Obavijest

Obavijest o trovanju štakora

Djelatnici Veterinarske stanice d.o.o. Županja provest će uništavanje štakora u Općini BabinaGreda. Trovanje štakora provesti će se izlaganjem zatrovanih mamaka na sva mjesta gdje se običnopojavljuju štakori (dvorišta, stambeni dio i gospodarski objekti). Ako štakori pojedu sve izložene zatrovane mamace, molimo Vas da odmah nazovete Veterinarskustanicu d.o.o. Županja na telefon 032 837-536 radnim danom od […]

Student

Stipendije studentima sa područja Općine Babina Greda za akademsku godinu 2023. /2024 – Odluka

Općinski Načelnik je na prijedlog Povjerenstva za dodjelu stipendija donio Odluku  o dodjeli stipendija studentima sa područja Općine Babina Greda za akademsku godinu 2023. /2024. Ukoliko netko od kandidata odustane od stipendije zato što je u međuvremenu stipendiju ostvario iz drugih izvora, dužan je izjavu o odustanku proslijediti na e-mail: opcinababinagreda@gmail.com iliopcina@babinagreda.hr O datumu potpisa Ugovora bit […]

Babina Greda

Sakupljanje i odvoz komunalnog otpada na području Općine Babina Greda – Obavijest

Poštovani mještani, zbog mnogobrojnih upita po društvenim mrežama i nejasnoća oko sakupljanja i odvoza komunalnog otpada na području Općine Babina Greda očitujemo se kako slijedi; Općina Babina Greda je kupoprodajnim ugovorom postala suvlasnik tvrtke Čistoća Županja d.o.o. od 1%.  Tvrtka Čistoća Županja d.o.o. nije koncesionar na području Općine Babina Greda, jer nije proveden postupak koncesije te se isti […]

Otvoren javni poziv unapređenja poljoprivrede i ruralnog područja Vukovarsko-srijemske županije za 2023. godinu

Svrha Javnog poziva je povećanje konkurentnosti poljoprivrednih djelatnosti i povećanje održivosti gospodarstava, promicanje organizacije prehrambenog lanca i upravljanja rizicima u poljoprivredi, udruživanje proizvođača, obnavljanje, očuvanje i poboljšanje ekosustava ovisnih o poljoprivredi, smanjenja siromaštva te poticanje gospodarskog razvoja u ruralnim područjima. Prihvatljivi korisnici su: poljoprivredna gospodarstva, poduzetnici, fizičke i pravne osobe proizvođačke grupe, organizacije, klasteri I Lokalne akcijske grupe sa područja […]

Kante

Odvoz papira i plastike

Poštovani mještani, tvrtka Čistoća Županja d.o.o. odvozit će papir i plastiku po slijedećem rasporedu: PAPIR– 24.10.2023. UTORAKPLASTIKA– 25. 10. 2023. SRIJEDA Za sve daljnje obavijesti pratite stranice Općine Babina Greda.OPĆINA BABINA GREDA

Skip to content