PREKID U ISPORUCI ELEKTRIČNE ENERGIJE NA PODRUČJU OPĆINE BABINA GREDA

Categories:

Obavještavamo vas da će zbog radova na elektroenergetskom postrojenju sutra (utorak), 28. srpnja 2020.g. u vremenskom periodu 10:00 sati – 14:00 sati  biti prekid isporuke električne energije na cijelom području Općine Babina Greda.

POTPISAN UGOVOR O DIDJELI BESPOVRATNIH SREDSTAVA – PROGRAM ZAŽELI II

Categories:

Dana 21. srpnja 2020.g. općinski načelnik Josip Krnić je potpisao Ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava, Kodni broj: UP.02.1.1.13.0086 (ZAŽELI – Program zapošljavanja žena FAZA II). Bespovratna sredstva se dodjeljuju iz Europskog socijalnog fonda, Operativni program Učinkoviti ljudski potencijali 2014. – 2020.

Ukupna vrijednost navedenog projekta iznosi 1.385.950,00 kuna.

Partneri Općine Babina Greda u ovom projektu su: Hrvatski zavod za zapošljavanje Područni ured Vinkovci i Centar za socijalnu skrb Županja.

U projektu koji traje 12 mjeseci planira se zaposliti na određeno vrijeme 15 osoba koje će pružati pomoć 90 krajnjih korisnika.

V A Ž N O – ENERGETSKA OBNOVA OBITELJSKIH KUĆA

Categories:

Molimo sve zainteresirane sa područja Općine Babina Greda da obrate pozornost na niže navedeno. Također svi zainteresirani mogu se javiti u Općinu najkasnije do 29.07.2020.g. Općina će prvo prikupiti kontakt podatke od svih zainteresiranih, te ukoliko bude dovoljno zainteresiranih Općina Babina Greda će organizirati radionicu.

Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost je objavio dva javna poziva:

 1. Javni poziv za sufinanciranje energetske obnove obiteljskih kuća Javni poziv za sufinanciranje energetske obnove obiteljskih kuca
 2. Javni poziv za sufinanciranje korištenja obnovljivih izvora energije za proizvodnju električne energije u kućanstvima za vlastitu potrošnju JAVNI POZIV ZA SUFINAN.KORIŠ.OBNOV.IZVORA ENERGIJE ZA PROIZ.ELEK.ENERGIJE U KUĆAN.ZA VLAST.POTR.

Prije samog javljanja u Općinu molimo sve zainteresirane da dobro prouče javne pozive.

 1. Javni poziv za sufinanciranje energetske obnove obiteljskih kuća Javni poziv za sufinanciranje energetske obnove obiteljskih kuca

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 1. Javni poziv za sufinanciranje korištenja obnovljivih izvora energije za proizvodnju električne energije u kućanstvima za vlastitu potrošnju JAVNI POZIV ZA SUFINAN.KORIŠ.OBNOV.IZVORA ENERGIJE ZA PROIZ.ELEK.ENERGIJE U KUĆAN.ZA VLAST.POTR.

REKONSTRUKCIJA JAVNE RASVJETE 2. FAZA – LED RASVJETA

Categories:

U tijeku je izvođenje radova na rekonstrukciji javne rasvjete 2. faza, postavljanje LED rasvjete. Ulice koje su obuhvaćene ovim radovima su: Vladimira Nazora, Josipa Blažekovića, Štitarska ulica, Nožice, Granice, Loža, Sajmište, Matije Bačića, Hrvatskih dragovoljaca, Kralja Tomislava i Novo naselje. Vrijednost radova je 623.912,50 kuna.

JAVNI POZIV – JAVNI RADOVI 2020.g. rok za prijavu 20.07.2020.g. – 28.07.2020.g.

Categories:

REPUBLIKA HRVATSKA

VUKOVARSKO-SRIJEMSKA ŽUPANIJA

OPĆINA BABINA GREDA

OPĆINSKI NAČELNIK

KLASA: 112-03/20-30/5

URBROJ: 2212/02-02/20-01

Babina Greda, 20. srpnja, 2020. godine

 

Na temelju Mjera za poticanje zapošljavanja iz nadležnosti Hrvatskog zavoda za zapošljavanje za 2020. godinu, pismene obavijesti Hrvatskog zavoda za zapošljavanje Vinkovci od 14. srpnja 2020. godine i članka 30. Statuta Općine Babina Greda („Sl. vjesnik“ 11/09, 04/13, 03/14, 01/18, 13/18, 27/18 – pročišćeni tekst, 21A/19 i 03/20), općinski načelnik, dana 20. srpnja 2020. godine, raspisuje

 

O G L A S

za prijem u radni odnos na određeno vrijeme provedbom mjere
„Od mjere do karijere“ Hrvatskog zavoda za zapošljavanje

 

JAVNI RADOVI – AKTIVACIJA NEZAPOSLENIH OSOBA

NA POSLOVIMA REVITALIZACIJE HORTIKULTURE I UREĐENJE ZAPUŠTENIH PROSTORA NA PODRUČJU OPĆINE BABINA GREDA

 

Sukladno pismenoj obavijesti Hrvatskog zavoda za zapošljavanje Vinkovci od 14. srpnja 2020. godine, Općini Babina Greda  je temeljem udjela broja nezaposlenih u Općini Babina Greda u odnosu na ukupan broj nezaposlenih u Područnom uredu Vinkovci određeno pravo zapošljavanja pet (5) osoba u Javnim radovima.

Na temelju gore navedenog Općina Babina Greda, raspisuje oglas za prijem u radni odnos na određeno vrijeme za obavljanje poslova u javnim radovima Općine Babina Greda.

Trajanje radnog odnosa: 6 (šest) mjeseci.

Broj radnika koji se traži:  5 radnika/ca.

Mjesto rada: Babina Greda

Opis poslova:

 • Sadnja ukrasnog bilja
 • Zaštita postojećeg ukrasnog bilja,
 • Ručno sakupljanje otpada sa područja koje će biti hortikulturalno razvijano,
 • Uređenje zapuštenog prostora zgrada i pripadajućeg okoliša

 

Uvjeti za mogućnost rada su:

Dugotrajno nezaposlene osobe, osobe s invaliditetom, osobe u nepovoljnom položaju na tržištu rada i mlade osobe, i to podijeljeni tri skupine:

 

 1. skupina: osobe u nepovoljnom položaju na tržištu rada i to
  • bez obzira na duljinu prijave u evidenciju: hrvatski branitelji, djeca i supružnici poginulih i nestalih hrvatskih branitelja, žrtve seksualnog nasilja u ratu, hrvatski povratnici/useljenici iz hrvatskog iseljeništva, roditelji s 4 i više malodobne djece, roditelji djece s teškoćama u razvoju, roditelji djece oboljele od malignih bolesti, roditelji udovci i roditelji djeteta bez upisanog drugog roditelja, osobe bez stečene kvalifikacije, osobe s invaliditetom, žrtve trgovanja ljudima, žrtve obiteljskog nasilja, azilant i stranac pod supsidijarnom, odnosno privremenom zaštitom kao i članovi njegove obitelji, mlade osobe koje su izašle iz sustava skrbi (domova za djecu) i udomiteljskih obitelji, odgojnih zavoda i sl., liječeni ovisnici o drogama, povratnici s odsluženja zatvorske kazne unazad 6 mjeseci, osobe uključene u probaciju, Romi, beskućnici/e, osoba koja pripada etničkoj manjini u državi članici i potreban joj je razvoj jezičnog profila, profila stručnog usavršavanja ili profila radnog iskustva da bi poboljšala izglede za pristup stalnom zaposlenju,
  • osobe starije od 50 godina (obuhvaća osobe od navršene 50. godine života) prijavljene u evidenciju dulje od 6 mjeseci,
  • osobe prijavljene u evidenciju nezaposlenih 3 i više

 

 1. skupina: korisnici zajamčene minimalne naknade prijavljeni u evidenciju nezaposlenih

 

 1. skupina:
 • osobe starije od 50 godina prijavljene u evidenciju kraće od 6 mjeseci,
 • osobe starije od 29 godina prijavljene u evidenciju od 12 do 36 mjeseci,
 • mladi do 25 godina prijavljeni u evidenciju do 36 mjeseci,
 • mladi od 25 do 29 godina prijavljeni u evidenciju od 6 mjeseci do 36

 

Osobe koje su bile uključene u javni rad u protekle tri godine više od 12 mjeseci, ne mogu biti uključene u javni rad.

Uz prijavu na natječaj kandidati trebaju priložiti:

 1. Potvrda Hrvatskog zavoda za zapošljavanje o razdoblju neprekidne nezaposlenosti,
 2. Preslika osobne iskaznice,
 3. Dokaz o završenoj školi
 4. Dokaz o ispunjavanju uvjeta navedenog pod rednim brojem 1. (1. skupina)

Nepravovremene i nepotpune prijave neće se razmatrati.

Prijave na oglas za mogućnost zapošljavanja u javnim radovima podnose se u Općini Babina Greda, Kralja Tomislava 2, Babina Greda, zaključno s danom 28. srpnja 2020. godine, s naznakom „Prijava na oglas za javne radove“.

O ishodu izbora kandidata koji ispunjavaju tražene uvjete, podnositelji prijava bit će obaviješteni u zakonskom roku.

Osobni podaci prijavljenih kandidata koristiti će se jedino u svrhu provođenja eliminacijskog postupka i ni u jednu drugu svrhu.

Obrazac za prijavu: OBRAZAC-PRIJAVE

 

 

 

                                                                                                             Općinski načelnik:

                                                                                                                  Josip Krnić

ODLUKA OPĆINSKOG NAČELNIKA O RADNOM VREMENU UGOSTITELJSKIH OBJEKATA NA PODRUČJU OPĆINE BABINA GREDA

Categories:

REPUBLIKA HRVATSKA MINISTARSTVO UNUTARNJIH POSLOVA RAVNATELJSTVO CIVILNE ZAŠTITE STOŽER CIVILNE ZAŠTITE

Categories:

Odluka maske – 1. dopuna.pdf

REPUBLIKA HRVATSKA MINISTARSTVO UNUTARNJIH POSLOVA RAVNATELJSTVO CIVILNE ZAŠTITE STOŽER CIVILNE ZAŠTITE

Categories:

Odluka – maske

Odluka – organiziranje okupljanja

1. izmjena i dopuna Odluke za kruzere

RADOVI NA UREĐENJU IZLETIŠTA KLADAVAC

Categories:

Dragi mještani Općine Babina Greda,

na Vaše sugestije i Vaše prijedloge pogotovo onih koji su emotivno vezani za područje Kladavac tj. škole na Kladavcu, Općina Babina Greda izvodi završne radove na uređenju nadstrešnice i malonogometnog igrališta.

 

ZAVRŠNI RADOVI NA UREĐENJU MJESNOG GROBLJA

Categories:

Ukupna vrijednost radova na groblju iznosi 595.000,00 kuna. LAG Bosutski niz izvođenje radova sufinancira sa iznosom 148.250,00 kuna. Općina Babina Greda će preostali iznos od 446.750,00 kuna financirati iz svojih proračunskih sredstava.