Radno vrijeme: Pon-Pet 07 - 15 sati

JAVNI POZIV – JAVNI RADOVI 2020.g. rok za prijavu 20.07.2020.g. – 28.07.2020.g.

JAVNI POZIV – JAVNI RADOVI 2020.g. rok za prijavu 20.07.2020.g. – 28.07.2020.g.

REPUBLIKA HRVATSKA
VUKOVARSKO-SRIJEMSKA ŽUPANIJA
OPĆINA BABINA GREDA
OPĆINSKI NAČELNIK
KLASA: 112-03/20-30/5
URBROJ: 2212/02-02/20-01
Babina Greda, 20. srpnja, 2020. godine

Na temelju Mjera za poticanje zapošljavanja iz nadležnosti Hrvatskog zavoda za zapošljavanje za 2020. godinu, pismene obavijesti Hrvatskog zavoda za zapošljavanje Vinkovci od 14. srpnja 2020. godine i članka 30. Statuta Općine Babina Greda („Sl. vjesnik“ 11/09, 04/13, 03/14, 01/18, 13/18, 27/18 – pročišćeni tekst, 21A/19 i 03/20), općinski načelnik, dana 20. srpnja 2020. godine, raspisuje

 

O G L A S

za prijem u radni odnos na određeno vrijeme provedbom mjere
„Od mjere do karijere“ Hrvatskog zavoda za zapošljavanje

JAVNI RADOVI – AKTIVACIJA NEZAPOSLENIH OSOBA

NA POSLOVIMA REVITALIZACIJE HORTIKULTURE I UREĐENJE ZAPUŠTENIH PROSTORA NA PODRUČJU OPĆINE BABINA GREDA

Sukladno pismenoj obavijesti Hrvatskog zavoda za zapošljavanje Vinkovci od 14. srpnja 2020. godine, Općini Babina Greda  je temeljem udjela broja nezaposlenih u Općini Babina Greda u odnosu na ukupan broj nezaposlenih u Područnom uredu Vinkovci određeno pravo zapošljavanja pet (5) osoba u Javnim radovima.

Na temelju gore navedenog Općina Babina Greda, raspisuje oglas za prijem u radni odnos na određeno vrijeme za obavljanje poslova u javnim radovima Općine Babina Greda.

Trajanje radnog odnosa: 6 (šest) mjeseci.

Broj radnika koji se traži:  5 radnika/ca.

Mjesto rada: Babina Greda

Opis poslova:

 • Sadnja ukrasnog bilja
 • Zaštita postojećeg ukrasnog bilja,
 • Ručno sakupljanje otpada sa područja koje će biti hortikulturalno razvijano,
 • Uređenje zapuštenog prostora zgrada i pripadajućeg okoliša

Uvjeti za mogućnost rada su:

Dugotrajno nezaposlene osobe, osobe s invaliditetom, osobe u nepovoljnom položaju na tržištu rada i mlade osobe, i to podijeljeni tri skupine:

 1. skupina: osobe u nepovoljnom položaju na tržištu rada i to
  • bez obzira na duljinu prijave u evidenciju: hrvatski branitelji, djeca i supružnici poginulih i nestalih hrvatskih branitelja, žrtve seksualnog nasilja u ratu, hrvatski povratnici/useljenici iz hrvatskog iseljeništva, roditelji s 4 i više malodobne djece, roditelji djece s teškoćama u razvoju, roditelji djece oboljele od malignih bolesti, roditelji udovci i roditelji djeteta bez upisanog drugog roditelja, osobe bez stečene kvalifikacije, osobe s invaliditetom, žrtve trgovanja ljudima, žrtve obiteljskog nasilja, azilant i stranac pod supsidijarnom, odnosno privremenom zaštitom kao i članovi njegove obitelji, mlade osobe koje su izašle iz sustava skrbi (domova za djecu) i udomiteljskih obitelji, odgojnih zavoda i sl., liječeni ovisnici o drogama, povratnici s odsluženja zatvorske kazne unazad 6 mjeseci, osobe uključene u probaciju, Romi, beskućnici/e, osoba koja pripada etničkoj manjini u državi članici i potreban joj je razvoj jezičnog profila, profila stručnog usavršavanja ili profila radnog iskustva da bi poboljšala izglede za pristup stalnom zaposlenju,
  • osobe starije od 50 godina (obuhvaća osobe od navršene 50. godine života) prijavljene u evidenciju dulje od 6 mjeseci,
  • osobe prijavljene u evidenciju nezaposlenih 3 i više
 1. skupina: korisnici zajamčene minimalne naknade prijavljeni u evidenciju nezaposlenih
 1. skupina:
 • osobe starije od 50 godina prijavljene u evidenciju kraće od 6 mjeseci,
 • osobe starije od 29 godina prijavljene u evidenciju od 12 do 36 mjeseci,
 • mladi do 25 godina prijavljeni u evidenciju do 36 mjeseci,
 • mladi od 25 do 29 godina prijavljeni u evidenciju od 6 mjeseci do 36

Osobe koje su bile uključene u javni rad u protekle tri godine više od 12 mjeseci, ne mogu biti uključene u javni rad.

Uz prijavu na natječaj kandidati trebaju priložiti:

 1. Potvrda Hrvatskog zavoda za zapošljavanje o razdoblju neprekidne nezaposlenosti,
 2. Preslika osobne iskaznice,
 3. Dokaz o završenoj školi
 4. Dokaz o ispunjavanju uvjeta navedenog pod rednim brojem 1. (1. skupina)

Nepravovremene i nepotpune prijave neće se razmatrati.

Prijave na oglas za mogućnost zapošljavanja u javnim radovima podnose se u Općini Babina Greda, Kralja Tomislava 2, Babina Greda, zaključno s danom 28. srpnja 2020. godine, s naznakom „Prijava na oglas za javne radove“.

O ishodu izbora kandidata koji ispunjavaju tražene uvjete, podnositelji prijava bit će obaviješteni u zakonskom roku.

Osobni podaci prijavljenih kandidata koristiti će se jedino u svrhu provođenja eliminacijskog postupka i ni u jednu drugu svrhu.

Obrazac za prijavu: OBRAZAC-PRIJAVE

                                                                                                             Općinski načelnik:

                                                                                                                  Josip Krnić

Prethodna objava ODLUKA OPĆINSKOG NAČELNIKA O RADNOM VREMENU UGOSTITELJSKIH OBJEKATA NA PODRUČJU OPĆINE BABINA GREDA
Babina Greda

Nema sela nad BABINE GREDE

babinagrda.hr

Općina Babina Greda © 2024. Sva prava pridržana

Skip to content