Radno vrijeme: Pon-Pet 07 - 15 sati

IZMJENA NATJEČAJA LAG BOSUTSKI NIZ

Lag Bosutski niz

IZMJENA NATJEČAJA LAG BOSUTSKI NIZ

Izmjena LAG Natječaja iz LRS LAG-a Bosutski niz za TO 1.2.1. „Restrukturiranje, modernizacija i povećanje konkurentnosti poljoprivrednih gospodarstava“

 Dana 23. svibnja 2019. godine Upravni odbor LAG-a Bosutski niz na svojoj sjednici održanoj u Uredu LAG-a u Nijemcima, na adresi Trg kralja Tomislava 6 s početkom u 19:00 sati, donio je Odluku kojom se usvaja prijedlog odluke o izmjeni LAG Natječaja za Tip operacije  1.2.1. „Restrukturiranje, modernizacija i povećanje konkurentnosti poljoprivrednih gospodarstava“   iz Lokalne razvojne strategije LAG-a Bosutski niz, a koji je sukladan nacionalnom tipu operacije 4.1.1. iz Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014 .-2020.

Izmjena LAG Natječaja za TO 1.2.1. „Restrukturiranje, modernizacija i povećanje konkurentnosti poljoprivrednih gospodarstava“  sukladan nacionalnom 4.1.1., mijenja se:

Izmjena teksta LAG Natječaja vrši se u odlomku 1.3. Iznos i intenzitet potpore, stranica 7. gdje treba ispravno biti upisan iznos ukupne vrijednosti projekta i to:

Napomena:

Ukupna vrijednost projekta može iznositi najviše 100.000 EUR (bez PDV-a) u kunskoj protuvrijednosti, neovisno o tome ima li nositelj projekta pravo na mogućnost odbitka pretporeza ili ne. Projekt čija ukupna vrijednost prelazi navedeni iznos nije prihvatljiv, odnosno nositelj takvog projekta bit će isključen iz postupka odabira projekata u skladu s poglavljem 2.3, točkom 11. ovog Natječaja.     

Izmjena obrasca – Prilog IV Izjava nositelja projekta o nemogućnosti odbitka pretporeza

U uvodnom dijelu Izjave, temeljem izmjena Zakona o porezu na dodanu vrijednost dodaje se  NN 106/18, te temeljem Pravilnika o porezu na dodanu vrijednost dodaje se i NN 1/19.

 Ostali dijelovi Natječaja za provedbu Tipa operacije 1.2.1. „Restrukturiranje, modernizacija i povećanje konkurentnosti poljoprivrednih gospodarstava“  ostaju nepromijenjeni.

Novi Tekst Natječaja za TO 1.2.1., novi Prilog IV kao i Odluka o odobrenju navedene izmjene nalaze se na linku:

https://www.lag-bosutskiniz.hr/index.php/lag-natjecaj/to-1-2-1-2019

 

Izmjena LAG Natječaja iz LRS LAG-a Bosutski niz za TO 1.2.2. „Potpora razvoju malih poljoprivrednih gospodarstava“

 Dana 23. svibnja 2019. godine Upravni odbor LAG-a Bosutski niz na svojoj sjednici održanoj u Uredu LAG-a u Nijemcima, na adresi Trg kralja Tomislava 6 s početkom u 19:00 sati, donio je Odluku kojom se usvaja prijedlog odluke o izmjeni LAG Natječaja za Tip operacije  1.2.2. „Potpora razvoju malih poljoprivrednih gospodarstava“, iz Lokalne razvojne strategije LAG-a Bosutski niz, a koji je sukladan nacionalnom tipu operacije 6.3.1. iz Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014 .-2020.

Izmjena LAG Natječaja za TO 1.2.2. „Potpora razvoju malih poljoprivrednih gospodarstava“, sukladan nacionalnom 6.3.1., mijenja se:

Obrazac B, poslovni plan tablični dio,

List 2.  Proizvodnja, PODATCI O ZEMLJIŠTU, BROJU ŽIVOTINJA, OBJEKTIMA, OPREMI I MEHANIZACIJI,

Prva godina upisa je 2019. godina (tekuća godina), a kao prethodna godina upisuju se podatci iz 2018. godine.

 Ostali dijelovi Natječaja za provedbu Tipa operacije 1.2.2. „Potpora razvoju malih poljoprivrednih gospodarstava“ ostaju nepromijenjeni.

Novi Obrazac B, poslovni plan – tablični dio kao i Odluka o odobrenju navedene izmjene nalaze se na linku:

https://www.lag-bosutskiniz.hr/index.php/lag-natjecaj/to-1-2-2-to-6-3-1-2019

Prethodna objava ANIMACIJSKA RADIONICA – LAG BOSUTSKI NIZ
Babina Greda

Nema sela nad BABINE GREDE

babinagrda.hr

Općina Babina Greda © 2024. Sva prava pridržana

Skip to content