Radno vrijeme: Pon-Pet 07 - 15 sati

Kultura i sport – odluka o načinu raspodjele sredstava i rang lista

Odluke

Kultura i sport – odluka o načinu raspodjele sredstava i rang lista

Ovom Odlukom utvrđuen se način raspodjele sredstava namijenjenih dodjeli jednokratnih financijskih sredstava ustanovama ili udrugama u području sporta i kulture od interesa za Općinu Babina Greda za 2021. godinu raspoloživih sredstava Općine Babina Greda.

1. u ukupnom iznosu od 300.000,00 kn, (kultura), a koja su u Proračunu Općine Babina Greda za 2021.g. raspoređena kako slijedi: – Aktivnost 4100503 (Djelatnost udruga grad. u kulturi, čitaoničkih društava), Pozicija R0069, Konto 38114 u iznosu od 300.000,00 kn,

2. u ukupnom iznosu od 300.000,00 kuna, (sport), a koja su u Proračunu Općine Babina Greda za 2021.g. raspoređena kako slijedi: – Aktivnost A100504 (Organiziranje rekreacije i sportskih aktivnosti), Pozicija R0070. Konto 38114 u iznosu od 300.000.00 kn

Sredstva navedena u točki I. raspoređena su na temelju provedenog Javnog natječaja za financiranje programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge u kulturi na području Općine Babina Greda za 2021.g. i Javnog natječaja za financiranje programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge u sportu na području Općine Babina Greda za 2021.g. čiji je nositelj Jedinstveni upravni odjel Općine Babina Greda, a u skladu s dokumentacijom za provedbu Javnog natječaja koja je sastavni dio Odluke.

Na priloženim linkovima možete preuzeti Odluku i rang listu.

PREUZMITE DOKUMENT/E


Prethodna objava [FOTO] Pokladno jahanje u Babinoj Gredi
Babina Greda

Nema sela nad BABINE GREDE

babinagrda.hr

Općina Babina Greda © 2024. Sva prava pridržana

Skip to content