Radno vrijeme: Pon-Pet 07 - 15 sati

Konstituirajuća sjednica Općinskog vijeća Općine Babina Greda

Konstituirajuća sjednica Općinskog vijeća Općine Babina Greda

Konstituirajuća sjednica Općinskog vijeća Općine Babina Greda

Dana 03. lipnja 2021. godine s početkom u 20:30 sati u prostorijama općinske vijećnice, održana je konstituirajuća sjednica Općinskog vijeća Općine Babina Greda, sukladno provedenim lokalnim izborima koji su bili održani 16.05.2021. godine.

Predsjednik Općinskog vijeća je Tomo Đaković, a potpredsjednika Općinskog vijeća je Mato Čivić.

Općinski vijećnici Općine Babina Greda:

Predsjednik vijeća – Tomo Đaković (HSU)
Potpredsjednik vijeća – Mato Čivić (SDP)
član općinskog vijeća – Marija Gregorović (SDP)
član općinskog vijeća – Josip Gregorović (HSU)
član općinskog vijeća – Ivan Kedačić (SDP)
član općinskog vijeća – Jakob Ličanin (Nezavisni)
član općinskog vijeća – Mato Petričević (SDP)
član općinskog vijeća – Ivan Katušić (HSU)
član općinskog vijeća – Marko Mrkonjić (HDZ)
član općinskog vijeća – Vedrana Džoić (HDZ)
član općinskog vijeća – Dejan Gregić (HDZ)
član općinskog vijeća – Zvonko Petričević (HDZ)
član općinskog vijeća – Violeta Gregorović (DP)

Općinski načelnik je imenovao na početku mandata i svojeg privremenog zamjenika, a to je Ivan Kedačić iz redova članova općinskog vijeća, sukladno čl. 43.a Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (“Narodne novine” br. 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13, 137/15, 123/17, 98/19 i 144/20), koji će zamijenit općinskog načelnika ako zbog duže odsutnosti ili spriječenosti ne može obavljati svoju dužnost.

Prethodna objava [Smart Rural 21] Poziv na predavanje “Pametna poljoprivreda”
Babina Greda

Nema sela nad BABINE GREDE

babinagrda.hr

Općina Babina Greda © 2024. Sva prava pridržana

Skip to content