DVD Babina Greda

Kontakt informacije:

Adresa:

Radno vrijeme:

U Spomenici DVD-a Babina Greda zapisano je da je i prije osnutka DVD-a Babina Greda 1923. godine, brigu o gasenju požara i sprečavanju istog vodila Općina Babina Greda i Vojna uprava u vrijeme Vojne kraine.

Od opreme Babina Greda je imala u općinskom skladištu: čaklje,drveni top,dvokolnu ručnu malu štrcaljku iz 1859.godine,četverokolnu ručnu štrcaljku s dvije prskalice iz 1870. koju je u vrijeme požara služilo 20 jakih mladi.

DVD Babina Greda - Povijest

Na osnivačkoj skupštini Dobrovoljnog vatrogasnog društva Babina Greda a na prijedlog načelnika Općine Antuna Vukovića Davidova, 8. rujna 1923. osnovano je Dobrovoljno vatrogasno društvo Babina Greda.
DVD Babina Greda danas djeluje sa pet motornih vozila i sa preko dvadeset operativnih vatrogasaca. Sjedište DVD-a Babina Greda nalazi se u samom centru sela iza općine. Projekt obnavljanja nove zgrade DVD-a koštao je preko milijun i pol kuna.
 
U DVD-u Babina Greda u tijeku su pripreme za proslavu stogodišnjice od osnutka DVD-a Babina Greda. DVD Babina Greda svake godine održava memorijalni kup “Mato Drkelić” nazvan po tragičnom preminulom vatrogascu.

DVD Babina Greda

Predsjednik DVD-a Valentin Katušić 098/799-334

Babina Greda

Nema sela nad BABINE GREDE

babinagrda.hr

Općina Babina Greda © 2024. Sva prava pridržana

Skip to content