Radno vrijeme: Pon-Pet 07 - 15 sati

9. Dani kulina sira i vina – Javni poziv za prikupljanje uzoraka kulina / kulena

Dani kulina sira i vina

9. Dani kulina sira i vina – Javni poziv za prikupljanje uzoraka kulina / kulena

VUKOVARSKO SRIJEMSKA ŽUPANIJA- OPĆINA BABINA GREDA
Organizacijski odbor manifestacije „Nema sela nad Babine Grede“
E E G- Babogredski krug; Program: „Dani kulina,sira i vina“

9. Dani kulina sira i vina 8. lipnja 2024.god – J A V N I P O Z I V – za prikupljanje uzoraka kulina / kulena za 9. ocjenjivanje kulina / kulena – prigodom manifestacije Nema sela nad Babine Grede 2024.

Na natjecanje se mogu prijaviti svi zainteresirani proizvođači kulina / kulena, popunjavanjem obveznog obrasca –Prijavnice- te dostavljanjem uzorka kulina / kulena. Obrazac prijavnice moguće je dobiti u Organizacijskom odboru manifestacije, a dostupan je i na stranicama: www.babinagreda.net, babinagreda.hr i tz-babinagreda.hr ; facebook grupa BABINA GREDA, na fax po upitu, ili na e-mail.

Prijavnicu je potrebno čitko popuniti te dostaviti na navedenu adresu, sa uzorcima kulina / kulena dostaviti prema pravilima koja se nalaze uz Prijavu .

Uzorke kulina / kulena natjecatelji dostavljaju u komadu sa povezom ili bez njega.

Uz svaki uzorak kulina / kulena obvezno je priložiti obrazac Prijave i sljedeće podatke: ž

– ime i prezime proizvođača (Ime i prezime, naziv OPG-a / tvrtke, OIB)

– točna adresa i sjedište, te e-mail

– pasmina svinja od koje je uzorak proizveden

– mjesec i godina proizvodnje

Prijave sa uzorcima dostavljaju se najkasnije do 5.lipnja 2024. godine do 15 sati, na adresu:Organizacijski odbor, „Dani kulina,sira i vina“ Kralja Tomislava 2; 32276 Babina Greda.

Kontakt telefon; 0992161375, i kontakt osoba- Mato Petričević. Osobno Šahovski klub Kralja Tomislava 2, od 4. do 5.06.2024.god. od 10 do 15 sati.

Svi uzorci natjecatelja s liste prijavljenih koji ispunjavaju formalne uvjete propisane unutar ovog javnog poziva, označavaju se šifrom koja tada zamjenjuje osobne podatke o natjecatelju. Tako označeni uzorci dostavljaju se Veterinarskom Zavodu, Vukovarsko-srijemske županije na daljnji postupak analize fizikalno – kemijskih svojstava kulina / kulena.

Organoleptičko ocjenjivanje i obradu rezultata svih prikupljenih bodova provodi Ocjenjivački sud.

Ocjenjivanje se provodi sukladno Pravilniku o kvaliteti kulina / kulena.

Vukovarsko srijemska županija svim sudionicima 8. Ocjenjivanja kulina / kulena koji će svoje proizvode izlagati na manifestaciji pokriva troškove kemijske analize predanih uzoraka.

Natjecatelji koji neće sudjelovati na 9. Danima kulina, sira i vina troškove za kemijsku analizu kulina / kulena svih uzoraka snose sami.

Nepotpune i nepravovremene prijave i uzorci koji ne udovoljavaju propisanim formalnim uvjetima neće se razmatrati i vraćaju se podnositeljima.

Odluka o odabiru najboljeg kulina / kulena na 9. ocjenjivanju i rezultati ocjenjivanja biti će javno objavljeni prigodom Otvorenja na dan izložbe 8.lipnja,2024.god.

Babina Greda 25. svibnja 2024.god.

Za Organizacijski odbor: Mato Petričević

PREUZMITE DOKUMENT/E

Prethodna objava Školarci u posjeti Općini
Babina Greda

Nema sela nad BABINE GREDE

babinagrda.hr

Općina Babina Greda © 2024. Sva prava pridržana

Skip to content