinagrda.hr

Općina Babina Greda © 2024. Sva prava pridržana

Skip to content