Odluke

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuditelja na natječaj za zakup neiz. građ. zem. u vl. Općine Babina Greda a u svrhu obavljanja poljoprivredne proizvodnje

Poštovani, Općinsko vijeće Općine Babina Greda je dana 08. studenog, 2020. godine, donijelo je Odluku o izboru najpovoljnijeg ponuditelja na natječaj za zakup neizgrađenog građevinskog zemljišta u vl. Općine Babina Greda u svrhu obavljanja poljoprivredne proizvodnje.  

Zaželi

OGLAS – referent – koordinator na projektu Zaželi – faza II. / Općina Babina Greda

Na temelju Ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava UP.02.1.1.13.0086., od strane Ministarstva rada i mirovinskog sustava odobrena su sredstva Općini Babina Greda u svrhu provedbe projekta pod nazivom: “Uključivanje žena iz ranjivih skupina na tržište rada” – Zaželi – program zapošljavanja žena – faza II. Objavljen je Oglas za prijam u službu Jedinstvenog upravnog odjela Općine […]

JAVNI POZIV – JAVNI RADOVI 2020.g. rok za prijavu 20.07.2020.g. – 28.07.2020.g.

REPUBLIKA HRVATSKA VUKOVARSKO-SRIJEMSKA ŽUPANIJA OPĆINA BABINA GREDA OPĆINSKI NAČELNIK KLASA: 112-03/20-30/5 URBROJ: 2212/02-02/20-01 Babina Greda, 20. srpnja, 2020. godine Na temelju Mjera za poticanje zapošljavanja iz nadležnosti Hrvatskog zavoda za zapošljavanje za 2020. godinu, pismene obavijesti Hrvatskog zavoda za zapošljavanje Vinkovci od 14. srpnja 2020. godine i članka 30. Statuta Općine Babina Greda („Sl. vjesnik“ 11/09, […]

Tlo

OBAVIJEST O ODGODI JAVNOG OTVARANJA PRISTIGLIH PONUDA

Poštovani, svi koji su podnijeli prijave na Javni natječaj za zakup poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske i zakup neizgrađenog građevinskog zemljišta u vlasništvu Općine Babina Greda molimo na obrate pozornost na priložene dokumente. OBAVIJEST O ODGODI JAVNOG OTVARANJA PRISTIGLIH PONUDA ZAKLJUČAK O JAVNIM OKUPLJANJIMA NA PODRUČJU VSŽ

Babina Greda

JAVNI POZIV ZA DOSTAVU PRIJEDLOGA ZA DODJELU JAVNIH PRIZNANJA OPĆINE BABINA GREDA U 2020.g.

Dana 05. veljače 2020.g. Općina Babina Greda objavljuje Javni poziv za dostavu prijedloga za dodjelu javnih priznanja Općine Babina Greda u 2020.g. Rok za dostavu prijedloga je 04. ožujka 2020.g. Sve dodatne informacije nalaze se u priloženom dokumentu. JAVNI POZIV ZA DOSTAVU PRIJEDLOGA ZA DODJELU JAVNIH PRIZNANJA

Javni natječaj za financiranje programa i projekta od interesa za opće dobro koje provode udruge u kulturi i sportu za 2020.g.

Općina Babina Greda objavljuje Javni natječaj za financiranje programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge u kulturi i sportu na području Općine Babina Greda za 2020.g. U prilogu se nalazi sva potrebita i obvezujuća dokumentacija. Rok za prijavu na natječaj iznosi 30 dana od dana objave, znači do 20. siječnja 2020.g. Prijave […]

Natječaji

NATJEČAJ ZA DODJELU STIPENDIJA STUDENTIMA SA PODRUČJA OPĆINE BABINA GREDA ZA ŠKOLSKU GODINU 2019./2020.

Na temelju članka 8. Pravilnika o stipendiranju učenika i studenata Općine Babina Greda («Službeni vjesnik» 16/09, 14/11, 21/13) i Odluke Općinskog vijeća Općine Babina Greda o broju i visini stipendija za akademsku 2019/20. godinu  od 08. rujna, 2019. godine ,  Općinski načelnik  r a s p i s u j e   N A T […]

Lag Bosutski niz

IZMJENA NATJEČAJA LAG BOSUTSKI NIZ

Izmjena LAG Natječaja iz LRS LAG-a Bosutski niz za TO 1.2.1. „Restrukturiranje, modernizacija i povećanje konkurentnosti poljoprivrednih gospodarstava“  Dana 23. svibnja 2019. godine Upravni odbor LAG-a Bosutski niz na svojoj sjednici održanoj u Uredu LAG-a u Nijemcima, na adresi Trg kralja Tomislava 6 s početkom u 19:00 sati, donio je Odluku kojom se usvaja prijedlog […]

Skip to content