Odluka Stožera CZ RH

Categories:

Odluka – nužne mjere – VSŽ, 2. izmjena

Odluka – Stožera civilne zaštite Republike Hrvatske

Categories:

Odluka o privremenom uređivanju rada i radnog vremena u ugostiteljstvu

ODLUKE – Stožera civilne zaštite Republike Hrvatske

Categories:

Odluka – društvena okupljanja

Odluka – nužna mjera maske – II_

Odluka – organizacija okupljanja (50) – 1. izmjena

CRVENA LISTA – NJEMAČKA

Categories:

Poštovani,

                  od 07. listopada 2020. godine, Vukovarsko-srijemska županija stavljena je od strane Republike Njemačke na listu visokorizičnih područja radi pojave bolesti COVID-19 („CRVENA LISTA“).

Razlog iz kojega je Vukovarsko-srijemska županija na“crvenoj listi“ je zato što u zadnjih 7 dana imamo više od 50 novih zaraza na 100.000 osoba. Slijedom navedenoga prilikom ulaska u Republiku  Njemačku osobe su dužne ići direktno na krajnje odredište gdje se moraju samoizolirati 14 dana (izuzetak je negativan PCR COVID test ne stariji od 48 sati)!

Za sva ostala pitanja molimo kontaktirati veleposlanstvo Republike Njemačke ili PU Vukovarsko-srijemsku.

OPREMANJE DJEČJEG VRTIĆA “REGOČ” – završna faza – Općina Babina Greda

Categories:

POTPISANI UGOVORI ZA PROGRAM ZAŽELI FAZA II. “Uključivanje žena iz ranjivih skupina na tržište rada” – OPĆINA BABINA GREDA

Categories:

Općinski načelnik Josip Krnić pozdravnim govorom je otvorio svečanost potpisivanja ugovora, zaželio je svima uspjeh u radu i pozivajući da svoje obveze izvršavaju korektno i u skladu sa pravilima projekta Zaželi – faza II “Uključivanje žena iz ranjivih skupina na tržište rada”.

Na temelju Odluke o dodjeli bespovratnih sredstava Ministarstva rada i mirovinskog sustava KLASA: 102-06/20-03/01, URBROJ: 344-106/3-20-1273, od 13. srpnja 2020.godine, i Ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava, kodni broj: UP.02.1.1.13.0086, a nakon provedenog Javnog poziva objavljenog na Hrvatskom zavodu za zapošljavanje i Internet stranici Općine Babina Greda, u prostorijama općine dana 29. rujna 2020. godine s početkom u 11:00 sati organizirano je svečano potpisivanje Ugovora o radu na određeno vrijeme između Općine Babina Greda i 15 žena sa područja općine koje će u sklopu projekta “Uključivanje žena iz ranjivih skupina na tržište rada” ZAŽELI – faza II., skrbiti o minimalno 90 osoba starije životne dobi sa područja Općine Babina Greda.

Projekt sufinancira Europska unija iz Europskog socijalnog fonda, iz Operativnog programa Učinkoviti ljudski potencijali 2014.-2020. “Uključivanje žena iz ranjivih skupina na tržište rada” Zaželi – faza II., u iznosu od 1.385.950,00 kuna.

Žene će biti zaposlene od 01. listopada 2020. do 30. rujna 2021. godine, nakon čega će biti osposobljene za daljnji rad na istim ili sličnim poslovima.

Održana vježba sustava civilne zaštite Općine Babina Greda “Savski nasip čuvarnica”

Categories:

Vježba je organizirana i provedena temeljem godišnjeg Plana vježbi sustava civilne zaštite u Vukovarsko-srijemskoj županiji za 2020. godinu te Odluke općinskog načelnika Općine Babina Greda, a u skladu s Procjenom rizika od velikih nesreća za područje Općine Babina Greda i Plana djelovanja civilne zaštite.

Nositelj vježbe je bila Općina Babina Greda, a suorganizatori Ravnateljstvo civilne zaštite MUP-a RH, Područni ured civilne zaštite Osijek – Služba civilne zaštite Vukovar i Hrvatske vode, Vodno gospodarski odjel za srednju i donju Savu – Vodno gospodarska ispostava za mali sliv Biđ-Bosut.

Cilj vježbe bila je provjera spremnosti i osposobljenosti postrojbe civilne zaštite opće namjene Općine Babina Greda i dobrovoljnog vatrogasnog društva u obrani od poplava :

  • organiziranje dostave napunjenih vreća do prijelazne rampe,
  • postavljanje folije,
  • izgradnja zečjeg nasipa u svrhu zatvaranja prijelazne rampe,
  • izgradnja protu-tlačnih zdenaca na simuliranim točkama izbijanja podzemnih voda,
  • izgradnja češljeva u svrhu ojačavanja i stabilizacije nožica nasipa kod pojave klizišta.

U vježbi su sudjelovali Općina Babina Greda (općinski načelnik i stožer civilne zaštite), postrojba civilne zaštite opće namjene Općine Babina Greda, dobrovoljno vatrogasno društvo Babina Greda, Služba civilne zaštite Vukovar, Postaja granične policije Županja i Hrvatske vode.

Vježba je provedena na savskom nasipu kod „čuvarnice“ te na prijelazno-silaznoj rampi dana 26.09.2020. godine (subota), u vremenu od 9:00 do 11:15 sati, a sve se odvijalo sukladno epidemiološkim mjerama.

Hrvatska vojska je postavila šator sa stolovima i klupama gdje je tokom vježbe upravljačka skupina izradila analizu vježbe, a nakon što je vježba završila poslužen je “vojnički grah” svima koji su bili taj dan na vježbi.

https://civilna-zastita.gov.hr/vijesti/odrzana-vjezba-savski-nasip-cuvarnica/2980

Odluka – nužne mjere VSŽ

Categories:

Odluka – nužne mjere VSŽ

Obavijest kandidatkinjama o rezultatu Javnog poziva na prijem u radni odnos na određeno vrijeme na projektu-„Uključivanje žena iz ranjivih skupina na tržište rada“ – Zaželi faza II

Categories:

Obavijest kandidatkinjama – Program Zaželi faza II. – Općina Babina Greda

Obavijest o testiranju svim kandidatkinjama – Općina Babina Greda

Categories:

Obavijest o održavanju intervjua sa kandidatkinjama prijavljenim na javni poziv za

prijam u radni odnos na određeno vrijeme na projektu

„Uključivanje žena iz ranjivih skupina na tržište rada“ – Zaželi faza II. 

Općina Babina Greda obavještava sve kandidatkinje prijavljene na javni poziv za prijem u radni odnos na određeno vrijeme na projektu „Uključivanje žena iz ranjivih skupina na tržište rada“ – Zaželi faza II., o održavanju intervjua prijavljenih kandidatkinja koji će se održati dana 25.09.2020. godine, ( petak ) u zgradi stare općine na adresi Vladimira Nazora 3, s početkom u 10:00 sati.

 

Na intervju je obavezno ponijeti osobnu iskaznicu zbog identifikacije kandidatkinja.

 

S poštovanjem,

Povjerenstvo

 

Obavijest o testiranju kandidatkinja – Općina Babina Greda

 

 

 

 

Skip to content