Konjogojstvena udruga Babina Greda

Kontakt informacije:

Adresa: Sajmište 18, Babina Greda

OIB: 41598361728

Predsjednik kluba: Đuro Gregorović

Konjogojstvena udruga Babina Greda

Konjogojstvena udruga Babina Greda osnovana je 12. travnja 1942. godine. Tadašnji cilj udruge bio je dobiti čistokrvno lipicansko grlo, a današnji cilj je očuvati lipicanskio grlo u Babinoj Gredi. Prvi predsjednik udruge je Žeravije Stojanović i na čelu udruge je bio do 1979. godine.

Konjogojstvena udruga organizira svake godine, drugi vikend u lipnju manifestaciju Konji bjelci. Na svakoj manifestaciji bira se najljepša zaprega te je organizirano natjecanje u sljedećim disciplinama: sklapanje kola, vezanje repa, vožnja na paliji i tekličko jahanje. Članovi udruge sa svojim zapregama uljepšavaju brojne kulturne manifestacije u Hrvatskoj kao što su Vinkovačke jeseni, Brodsko kolo, Đakovački vezovi, Šokačko sijelo. Članovi konjogojstvene udruge u Babinoj Gredi organiziraju pokladno jahanje na pokladni ponedjeljak, a u goste im dolaze i članovi ostalih konjogojstvenih udruga. Udruga danas broji preko 100 članova.

Čija kola, čija kola klepeću sokakom?

To su naša, to su naša, idu sa salaša.

Voze šumu, voze šumu, bili su na drumu.

Voze slamu, voze slamu, bili su na stanu.

Konji vranci, konji vranci, to su gradišćanci.

Konji bijelci, konji bijelci, to su babogreci

Babina Greda

Nema sela nad BABINE GREDE

babinagrda.hr

Općina Babina Greda © 2024. Sva prava pridržana

Skip to content

Konjogojstvena udruga Babina Greda

Kontakt informacije:

Adresa: Sajmište 18, Babina Greda

OIB: 41598361728

Predsjednik kluba: Đuro Gregorović

Konjogojstvena udruga Babina Greda

Konjogojstvena udruga Babina Greda osnovana je 12. travnja 1942. godine. Tadašnji cilj udruge bio je dobiti čistokrvno lipicansko grlo, a današnji cilj je očuvati lipicanskio grlo u Babinoj Gredi. Prvi predsjednik udruge je Žeravije Stojanović i na čelu udruge je bio do 1979. godine.

Konjogojstvena udruga organizira svake godine, drugi vikend u lipnju manifestaciju Konji bjelci. Na svakoj manifestaciji bira se najljepša zaprega te je organizirano natjecanje u sljedećim disciplinama: sklapanje kola, vezanje repa, vožnja na paliji i tekličko jahanje. Članovi udruge sa svojim zapregama uljepšavaju brojne kulturne manifestacije u Hrvatskoj kao što su Vinkovačke jeseni, Brodsko kolo, Đakovački vezovi, Šokačko sijelo. Članovi konjogojstvene udruge u Babinoj Gredi organiziraju pokladno jahanje na pokladni ponedjeljak, a u goste im dolaze i članovi ostalih konjogojstvenih udruga. Udruga danas broji preko 100 članova.

Čija kola, čija kola klepeću sokakom?

To su naša, to su naša, idu sa salaša.

Voze šumu, voze šumu, bili su na drumu.

Voze slamu, voze slamu, bili su na stanu.

Konji vranci, konji vranci, to su gradišćanci.

Konji bijelci, konji bijelci, to su babogreci