Radno vrijeme: Pon-Pet 07 - 15 sati

Javni pozivi

Javni poziv unapređenja poljoprivrede i ruralnog područja VSŽ za 2024. godinu

Javnim pozivom unapređenja poljoprivrede i ruralnog područja Vukovarsko-srijemske županije za 2024. godinu  propisuju se prihvatljivi korisnici, popis mjera i kriterija za dodjelu potpora, potrebna dokumentacija koja se prilaže uz prijavu, rokove i način podnošenja prijave, način kontrole namjenskog utroška dobivenih sredstava i podatke o informacijama. Potpore podrazumijevaju dodjelu bespovratnih novčanih sredstava iz Proračuna Vukovarsko-srijemske županije […]

Javni poziv za podnošenje prijava za ostvarivanje prava na pomoć umirovljenicima sa prebivalištem na području VSŽ

Poštovani, Na inicijativu župana Vukovarsko-srijemske županije, i ove godine, provodi se  mjera  „Od slavonskih polja pa do stola“ kojoj je cilj pomoć umirovljenicima slabijeg imovnog stanja. Slijedom navedene mjere, Vukovarsko-srijemska županija na svojim službenim stranicama dana  19. ožujka 2024. godine objavila je  Javni poziv za podnošenje prijava za ostvarivanje prava na pomoć umirovljenicima sa prebivalištem na području […]

Babina Greda

Javni poziv za dostavu prijedloga za dodjelu javnih priznanja Općine Babina Greda u 2024. godini

Odbor za dodjelu javnih priznanja Općine Babina Greda na temelju odredbe članka 11. Pravilnika o javnim priznanjima Općine Babina Greda ( “Službeni vjesnik Vukovarsko- srijemske županije” broj 4a/10) objavljuje Javni poziv za dostavu prijedloga za dodjelu javnih priznanja Općine Babina Greda u 2024. godini. Prijedlozi se podnose do srijede 13. ožujka 2024. godine.

JAVNI POZIV – obavljanje pomoćnih poslova pri eutanaziji svinja

Zbog ukazane potrebe pozivaju se sve zainteresirane punoljetne fizičke osobe za obavljanje pomoćnih poslova pri eutanaziji svinja u domaćinstvima na području općine Babina Greda gdje je utvrđena Afrička svinjska kuga-ASK. Sve zainteresirane osobe mogu se javiti osobno u općinu Babina Greda na adresu Kralja Tomislava 2, Babina Greda, ili na adresu elektroničke pošte: opcina@babinagreda.hr ili […]

Zaželi 3

JAVNI POZIV za prijam u radni odnos na određeno vrijeme radnice u projektu „ZAŽELI”

Na temelju Odluke Ministarstva rada, miirovinskog sustava, obitelji i socijalne politike o financiranju KLASA: 983-01/22-01/13, URBROJ: 524-07-02-01/3-22-37, od dana 06.12.2022.godine, Ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava za projekte koji se financiraju iz Europskog socijalnog fonda, Operativnog prograrna Učinkoviti ljudski potencijali 2014.-2020 „ZAŽELI — PROGRAM ZAPOŠLJAVANJA ŽENA FAZA III. Babina Greda u srcu”, UP.02.1.1.16.0410., KLASA: 983-01/22-01/4, URBROJ: […]

Babina Greda

Nema sela nad BABINE GREDE

babinagrda.hr

Općina Babina Greda © 2024. Sva prava pridržana

Skip to content