POTPISIVANJE UGOVORA O DODJELI FINANCIJSKIH SREDSTAVA

Categories:

Dana, 15. veljače 2019.g. u općinskoj vijećnici Općine Babina Greda općinski načelnik je potpisao Ugovore o dodjeli financijskih sredstava u skladu sa objavljenim, 19. prosinca 2018.g.. Javnim natječajem za financiranje programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge u kulturi i sportu na području Općine Babina Greda za 2019.g.

Za financiranje rada udruga građana kroz prijavu na Javni natječaj, Općina Babina Greda će u 2019.g. udruge iz područja kulture financirati sa 242.600,00 kuna, dok će udruge iz područja sporta financirati sa 267.000,00 kuna, iz čega proizlazi da će Općina Babina Greda iz svog proračuna za 2019.g. izdvojiti više od 500.000,00 kuna za poticanje rada udruga.

 

 

 

 

OBAVIJEST

Categories:

OBAVIJEST

Obavještavamo sve mještane Općine Babina Greda da su počeli radovi na čišćenju kanala i cijevnih propusta (cijevni propusti koji su u funkciji) od strane HRVATSKIH VODA na cijelom području Općine Babina Greda.

Za rad stroja potrebno je tri (3) metra prostora po kojem se može kretati.

Planirani završetak radova je 31. ožujak 2019.g.

IZJAVA O SUKOBU INTERESA

Categories:

Na temelju članka  80. stavka 2. točke 1. Zakona o javnoj nabavi („Narodne novine“, broj: 120/16) Općina Babina Greda ne smije sklapati ugovore o javnoj nabavi sa sljedećim gospodarskim subjektima (u svojstvu ponuditelja, člana zajednice ili podugovaratelja):

 • IZGRADNJA – VVK d.o.o., Josipa Kozarca 28, 32 100 Vinkovci, OIB: 45533143162

ODLUKA O NAČINU RASPODJELE SREDSTAVA – UDRUGE 2019.g. I ODOBRENI PROGRAMI/PROJEKTI 2019.g.

Categories:

ODLUKA O NAČINU RASPODJELE SREDSTAVA – UDRUGE 2019.g.

WEB OBJAVA Gotova rang lista prijava na natječaj 2019.g.

JAVNI POZIV ZA DOSTAVU PRIJEDLOGA ZA DODJELU PRIZNANJA U 2019.g.

Categories:

REPUBLIKA HRVATSKA

VUKOVARSKO.-SRIJEMSKA ŽUPANIJA

OPĆINA BABINA GREDA

Odbor  za dodjelu javnih priznanja

KLASA: 021-05/19-01/1

URBROJ: 2212/02-01/19-01-1

Babina Greda, 12. veljače, 2019. godine

 

Odbor  za dodjelu javnih priznanja Općine Babina Greda objavljuje

JAVNI POZIV
za dostavu prijedloga  za dodjelu
javnih priznanja Općine Babina Greda u 2019. godini

 

 1. Javna priznanja Općine Babina Greda su:

 

 • POVELJA OPĆINE BABINA GREDAProglašenje počasnim građaninom Općine Babina Greda

Počasnim građaninom Općine Babina Greda može se proglasiti osoba posebno zaslužna za promicanje  položaja  i ugleda Općine Babina Greda, promicanje demokratskog društva  i  razvoj Općine Babina Greda u cjelini.

Prijedlog za dodjelu Povelje može dati općinski načelnik i natpolovična većina svih vijećnika Općinskog vijeća.

 

 • Plaketa „Zlatni grb Općine Babina Greda“

Zlatni grb Općine Babina Greda dodjeljuje se građanima Općine Babina Greda i drugim građanima Republike Hrvatske za izuzetne rezultate postignute u gospodarstvu, znanosti, zdravstvu, kulturi, športu i drugim djelatnostima na području Općine Babina Greda i od posebnog utjecaja na daljnji razvitak Općine Babina Greda i Republike Hrvatske.

Prijedlog za dodjelu Plakete „Zlatni grb“  može dati općinski načelnik i natpolovična većina svih vijećnika Općinskog vijeća, poduzeća i druge pravne osobe

 

 • Plaketa „Srebrni grb Općine Babina Greda“

Srebrni grb Općine Babina Greda dodjeljuje se građanima Općine Babina Greda i drugim građanima Republike Hrvatske, gospodarskim i drugim subjektima za kontinuirano obavljanje djelatnosti i postizanje rezultata koji doprinose boljitku Općine Babina Greda.

 

Prijedlog za dodjelu Plakete „Srebrni grb“  može dati općinski načelnik ,vijećnik Općinskog vijeća, poduzeća i druge pravne osobe, udruge građana.

 

 • Zahvalnica Općine Babina Greda

Zahvalnica Općine Babina Greda dodjeljuje se građanima, gospodarskim i drugim subjektima prigodom obilježavanja njihovih značajnih obljetnica, a za trajnu, opće priznatu djelatnost kojom su doprinijeli i doprinose razvitku i boljitku Općine Babina Greda.

Prijedlog za Zahvalnicu može dati općinski načelnik ,vijećnik Općinskog vijeća, poduzeća i druge pravne osobe, udruge građana.

 

 1. Prijedlog za dodjelu javnih priznanja podnosi se u pismenom obliku Odboru za dodjelu javnih priznanja Općine Babina Greda, a mora obavezno sadržavati:
 • ime i prezime odnosno naziv podnositelja prijedloga
 • ime i prezime odnosno naziv fizičke ili pravne osobe koja se predlaže za javno priznanje
 • naziv javnog priznanja i područje na koje se odnosi prijedlog sa jasnim određenjem zasluga, doprinosa  ili postignuća zbog kojih se javno priznanje  predlaže
 • životopis o postignutim rezultatima i zaslugama za pojedinca, odnosno podatke o pravnoj ili fizičkoj osobi koja se predlaže za dodjelu javnog priznanja sa odgovarajućim obrazloženjem i eventualnom dokumentacijom kojom se potkrepljuje obrazloženje

 

 1. Rok za dostavu inicijativa je zaključno do 15. ožujka, 2019. godine, a dostavljaju se poštom na adresu OPĆINA BABINA GREDA, Vl. Nazora 3, 32276 Babina Greda  s naznakom «JAVNA PRIZNANJA U 2019. g.» ili osobno u Jedinstveni  upravni odjel  Općine Babina Greda.

 

                                                                                                 Predsjednik Odbora:

                                                                                                                                                                                                                                                                         Josip Krnić

 

STRATEGIJA RAZVOJA TURIZMA OPĆINE BABINA GREDA

Categories:

Danas, 07. veljače 2019.g. sa početkom u 09:00 sati održan je prvi sastanak radne skupine za izradu Strategije razvoja turizma Općine Babina Greda. Sastanku su nazočili: članovi turističkog vijeća Općine Babina Greda, predstavnici Općine Babina Greda i predstavnici tvrtke MICRO PROJEKT, koja izrađuje strategiju razvoja turizma Općine Babina Greda.

RADOVI NA HRVATSKOJ SELJAČKOJ ČITAONICI “JELAS”

Categories:

Radovi na energetskoj obnovi zgrade Hrvatske seljačke čitaonice “Jelas” napreduju.

JAVNI POZIV – KONKURENTNOST TURISTIČKOG GOSPODARSTVA

Categories:
Na stranicama Ministarstva turizma ( https://mint.gov.hr/javni-pozivi-11414/11414 ), objavljen je Javni poziv – konkurentnost turističkog gospodarstva za kandidiranje projekata za dodjelu bespovratnih sredstava. Javni poziv je otvoren do 01. ožujka 2019. godine. Javnim pozivom su obuhvaćeni svi OPG-i  i fizičke osobe koji su registrirani za pružanje ugostiteljske i/ili turističke usluge.
Potencijalni prijavitelji za sve potrebne informacije mogu se obratiti na kontakt:  lag.bosutski.niz@gmail.com ili tel.  097 653 2378.

OBAVIJEST O RASPOREDU ODVOZA OTPADA

Categories:

«STRUNJE-TRADE» D.O.O.

poduzeće za prijevoz, unutarnju i vanjsku trgovinu

OIB: 97670986612 * tel: 032 398 048

Bana Josipa Šokčevića 153 , 32251 Privlaka

OBAVIJEST O RASPOREDU ODVOZA

u Općini Babina Greda

 

Obavještavaju se građani da se MIJENJA raspored odvoza komunalnog otpada, umjesto petkom

miješani komunalni otpad (zelene kante) vozit će se ponedjeljkom

plastika će se voziti prvoga četvrtka u mjesecu

papir će se voziti zadnji četvrtak u mjesecu

Promjena nastupa 04.02.2019. godine

SUGLASNOST NA PROGRAM RASPOLAGANJA POLJOPRIVREDNIM ZEMLJIŠTEM

Categories:

SUGLASNOST NA PROGRAM RASPOLAGANJA POLJOPRIVREDNIM ZEMLJIŠTEM