Odluka – Stožera civilne zaštite Republike Hrvatske

Categories:

Odluka o privremenom uređivanju rada i radnog vremena u ugostiteljstvu

POTPISAN UGOVOR O IZGRADNJI I OPREMANJU RECIKLAŽNOG DVORIŠTA

Categories:

Nakon završenog postupka javne nabave, dana 12. listopada 2020.g. potpisan je sa odabranim ponuditeljem AKSION d.o.o. iz Vinkovaca ugovor o izgradnju i opremanju reciklažnog dvorišta u Općini Babina Greda. Ukupna vrijednost navedenih radova iznosi 2.517.421,45 kuna.

Ukupna vrijednost cjelokupnog projekta “Izgradnja reciklažnog dvorišta u cilju smanjenja divljih odlagališta i količine miješanog otpada u Općini Babina Greda – referentni broj: KK.06.3.1.16.0011” iznosi 3.748.402,33 kune. Rok izvođenja radova je šest mjeseci od dana uvođenja u posao. Osim izvođenja radova na izgradnji i opremanju samog reciklažnog dvorišta određeni iznos financijskih sredstava je neophodan za ostale aktivnosti na samom projektu kao što su: internet promocija, objava novinskog članka, promotivni materijal, informativni događaj – početna i završna konferencija, provedba projekta, organizacija četiri radionice za građane i sl.

Potpisanim ugovorom o dodjeli bespovratnih sredstava za projekte koji se financiraju iz EU fondova (Europski strukturni i investicijski fondovi, Operativni program konkurentnost i kohezija), u financijskom razdoblju 2014.g. – 2020.g. dodijeljena su bespovratna sredstva u iznosu od 3.141.629,86 .

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ODLUKE – Stožera civilne zaštite Republike Hrvatske

Categories:

Odluka – društvena okupljanja

Odluka – nužna mjera maske – II_

Odluka – organizacija okupljanja (50) – 1. izmjena

CRVENA LISTA – NJEMAČKA

Categories:

Poštovani,

                  od 07. listopada 2020. godine, Vukovarsko-srijemska županija stavljena je od strane Republike Njemačke na listu visokorizičnih područja radi pojave bolesti COVID-19 („CRVENA LISTA“).

Razlog iz kojega je Vukovarsko-srijemska županija na“crvenoj listi“ je zato što u zadnjih 7 dana imamo više od 50 novih zaraza na 100.000 osoba. Slijedom navedenoga prilikom ulaska u Republiku  Njemačku osobe su dužne ići direktno na krajnje odredište gdje se moraju samoizolirati 14 dana (izuzetak je negativan PCR COVID test ne stariji od 48 sati)!

Za sva ostala pitanja molimo kontaktirati veleposlanstvo Republike Njemačke ili PU Vukovarsko-srijemsku.

SMART RURAL 21

Categories:

Dana 05. listopada 2020.g., ponedjeljak, održan je prvi inicijalni – koordinacijski sastanak između pročelnika Upravnog odjela za ruralni razvoj Osječko – baranjske županije, g. Slavko Marjančević, dipl.iur. i općinskog načelnika Općine Babina Greda Josip Krnić s pročelnikom Jedinstvenog upravnog odjela, Tomislav Kopić, struč.spec.admin.publ.

Tema sastanka je bio Smart rural 21 – izrada Strategije pametnog sela.

OPREMANJE DJEČJEG VRTIĆA “REGOČ” – završna faza – Općina Babina Greda

Categories:

POTPISANI UGOVORI ZA PROGRAM ZAŽELI FAZA II. “Uključivanje žena iz ranjivih skupina na tržište rada” – OPĆINA BABINA GREDA

Categories:

Općinski načelnik Josip Krnić pozdravnim govorom je otvorio svečanost potpisivanja ugovora, zaželio je svima uspjeh u radu i pozivajući da svoje obveze izvršavaju korektno i u skladu sa pravilima projekta Zaželi – faza II “Uključivanje žena iz ranjivih skupina na tržište rada”.

Na temelju Odluke o dodjeli bespovratnih sredstava Ministarstva rada i mirovinskog sustava KLASA: 102-06/20-03/01, URBROJ: 344-106/3-20-1273, od 13. srpnja 2020.godine, i Ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava, kodni broj: UP.02.1.1.13.0086, a nakon provedenog Javnog poziva objavljenog na Hrvatskom zavodu za zapošljavanje i Internet stranici Općine Babina Greda, u prostorijama općine dana 29. rujna 2020. godine s početkom u 11:00 sati organizirano je svečano potpisivanje Ugovora o radu na određeno vrijeme između Općine Babina Greda i 15 žena sa područja općine koje će u sklopu projekta “Uključivanje žena iz ranjivih skupina na tržište rada” ZAŽELI – faza II., skrbiti o minimalno 90 osoba starije životne dobi sa područja Općine Babina Greda.

Projekt sufinancira Europska unija iz Europskog socijalnog fonda, iz Operativnog programa Učinkoviti ljudski potencijali 2014.-2020. “Uključivanje žena iz ranjivih skupina na tržište rada” Zaželi – faza II., u iznosu od 1.385.950,00 kuna.

Žene će biti zaposlene od 01. listopada 2020. do 30. rujna 2021. godine, nakon čega će biti osposobljene za daljnji rad na istim ili sličnim poslovima.

Održana vježba sustava civilne zaštite Općine Babina Greda “Savski nasip čuvarnica”

Categories:

Vježba je organizirana i provedena temeljem godišnjeg Plana vježbi sustava civilne zaštite u Vukovarsko-srijemskoj županiji za 2020. godinu te Odluke općinskog načelnika Općine Babina Greda, a u skladu s Procjenom rizika od velikih nesreća za područje Općine Babina Greda i Plana djelovanja civilne zaštite.

Nositelj vježbe je bila Općina Babina Greda, a suorganizatori Ravnateljstvo civilne zaštite MUP-a RH, Područni ured civilne zaštite Osijek – Služba civilne zaštite Vukovar i Hrvatske vode, Vodno gospodarski odjel za srednju i donju Savu – Vodno gospodarska ispostava za mali sliv Biđ-Bosut.

Cilj vježbe bila je provjera spremnosti i osposobljenosti postrojbe civilne zaštite opće namjene Općine Babina Greda i dobrovoljnog vatrogasnog društva u obrani od poplava :

  • organiziranje dostave napunjenih vreća do prijelazne rampe,
  • postavljanje folije,
  • izgradnja zečjeg nasipa u svrhu zatvaranja prijelazne rampe,
  • izgradnja protu-tlačnih zdenaca na simuliranim točkama izbijanja podzemnih voda,
  • izgradnja češljeva u svrhu ojačavanja i stabilizacije nožica nasipa kod pojave klizišta.

U vježbi su sudjelovali Općina Babina Greda (općinski načelnik i stožer civilne zaštite), postrojba civilne zaštite opće namjene Općine Babina Greda, dobrovoljno vatrogasno društvo Babina Greda, Služba civilne zaštite Vukovar, Postaja granične policije Županja i Hrvatske vode.

Vježba je provedena na savskom nasipu kod „čuvarnice“ te na prijelazno-silaznoj rampi dana 26.09.2020. godine (subota), u vremenu od 9:00 do 11:15 sati, a sve se odvijalo sukladno epidemiološkim mjerama.

Hrvatska vojska je postavila šator sa stolovima i klupama gdje je tokom vježbe upravljačka skupina izradila analizu vježbe, a nakon što je vježba završila poslužen je “vojnički grah” svima koji su bili taj dan na vježbi.

https://civilna-zastita.gov.hr/vijesti/odrzana-vjezba-savski-nasip-cuvarnica/2980

Odluka – nužne mjere VSŽ

Categories:

Odluka – nužne mjere VSŽ

Obavijest kandidatkinjama o rezultatu Javnog poziva na prijem u radni odnos na određeno vrijeme na projektu-„Uključivanje žena iz ranjivih skupina na tržište rada“ – Zaželi faza II

Categories:

Obavijest kandidatkinjama – Program Zaželi faza II. – Općina Babina Greda

Skip to content