POSTUPAK TESTIRANJA PRIJAVLJENIH KANDIDATA NA NATJEČAJ ZA RADNO MJESTO POMOĆNI RADNIK (GROBAR)

Categories:

Dana 21. studenog 2017.g. u Općini Babina Greda, Vladimira Nazora 3, 32 276 Babina Greda, sa početkom u 10:00 sati održati će se  provjera znanja i sposobnosti. Prethodna provjera znanja i sposobnosti obaviti će se putem pisanog testiranja intervjua.

 

OPIS POSLOVA, PODACI O PLAĆI

 I PRAVILA TESTIRANJA

Podaci vezani uz natječaj za prijem u službu komunalnog djelatnika u Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Babina Greda,  1 izvršitelj/ica na neodređeno vrijeme (uz probni rad od tri mjeseca)

 

OPIS POSLOVA I ZADAĆA

 Poslovi radnog mjesta                                                                                             %

Čišćenje i održavanje javnih površina                                                                  30

Održavanje mjesnog groblja i zgrade za ispraćaj pokojnika                            30

Kopanje grobnog mjesta i zatrpavanje nakon sahrane pokojnika                  30

Praćenje evidencije grobnih mjesta                                                                       10

 

 PODACI O PLAĆI

Plaću  čini umnožak koeficijenta složenosti poslova radnog mjesta – 1,06 i osnovice za obračun plaće u visini od  3.500,00 uvećan za 0,5 % za svaku navršenu godinu radnog staža.

Provjera znanja i sposobnosti:

Prethodna provjera znanja i sposobnosti kandidata obavit će se putem pisanog testiranja i intervjua. Mjesto i vrijeme održavanja pismene provjere (testiranja) bit će objavljeno na web-stranici www.babinagreda.hr i na oglasnoj ploči Općine Babina Greda, najmanje pet dana prije održavanja  provjere.

Na  intervju će se  telefonskim putem pozvati samo kandidati koji ostvare najmanje 50% bodova iz svakog dijela provjere znanja, odnosno na pismenoj provjeri(testiranju).

Pravni i drugi izvori za pripremanje kandidata za testiranje i  provjeru znanja i sposobnosti bitnih za obavljanje poslova komunalnog djelatnika (grobara) u  Jedinstvenom upravnom odjelu:

 • Zakon o službenicima i namještenicima u loklanoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (“Narodne novine br. 86/08 i 61/11)
 • Zakon o komunalnom gospodarstvu (“Narodne novine” br. 36/95, 70/97, 128/99, 57/00, 129/00, 59/01, 26/03- pročišćeni tekst, 82/04, 110,04, 178/04, 38/09, 79/09, 153/09, 49/11, 84/11, 90/11, 144/12, 94/13, 153/13, 147/14, 36/15),
 • Statut Općine Babina Greda(“Službeni vjesnik”  br. 11/09,04/13, 03/14 ),
 • Zakon o grobljima (“Narodne novine” br. 19/98, 50/12 i 89/17)

 

PRAVILA I POSTUPAK TESTIRANJA

Po dolasku na provjeru znanja, od kandidata će biti zatraženo predočavanje odgovarajuće identifikacijske isprave radi utvrđivanja identiteta. Kandidati koji ne mogu dokazati identitet neće moći pristupiti provjeri.

Za kandidata koji ne pristupi provjeri smatrat će se da je povukao prijavu na javni natječaj.

Po utvrđivanju identiteta, kandidatima će biti podijeljena pitanja za provjeru znanja.

Navedena pismena provjera traje najduže 30 minuta.

Kandidati su se dužni pridržavati utvrđenog vremena i rasporeda testiranja.

Za vrijeme provjere znanja i sposobnosti nije dopušteno:

 • koristiti se bilo kakvom literaturom odnosno bilješkama;
 • koristiti mobitel ili druga komunikacijska sredstva;
 • napuštati prostoriju u kojoj se provjera odvija;
 • razgovarati s ostalim kandidatima
 • niti na bilo koji drugi način remetiti koncentraciju kandidata.

Kandidati koji će se ponašati neprimjereno ili će prekršiti jedno od gore navedenih pravila biti će udaljeni s testiranja, a njihov rezultat i rad Povjerenstvo neće bodovati.

Maksimalno ostvariv broj bodova na pismenoj provjeri (testiranju) je 10.  Smatra se da su kandidati zadovoljili na testiranju ako su za provjeru znanja dobili najmanje 5 bodova.

Kandidati koji su uspješno položili testove, pristupit će razgovoru s Povjerenstvom (intervju).

Povjerenstvo kroz razgovor s kandidatima utvrđuje interese, profesionalne ciljeve i motivaciju kandidata za stručno osposobljavanje u jedinici lokalne samouprave. Rezultati intervjua boduju se na isti način kao i testiranje.

Nakon razgovora – intervjua maksimalno ostvariv sveukupni broj bodova je 20.

Kandidati koji su pristupili testiranju imaju pravo uvida u rezultate provedenog postupka.

Nakon provedenog testiranja i intervjua Povjerenstvo utvrđuje rang listu kandidata prema ukupnom broju bodova ostvarenih na testiranju i intervju.

Povjerenstvo za izbor kandidata dostavlja pročelniku Jedinstvenog upravnog odjela Izvješće o provedenom postupku, koje potpisuju svi članovi Povjerenstva.

Pročelnik Jedinstvenog upravnog odjela Općine Babina Greda donosi Odluku o odabiru, koja će biti dostavljena svim kandidatima prijavljenim na javni natječaj koji su pristupili provjeri znanja.

  


OPĆINA BABINA GREDA

PRIJEDLOG PRORAČUNA OPĆINE BABINA GREDA ZA 2018.g.

Categories:

Molimo Vas, mještane Općine da se aktivno uključite u donošenje proračuna za 2018.g., te da nam svojim prijedlozima, primjedbama i mišljenjima pomognete u donošenju istog. Stalo nam je do Vašeg mišljenja jer mi smo Vaš servis i stojimo Vama na usluzi i radi boljitka svih nas želimo da proračun za 2018.g. bude realan i da uz realizaciju istog stvorimo poduzetničko – socijalno – poželjnu za život Općinu.

PRIJEDLOG PRORAČUNA OPĆINE BABINA GREDA ZA 2018.g.

 

POTPORA ORGANIZACIJI MANIFESTACIJA

Categories:

Objavljen javni poziv za potporu organizaciji manifestacija

Javni poziv za prijavu manifestacija za dodjelu potpore organizatorima manifestacija iz nadležnosti Ministarstva poljoprivrede u 2017. godini objavljen je 2. studenog 2017. godine. Javni poziv temelji se na Programu potpora za organizaciju manifestacija u 2017. godini.

Ministarstvo poljoprivrede dodjeljivat će potpore s ciljem poticanja promocije domaćih proizvoda, povezivanja proizvođača i unapređenja poljoprivredne proizvodnje u skladu sa svjetskim dostignućima. Provedbom ove mjere, osim što se potiče očuvanje običaja, kulturne i prirodne baštine, potiče se uvođenje novih tehnologija i inovacija te diverzifikacija ruralnih ekonomskih aktivnosti, što ima utjecaj na ostanak mladih i obrazovanih stanovnika u ruralnim područjima te zapošljavanje.

Ukupna planirana novčana sredstva za navedenu potporu iznose 2,6 milijuna kuna.

Prihvatljivi korisnici mogu ostvariti pravo na potporu samo po jednoj manifestaciji godišnje, i to:

 • za znanstveno-stručne skupove: najviše do 40.000,00 kuna,
 • za gospodarske manifestacije: najviše do 100.000,00 kuna,
 • za lokalno-tradicijske manifestacije: najviše do 10.000,00 kuna.
Za manifestacije održane od 1. siječnja do 15. listopada 2017. godine potrebno je dostaviti Zahtjev za dodjelu potpore i pripadajuću dokumentaciju zaključno do 15. studenoga 2017. godine, a za manifestacije održane od 16. listopada do 31. prosinca 2017. godine potrebno je dostaviti Zahtjev za dodjelu potpore i pripadajuću dokumentaciju zaključno do 15. siječnja 2018. godine.  Više informacija te projektnu dokumentaciju možete potražiti na web stranici Ministarstva poljoprivrede.

ODLAZAK U MIROVINU

Categories:

Dana 24. listopada 2017.g naš dugogodišnji radni kolega, Antun Lešić – Tuna, navršava 65 godina i taj dan mu je zadnji radni dan.

25. listopada 2017.g. mu je prvi dan zaslužene imovine. Naš Tuna se zaposlio u tadašnjoj mjesnoj zajednici daleke 1983.g. i od tada je sa nama. Skoro cijeli svoj radni vijek je proveo na jednom radnom mjestu kao pomoćni radnik na našem groblju. Kroz svoj rad je dao groblju jedan svoj osebujen “štih”. Nije lagan posao održavati toliku površinu urednu i savjesno obavljati svoj posao na tolikoj površini, naš Tuna je to obavljao bez problema. Kada je god bilo potrebno “da uskoči” za određeni posao, tu je bio naš Tuna.

Tuna, zaista je bilo ugodno s tobom raditi i nadamo se da ćeš nas koji put posjetiti i da popijemo kavicu za dobra stara vremena.

 

 

NATJEČAJ ZA DODJELU STUDENTSKIH STIPENDIJA ZA ŠKOLSKU GODINU 2017./18.

Categories:

Natječaj- studenti

OBAVIJEST O PLANIRANOM ZASTOJU U ISPORUCI ELEKTRIČNE ENERGIJE

Categories:

Obavještavamo Vas da će zbog radova na električnoj mreži, doći do nestanka električne energije dana 26.10.2017.g. u vremenu od 10:00 sati do predvidivo 13:00 sati.

DOSTAVA PRIJEDLOGA ZA PRORAČUN OPĆINE BABINA GREDA ZA 2018.g.

Categories:

Općina Babina Greda je u postupku donošenje proračuna za 2018.g. te projekcija za 2019.g. i 2020.g. , u skladu sa tim, molimo mještane da nam dostave svoje prijedloge za proračun kako bi ih mogli na vrijeme implementirati u sam dokument.

Rok za predaju prijedloga je 08. studenog 2017.g.

PUT U BEČ

Categories:

Danas, 13. listopada 2017.g. predstavnici udruga sa područja Općine Babina Greda krenuli su na put u Beč, radi promocije kulturne baštine naše Općine.

5. IZLOŽBA GLJIVA – 15.10.2017.g.

Categories:

Pod pokroviteljstvom Općine Babina Greda dana 15.10.2016.g. sa početkom u 11:00 sati ispred Caffe bara “LEON” (Dudice), Vladimira Nazora, Babina Greda,  održava se V izložba gljiva. Pozivamo sve ljubitelje gljiva i specijaliteta od gljiva, mještane Općine Babina Greda i okolice, da posjete ovu izložbu koju vode eminentni stručnjaci u gljivarstvu te da dožive bogato organoleptičko iskustvo.

LETAK O OBVEZAMA SKRBNIKA PASA

Categories:

Letak o obvezama skrbnika pasa