Radno vrijeme: Pon-Pet 07 - 15 sati

POTPISIVANJE UGOVORA O DODJELI FINANCIJSKIH SREDSTAVA

Babina Greda

POTPISIVANJE UGOVORA O DODJELI FINANCIJSKIH SREDSTAVA

Dana, 15. veljače 2019.g. u općinskoj vijećnici Općine Babina Greda općinski načelnik je potpisao Ugovore o dodjeli financijskih sredstava u skladu sa objavljenim, 19. prosinca 2018.g.. Javnim natječajem za financiranje programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge u kulturi i sportu na području Općine Babina Greda za 2019.g.

Za financiranje rada udruga građana kroz prijavu na Javni natječaj, Općina Babina Greda će u 2019.g. udruge iz područja kulture financirati sa 242.600,00 kuna, dok će udruge iz područja sporta financirati sa 267.000,00 kuna, iz čega proizlazi da će Općina Babina Greda iz svog proračuna za 2019.g. izdvojiti više od 500.000,00 kuna za poticanje rada udruga.

 

 

 

 

Prethodna objava IZJAVA O SUKOBU INTERESA
Babina Greda

Nema sela nad BABINE GREDE

babinagrda.hr

Općina Babina Greda © 2024. Sva prava pridržana

Skip to content