Općina Babina Greda objavljuje Javni natječaj za financiranje programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge u kulturi i sportu na području Općine Babina Greda za 2021.g. U prilogu se nalazi sva potrebita i obvezujuća dokumentacija.

Rok za prijavu na natječaj iznosi 30 dana od dana objave, znači do 27. siječnja 2021.g.

Prijave koje nisu u skladu sa uvjetima u natječajnoj dokumentaciji neće se razmatrati.

 

KULTURA: JAVNI NATJEČAJ UDRUGA – KULTURA    UPUTE ZA PRIJAVITELJE – KULTURA    03- OBG opisni obrazac PRIJAVNICA-kultura     04-OBG obrazac PRORAČUNA-kultura     05-OBG obrazac-NEKAZNJAVANJE-kultura     06-OBG obrazac IZJAVA O NEPOSTOJANJU DVOST.FINAN.-kultura     07-OBG obrazac PARTNER-kultura     C2 KULTURA Ogledni obrazac opisnog izvještaja projekta     C3 KULTURA Ogledni obrazac financ izvjestaja projekta (1)     Ogledni obrazac ugovora – kultura 2021.g.

 

SPORT: JAVNI NATJEČAJ UDRUGE – SPORT     UPUTE ZA PRIJAVITELJE – SPORT     03- OBG opisni-obrazac-PRIJAVNICA-sport    04-OBG obrazac PRORAČUNA-sport     05- OBG obrazac IZJAVA O NEPOSTOJANJU DVOST.FINAN.-sport     06- OBG obrazac NEKAZNJAVANJE-sport     07- OBG obrazac PARTNER-sport     C2 SPORT Ogledni obrazac opisnog izvještaja projekta     C3 SPORT Ogledni obrazac financ izvjestaja projekta (1)     Ogledni obrazac ugovora – sport 2021.g.