Radno vrijeme: Pon-Pet 07 - 15 sati

Reciklažno dvorište

Izgradnja reciklažnog dvorišta

Radno vrijeme

Ponedjeljak - četvrtak 7 do 15 sati

Petak 10 do 18 sati

Općina Babina Greda
OIB: 87224068173
MB: 01188232
Adresa: Kralja Tomislava 2, 32276 Babina Greda

Tel.: +385 (0)32 854 400

Email: opcinababinagreda@gmail.com

 

Reciklažno

Projekt “Izgradnja reciklažnog dvorišta u cilju smanjenja divljih odlagališta i količine miješanog otpada u Općini Babina Greda” prijavljen je i odobren za sufinanciranje u sklopu otvorenog Poziva na dostavu projektnih prijedloga Uspostava reciklažnih dvorišta koda KK.06.3.1.16 financiranog iz operativnog programa Konkurentnost i Kohezija 2014.-2020. 

Svrha ovog poziva je doprinos povećanju stope odvojeno prikupljenog komunalnog otpada i smanjenju količine otpada koji se odlaže na odlagalište.

Prijavitelj i korisnik Projekta je Općina Babina Greda, a odgovorna osoba je općinski načelnik Josip Krnić.

Ukupna vrijednost Projekta je 3.748.402,33 kuna, a iznos EU sufinanciranja je 3.141.629,86 kuna.

Planirano vrijeme provedbe Projekta je od 29. lipnja 2020. godine do 29. listopada 2021. godine.

Aktivnosti projekta su: Izgradnja i opremanje reciklažnog dvorištaizobrazno-informativne aktivnostiupravljanje projektom i promidžba i vidljivost.

Projekt je sufinancirala Europska unija iz Kohezijskog fonda.

Nema sela do Babine Grede

 

Reciklažno dvorište

Projektom se osim infrastrukturnih dobara osigurava i očuvanje zajednice, približavanje standarda zajednice ostalih članica EU, podizanje svijesti građana o važnosti očuvanja okoliša i očuvanja života na planeti uopće, kakvog ga danas poznajemo. 

Projekt doprinosi očuvanju prirodnog nasljeđa za buduće generacije, zaštiti prirode i okoliša, u skladu s održivim razvojem čime se izravno promiče društveno odgovorno i aktivno djelovanje lokalnih dionika u zajednici i odgovorno upravljanje imovinom u vlasništvu JLS, te izravno uključivanje lokalnih udruga i lokalnog stanovništva u provođenje budući aktivnosti, čime se osigurava umrežavanja i stvaranja lokalnog, civilnog i privatnog partnerstva kao sredstva jačanja društveno socijalnog i gospodarskog stanja lokalne zajednice. 

U budućnosti se planira izgraditi dvorište za sortiranje mješovitog otpada s potpunom kontrolom emisije stakleničkih plinova u sastavnice okoliša i potpunom kontrolom onečišćenja podzemnih pitkih voda i proizvodnjom goriva iz otpada za otpad koji se ne može reciklirati ili oporabiti. Bio razgradivi otpad pretvoriti će se u visokokvalitetni crni kompost na budućem komposištu koji će se proizvoditi u atmosferskim kontroliranim uvjetima. 

Izradu internet stranice sufinancirala Europska unija iz Kohezijskog fonda

Sadržaj Internetske stranice isključiva je odgovornost Općine Babina Greda

Babina Greda

Nema sela nad BABINE GREDE

babinagrda.hr

Općina Babina Greda © 2024. Sva prava pridržana

Skip to content