Radno vrijeme: Pon-Pet 07 - 15 sati

Stanovništvo

Stanovništvo

Prema zadnjem popisu stanovništva provedenog 2011. godine Babina Greda je imala 3585 stanovnika, od toga 1 792 žena i 1 780 muškarca. Ako promotrimo popise stanovništva od 1857. godine Babina Greda ima oscilacije u kretanju stnovništva. Zabilježen je porast stanovništva između ratova, ali i pad broja stanovnika koji je nadomješten useljavanjem iz drugih krajeva. Danas je trend smanjenja stanovnika u cijeloj Hrvatskoj, no u Babinoj Gredi zabilježen je porast stanovnika između zadnja dva popisa za 1,34% odnosno 57 stanovnika je više u odnosu na popis stanovništva iz 1991. godine. Rezultat porasta nije prirodni prirast već ratne prilike koje su u mjestu nastanile dio izbjeglica i prognanika.

Prema popisu stanovništva mjesto je nacionalno homogeno 98,78% odnosno 3 546 mještana izjasnilo se kao Hrvati, 4 osobe kao Srbi, 4 osobe kao Albanci, 7 osoba kao Bošnjaci, 2 osobe kao Crnogorci, i po jedna osoba kao Bugar, Čeh i Mađar. Babina Greda je i vjerski homogena preko 98% stanovništva se izjasnilo kao katolici, dok su ostale religije zanemarive.

obg
obicaji2
Nema sela nad Babine Grede
Povijest Babine Grede
snasa_surfa
Običaji
mladost
bbg
2972
osobe su od svog rođenja nastanjene u Babinoj Gredi, a 1 284 su se doselile u Babinu Gredu
Babina Greda

Dobnospolna struktura stanovništva je zadavoljavajuća, mlado stanovništvo prevladava u odnosu na zrelo i staro, no primjećuje se trend blagog porasta starog stanovništva. U ranim godinama života veći je broj muškaraca u odnosu na žene, ali situacija je obrnuta u kasnijoj životnoj fazi gdje prevladavaju žene.
Od ukupnog broja stanovnika Babine Grede 2 972 osobe su od svog rođenja nastanjene u Babinoj Gredi, a 1 284 su se doselile u Babinu Gredu, i to iz Bosne i Hercegovine se doselilo 799 osoba, iz drugih županija 305 , a sa područja Vukovarsko srijemske županije u Babinoj Gredi se nastanilo 137 stanovnika.
Zbog političkih i gospodarskih razloga u zadnjih pedeset godina selo je napustilo preko 600 ljudi, a samo 1964. godine iz sela odlazi 46 obitelji u prekooceanske zemlje.

Obrazovna struktura stanovništva je poražavajuća, manje od polovice stanovnika (1 094) ima završenu osnovnu školu, srednju školu ima završeno 1 078, stručni studije je završilo 42, dok sveučilišne studije je završilo 44, a 143 stanovnika nema završenu nikakvu školu, stoga je potrebno poticati mlade na stjecanje naobrazbe.

0
Stanovnika
u Babinoj Gredi
0
Žena
0
Muškaraca
0 km
Površina
Općine
Babina Greda

Nema sela nad BABINE GREDE

babinagrda.hr

Općina Babina Greda © 2024. Sva prava pridržana

Skip to content