JAVNI NATJEČAJ ZA FINANCIRANJE PROGRAMA I PROJEKATA OD INTERESA ZA OPĆE DOBRO KOJE PROVODE UDRUGE U KULTURI I SPORTU NA PODRUČJU OPĆINE BABINA GREDA ZA 2019.G.

Općina Babina Greda objavljuje Javni natječaj za financiranje programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge u kulturi i sportu na području Općine Babina Greda za 2019.g. U prilogu se nalazi sva potrebita i obvezujuća dokumentacija.

Rok za prijavu na natječaj iznosi 30 dana od dana objave, znači do 21. siječnja 2019.g.

Prijave koje nisu u skladu sa uvjetima u natječajnoj dokumentaciji neće se razmatrati.

PREUZMITE DOKUMENT/E


Prethodna objava OBAVIJEST O ODVOZU PAPIRA, KARTONA I PLASTIKE
Skip to content