PROGRAM – MLADI ZA BUDUĆNOST

Categories:

Sve zainteresirane mlade osobe pozivamo da se priključe u program.

Za dodatne informacije pogledati dokument: MLADI ZA BUDUĆNOST

OBAVIJEST O PLANIRANOM ZASTOJU U ISPORUCI ELEKTRIČNE ENERGIJE

Categories:

Obavještavamo Vas da će zbog radova na doći do nestanka električne energije dana 23. siječnja 2018.g. u vremenskom periodu 10:00 – 13:00 sati.

JAVNI POZIV ZA PRIJAM U RADNI ODNOS NA ODREĐENO VRIJEME RADNICE U PROJEKTU “ZAPOŠLJAVANJE ŽENA IZ RANJIVIH SKUPINA NA PODRUČJU OPĆINE BABINA GREDA”

Categories:

REPUBLIKA HRVATSKA

VUKOVARSKO-SRIJEMSKA ŽUPANIJA

OPĆINA BABINA GREDA

OPĆINSKI NAČELNIK

KLASA: 112-03/18-30/2

URBROJ: 2212/02-02/18-01-1

U Babina Greda 11. siječnja 2018.g.

Na temelju Odluke Ministarstva rada i mirovinskog sustava o financiranju KLASA: 910-04/17-07/10, URBROJ: 524-06-03-01/2-17-93, Ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava za projekte koji se financiraju iz Europskog socijalnog fonda, Operativnog programa Učinkoviti ljudski potencijali 2014.-2020 „Zapošljavanje žena iz ranjivih skupina na području Općine Babina Greda“, UP.02.1.1.05.0058, KLASA: 910-04/17-07/80, URBROJ: 524-06-03-01/2-17-1, i članka 30. Statuta  Općina Babina Greda ( „Službeni vjesnik“ Vukovarsko-srijemske županije broj: 11/09, 04/13 i 03/14),  načelnik Općina Babina Greda objavljuje

 

JAVNI POZIV

za prijam u radni odnos na određeno vrijeme radnice u projektu

„Zapošljavanje žena iz ranjivih skupina na području Općine Babina Greda“


 1. UVJETI

Nezaposlene žene prijavljene u evidenciju nezaposlenih Hrvatskog zavoda za zapošljavanje sa naglaskom na: starije od 50 godina, žene s invaliditetom, žrtve trgovanja ljudima, žrtve obiteljskog nasilja, azilantice, mlade žene koje su izašle iz sustava skrbi (domova za djecu) i udomiteljskih obitelji, odgojnih zavoda i sl., liječene ovisnice o drogama, povratnice s odsluženja zatvorske kazne unazad 6 mjeseci, pripadnice romske nacionalne manjine, beskućnice;  s najviše završenim srednjoškolskim obrazovanjem.

 2. OPIS POSLOVA

– pomoć u dostavi namirnica,

– pomoć u pripremi obroka u kućanstvima korisnika,

– pomoć u održavanju čistoće stambenog prostora/domova,

– pomoć pri oblačenju i svlačenju,

– briga o higijeni i osobnom izgledu,

– pomoć u socijalnoj integraciji,

– posredovanje u ostvarivanju raznih prava (dostava lijekova, plaćanje računa, dostava  pomagala i sl.),

– pružanje psihosocijalne podrške korisnicima kroz razgovore i druženje,

– uključivanje u društvo te pratnja i pomoć u različitim socijalnim aktivnostima.

 3. BROJ TRAŽENIH RADNICA

Traženi broj radnica je 15.

 1. MJESTO RADA

Poslovi će se obavljati na području Općine Babina Greda.

 1. TRAJANJE  RADNOG ODNOSA

Predviđeno trajanje radnog odnosa je 24 mjeseca.

 1. DOSTAVA PRIJAVA: prijavu na natječaj, presliku osobne iskaznice, presliku dokaza o završenoj školi, potvrdu Hrvatskog zavoda za zapošljavanje

Podnositeljice su u prijavi dužne naznačiti kojoj skupini iz točke 1 pripadaju te priložiti odgovarajuću potvrdu npr. za žene s invaliditetom : Rješenje o invaliditetu

Urednom prijavom smatra se prijava koja sadrži sve podatke i priloge navedene u oglasu. Osoba koja nije podnijela pravodobnu i urednu prijavu ili ne ispunjava formalne uvjete iz oglasa, ne smatra se kandidatom prijavljenim na oglas. Nepotpune i nepravodobne zamolbe neće se uzeti u razmatranje.

Pisane prijave podnose se na adresu : Općina Babina Greda, Vladimira Nazora 3, 32 276 Babina Greda sa naznakom : „Za oglas – Projekt zapošljavanje žena iz ranjivih skupina na području Općine Babina Greda “ ne otvaraj“  u roku 8 dana od dana objave oglasa na oglasnim stranicama HZZ-a.

 Prijave se dostavljaju zaključno s danom 19.siječnja 2018. godine

 Kandidati će biti obaviješteni o rezultatima u zakonskom roku.

Općina Babina Greda  zadržava pravo poništenja oglasa bez posebnog objašnjenja.

 

 

 

                                                                                                             NAČELNIK

 

                                                                                                               Josip Krnić

ISPLATA ŠTETA ZA GRAĐEVINE

Categories:

Isplata šteta za građevine vršiti će se počevši od sutra, tj. od 11. siječnja 2018.g. od 09:00 sati u prostorijama Općine Babina Greda.

STAMBENO ZBRINJAVANJE U 2018.g.

Categories:

Rok za podnošenje novih i nadopunu postojećih zahtjeva za stambeno zbrinjavanje u 2018

Izjava drugog punoljetnog člana na zahtjevu

Dokumentacija potrebna za bodovanje

Zahtjev

MOBILNA JEDINICA RECIKLAŽNOG DVORIŠTA

Categories:

O B A V I J E S T

Obavještavamo mještane Općine Babina Greda da će se, iznimno (inače svaki prvi ponedjeljak u mjesecu), dana 05. siječnja 2018.g. (petak), na lokaciji ispred male sale nalaziti mobilna jedinica reciklažnog dvorišta, u vremenu 07:00 – 14:00, u koju će se moći odlagati slijedeći otpad:

 • Otapala
 • Lužine
 • Kiseline
 • Pesticidi
 • Jestiva ulja i masti
 • Motorna ulja i masti
 • Baterije i akumulatori
 • Elektronička oprema
 • otpadni papir (papir i karton)
 • otpadni metal (ambalaža od metala)
 • otpadno staklo (staklena ambalaža, staklo)
 • otpadna plastika (ambalaža od plastike)
 • otpadni tekstil (odjeća, tekstil)
 • boje, tiskarske boje, ljepila i smole

ODLUKA O IZBORU KANDIDATA NA RADNO MJESTO KOORDINATOR ZAPOSLENIH ŽENA U PROJEKTU

Categories:

ODLUKA – KOORDINATOR

JAVNI NATJEČAJ ZA FINANCIRANJE PROGRAMA I PROJEKATA OD INTERESA ZA OPĆE DOBRO KOJE PROVODE UDRUGE U KULTURI I SPORTU NA PODRUČJU OPĆINE BABINA GREDA ZA 2018.G.

Categories:

Općina Babina Greda objavljuje Javni natječaj za financiranje programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge u kulturi i sportu na području Općine Babina Greda za 2017.g. U prilogu se nalazi sva potrebita i obvezujuća dokumentacija.

Rok za prijavu na natječaj iznosi 30 dana od dana objave, znači do 27. siječnja 2018.g.

Prijave koje nisu u skladu sa uvjetima u natječajnoj dokumentaciji neće se razmatrati.

KULTURA:

01-OBG Upute za prijavitelje – kultura 02-OBG Javni natjecaj u kulturi 2018.g. 03- OBG opisni obrazac PRIJAVNICA-kultura 04-OBG obrazac PRORAČUNA-kultura 05-OBG obrazac-NEKAZNJAVANJE-kultura 06-OBG obrazac IZJAVA O NEPOSTOJANJU DVOST.FINAN.-kultura 07-OBG obrazac PARTNER-kultura C2 KULTURA Ogledni obrazac opisnog izvještaja projekta C3 KULTURA Ogledni obrazac financ izvjestaja projekta (1) Ogledni obrazac ugovora – kultura

 

SPORT:

02- OBG Upute za prijavitelje sport 01- OBG Javni natjecaj u sportu 2018.g. 03- OBG opisni-obrazac-PRIJAVNICA-sport 04-OBG obrazac PRORAČUNA-sport 05- OBG obrazac IZJAVA O NEPOSTOJANJU DVOST.FINAN.-sport 06- OBG obrazac NEKAZNJAVANJE-sport 07- OBG obrazac PARTNER-sport Ogledni obrazac ugovora – sport C2 SPORT Ogledni obrazac opisnog izvještaja projekta C3 SPORT Ogledni obrazac financ izvjestaja projekta (1)

 

PODJELA PRIGODNIH DAROVA DJECI – 22.12.2017.g. MALA SALA

Categories:

Dana, 22. prosinca 2017.g. Djed božićnjak je dijelio prigodne darove predškolskoj djeci u Maloj sali.

PODJELA PRIGODNIH DAROVA O.Š. “MIJAT STOJANOVIĆ” – 21.12.2017.g.

Categories:

Dana 21. prosinca 2017.g. je Djed Božićnjak podijelio prigodne darove učenicima O.Š.”Mijat Stojanović” Babina Greda.