INFORMATIVNI SASTANAK 09.12.2020.g. – DJEČJI VRTIĆ “REGOČ”

Categories:

OBAVIJEST O ISPLATI BOŽIĆNICE UMIROVLJENICIMA – OPĆINA BABINA GREDA

Categories:

POŠTOVANI,

OPĆINA BABINA GREDA ĆE DIJELITI BOŽIĆNICE UMIROVLJENICIMA U IZNOSU OD 200,00 KN PO UMIROVLJENIKU,

U PERIODU OD 14.12. – 18.12. SVAKI RADNI DAN (OD 09:00 DO 13:00 SATI) U PROSTORIJAMA MALE SALE, NA ADRESI KRALJA TOMISLAVA 4, BABINA GREDA.

PRAVO NA BOŽIĆNICU IMAJU SVI KOJI IMAJU MIROVINU DO 2.500,00 KN I ONI KOJI SU NAVRŠILI 65 GODINA ŽIVOTA,

A NEMAJU MIROVINU.

MOLIMO VAS DA SE SVI DRŽIMO EPIDEMIOLOŠKIH MJERA, TE NEMOJTE DA SE STVARAJU VELIKE GUŽVE ISPRED MALE SALE, SVI KOJI ISPUNJAVAJU UVJETE DOBITI ĆE BOŽIĆNICE, MOLIMO VAS ZA RAZUMIJEVANJE.

NAPOMENA: AKO IMATE MLAĐU OSOBU POŠALJITE NJU SA ODRESKOM OD MIROVINE I VAŠOM OSOBNOM ISKAZNICOM, I JEDNA OSOBA MOŽE PREUZETI BOŽIĆNICU ZA VIŠE UMIROVLJENIKA ALI UZ PREDOČENJE TAKOĐER ODRESKA OD MIROVINE I OSOBNE ISKAZNICE OD UMIROVLJENIKA.

ZA PODIZANJE BOŽIĆNICE POTREBAN JE ODREZAK OD ZADNJE MIROVINE I OSOBNA ISKAZNICA.

 

OBAVIJEST!!!

Categories:

Poštovani,

na fotografiji je vidljivo kako pojedinci odlažu animalni otpad i to na način kako se ne smije i ne bi trebalo, stoga Vas molimo da animalni otpad odlažete u za to predviđeni kontejner i pritom ako je isti trenutno pun, molimo da se ponašate savjesno i odgovorno te animalni otpad da dovozite u čvrstim vrećama i složite ga sa strane, a ne da se baca kako tko stigne i istresa kraj kontejnera za animalni otpad jer na kraju to netko mora i pokupiti, a da ne spominjemo da nije nikako higijenski.

Općina Babina Greda plaća taj isti odvoz animalnog otpada 1,50 kn po kilogramu, i tko se bude ponašao nesavjesno i neprimjereno i taj isti otpad bude bacao i istresao kraj kontejnera za to će bit i kažnjen, stoga Vas molimo da se ponašate savjesno i odgovorno.

 

Radni sastanak i posjet Općini Babina Greda – general Mladen Markač

Categories:

Poštovani,

dana 19.11.2020. godine u posjetu i obilasku Općine Babina Greda je bio general Mladen Markač, jedna od tema sastanka bila je poboljšanje-unaprjeđenje vatrogasne opreme i vozila.

Na sastanku je bio prisutan i direktor Flammifera, gosp. Goran Žugec, tvrtke koja se bavi proizvodnjom vatrogasnih i gospodarskih vozila, cisterni za prijevoz pitke vode, aluminijskih brodica itd..

Također se raspravljalo o mogućnošću  otvaranja tehničke stanice za vozila, te se iskazala zainteresiranost za kupnju elektro-solarne aluminijske brodice u turističke svrhe.

Odluke Stožera CZ RH

Categories:

Poštovani,

u privitku su dvije odluke stožera CZ RH:

–          Odluka o izmjenama Odluke o nužnim epidemiološkim mjerama kojima se ograničavaju okupljanja i uvode druge nužne epidemiološke mjere i preporuke radi sprečavanja prijenosa bolesti COVID-19 putem okupljanja,

–          Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o privremenom uređivanju rada i ograničavanju radnog vremena ugostiteljskih objekata i drugih pružatelja ugostiteljskih usluga.

Odluka – okupljanja – 2. izmjena

Odluka – radno vrijeme ug. objekata – 1. izmjena

ODLUKA O OBJAVI JAVNOG NATJEČAJA ZA DODJELU OPĆINSKIH PROSTORA NA KORIŠTENJE UDRUGAMA

Categories:

ODLUKA I JAVNI NATJEČAJ DODJELA PROSTORA UDRUGAMA

PRIJEDLOG PLANA PRORAČUNA ZA 2021.g. OPĆINE BABINA GREDA

Categories:

Molimo sve mještane Općine Babina Greda da se aktivno uključe u donošenje proračuna za 2021.g. Općine Babina Greda sa svojim prijedlozima.

PRIJEDLOG PLANA PRORAČUNA ZA 2021.g.

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuditelja na natječaj za zakup neiz. građ. zem. u vl. Općine Babina Greda a u svrhu obavljanja poljoprivredne proizvodnje

Categories:

Poštovani,

Općinsko vijeće Općine Babina Greda je dana 08. studenog, 2020. godine, donijelo je Odluku o izboru najpovoljnijeg ponuditelja na natječaj za zakup neizgrađenog građevinskog zemljišta u vl. Općine Babina Greda u svrhu obavljanja poljoprivredne proizvodnje.

 

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuditelja na natječaj za zakup neizgrađenog građevinskog zemljišta u vl. OBG u svrhu obavljanja polj. proizv. od 03.02.2020.

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuditelja na natječaj za zakup poljoprivrednog zemljišta u vl. Republike Hrvatske

Categories:

Poštovani,

Općinsko vijeće Općine Babina Greda je dana 08. studenog, 2020. godine, donijelo je Odluku o izboru najpovoljnijeg ponuditelja na natječaj za zakup poljoprivrednog zemljišta u vl. Republike Hrvatske.

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuditelja na natječaj za zakup polj. zem. u vl. RH na području OBG od 03.02.2020. godine

NATJEČAJ – ZA DODJELU STIPENDIJA STUDENTIMA S PODRUČJA OPĆINE BABINA GREDA

Categories:

 

Na temelju članka 8. Pravilnika o stipendiranju učenika i studenata Općine Babina Greda («Službeni vjesnik» 16/09, 14/11, 21/13,) i Odluke Općinskog vijeća općine Babina Greda o broju i visini stipendija za akademsku 2020/21. godinu  („Sl. vjesnik“11/20) ,  Općinski načelnik      r a s p i s u j e

N A T J E Č A J

za dodjelu stipendija studentima

s područja Općine Babina Greda

  1. Općina Babina Greda osigurala je dodjelu 15 stipendija studentima u akademskoj godini 2020/2021. u iznosu od 1.200,00 kuna kroz 10 mjeseci.

– studenti  i državljani RH s prebivalištem u Babinoj Gredi (najmanje posljednje 4 godine),

– studenti počev od druge godine studija ,

– studenti koji nisu stariji od 25 godina,

– studenti koji imaju status redovnog studenta,

– studenti koji ne primaju drugu stipendiju ili kredit,

– studenti koji nisu koristili stipendiju za istu studijsku godinu obrazovanja,

-studenti koji studiraju na području Republike Hrvatske .

2. Dokumentacija potrebna za prijavu na natječaj:

– zamolba (isključivo u pisanom obliku),

– potvrda o prebivalištu u Babinoj Gredi,

– kopija osobne iskaznice,

– domovnica,

– uvjerenje o redovnom upisu u akademsku godinu,

– potvrda o statusu redovnog studenta,

– izjava da ne prima drugu stipendiju,

– izjava o članovima zajedničkog kućanstva,

– potvrda o visini dohotka za 2019. godinu Porezne uprave Ministarstva financija RH za sve članove zajedničkog kućanstva i sebe kao podnositelja zahtjeva

– dokaz da kandidata uzdržava samohrani roditelj,

– dokaz da je kandidat dijete HRVI ili hrvatskog branitelja,

-dokaz da je roditelj nezaposlen,

– dokaz o postignutim rezultatima na fakultetskim  natjecanjima.

Tražena dokumentacija ne smije biti starija od 6 mjeseci.

Nepotpuna i nepravodobna prijava neće se razmatrati.

Podaci za koje nisu dostavljeni traženi dokumenti neće se uzimati u obzir prilikom utvrđivanja liste reda prvenstva.

Pravilnik o stipendiranju učenika i studenata Općine Babina Greda, kao i obrazac prijave može se skinuti na web adresi Općine Babina Greda:

www.babinagreda.hr

Prijave na natječaj s potrebnom dokumentacijom treba dostaviti najkasnije do 20. studenoga, 2020. godine na adresu:

OPĆINA BABINA GREDA

Povjerenstvo za dodjelu stipendija

32276 BABINA GREDA, Kralja Tomislava 2

s naznakom:

«Za natječaj za dodjelu stipendija studentima s područja Općine Babina Greda»

 

Općinski načelnik:

Josip Krnić

 

KLASA: 604-02/20-01/2

URBROJ: 2212/02-02/20-01-1

Babina Greda, 10. studenoga, 2020. godine

 

 

Prijavni obrazac – natječaj – stipendije – Općina Babina Greda

 

 

 

Skip to content