Planovi

Godišnji plan natječaja za financiranje programa i projekta udruga iz proračuna Općine za 2021. godinu

PREUZMITE DOKUMENT/E

Prethodna objava Javni natječaj za financiranje programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge u kulturi i sportu na području Općine Babina Greda za 2021.g.
Skip to content