Radno vrijeme: Pon-Pet 07 - 15 sati

Geoprometni položaj

Geoprometni položaj

Općina Babina Greda nalazi se u jugozapadnom dijelu Vukovarsko-srijemske županije, uz važnu državnu prometnicu, autocestu D4 Zagreb-Lipovac, odnosno međunarodni koridor X.

Zbog svoje lokacijske važnosti na autocesti izgrađena je ulazna i izlazna petlja za Babinu Gredu. Kao jedinica lokalne samouprave Babina Greda obuhvaća površinu od 79,48 km˛, odnosno 8 009 ha površina, a od toga 1 151 ha otpada na šume. Jedna je od većih katastarskih općina u županiji, ali i državi.
Općina Babina Greda graniči sa sljedećim lokalnim smoupravama: na zapadu s Gundincima, Sikirevcima, Slavonskim Šamcom, na istoku s Cernim i Ivankovom, jugoistoku s Štitarom i na jugu na rijeci Savi ima granicu sa Bosnom i Hercegovinom.

Rubnim dijelom općine prolazit ce kanal Dunav-Sava čija gradnja upravo predstoji. Kroz katastarsku općinu Babina Greda prolazi nekoliko riječnih tokova koji su za istaknuti. Najveća rijeka je Sava koja je ujedno i granica sa Bosnom i Hercegovinom, kroz samo mjesto prolazi rijeka Berava, a u nju se ulijeva riječica Saonica. Na sjeveru općine imamo Jošavu, Brkić kanal i Bitulju, a zajedno se ulijevaju na prostoru Cerne u Biđ.

Babina Greda

Nema sela nad BABINE GREDE

babinagrda.hr

Općina Babina Greda © 2024. Sva prava pridržana

Skip to content