POZIV ZA UVOĐENJE U VOJNU EVIDENCIJU

Categories:

POZIV ZA UVOĐENJE U VOJNU EVIDENCIJU

SASTANAK – TEMA IZGRADNJA ŠKOLSKE SPORTSKE DVORANE U BABINOJ GREDI

Categories:

Dana, 05. ožujka 2018.g. održan je u prostorijama Općine Babina Greda sa temom Izgradnja školske sportske dvorane u Babinoj Gredi.

Nazočili su: Božo Galić – župan Vukovarsko – srijemske županije, Jadranka Mustapić – Karlić – pročelnica Upravnog odjela za školstvo VSŽ, Ivan Jukić – ovlašteni građevinski sudski vještak, Hrvoje Čuljak – pročelnik Službe za prost.plan.gradnju i zaštitu okoliša, Vjekoslav Krstić – voditelj projekta, Đurđica Babić – ravnateljica O.Š. “Mijat Stojanović” Babina Greda, Josip Krnić – načelnik Općine Babina Greda, Tomo Đaković – zamjenik načelnika, Vijećnici Općine Babina Greda: Jakob Verić, Jakob Ličanin, Josip Gregorović, Željko Knežević – Babina Greda, Antun Omazić – Babina Greda.

Zaključak sastanka je: Prihvaća se opcija 3. Trošak građenja dvodijelne dvorane u Babinoj Gredi (sa borilištem dimenzija trodijelne dvorane) sa zatrpavanjem iskopane jame –trošak 18.484.400,00 kuna (bez PDV-a), a za zaokruživanje financijske konstrukcije za realizaciju navedenog projekta zadužuje se Župan Vukovarsko-srijemske županije (ukoliko sredstva budu premašivala iznose po Sporazumu o sufinanciranju između Ministarstva, Županije i Općine).

 

 

 

EDUKACIJA ZAŠTITI POTROŠAČA U TJEDNU PRAVA POTROŠAČA

Categories:

EDUKACIJA GOSPODARSTVENIKA O PROPISIMA IZ PODRUČJA ZAŠTITE PRAVA POTROŠAČA

Vukovarsko-srijemska županija, Velika županijska vijećnica

Glagoljaška 27
10:00-13:00

PROGRAM EDUKACIJE

POTPISIVANJE UGOVORA O FINANCIRANJU PROGRAMA – PROJEKATA UDRUGA ZA 2018.G.

Categories:

Dana, 02. ožujka 2018.g., petak u općinskoj vijećnici Općine Babina Greda potpisivali su se ugovori o financiranju programa – projekata udruga za 2018.g. na osnovu provedenog Javnog natječaja za financiranje programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge u kulturi i sportu na području Općine Babina Greda za 2018.g.

Ovom prilikom zahvaljujemo svim predsjednicima udruga na dosadašnjoj više nego uspješnoj suradnji u nadi da će se u budućim vremenima naša suradnja intenzivirati i poboljšati na obostrano zadovoljstvo, jer jedni bez drugih ne možemo.

Iznos dodijeljenih sredstava za područje kulture je 120.000,00 kn raspoređenih na jedanaest prijavitelja, te u području sporta  iznos 250.000,00 kn raspoređenih na četiri prijavitelja. Ukupno će se financirati 24 programa – projekta čija će se uspješna realizacija odraziti na cijelo područje Općine Babina Greda i na širu okolicu.

JAVNI POZIV ZA DOSTAVU PRIJEDLOGA ZA DODJELU JAVNIH PRIZNANJA OPĆINE BABINA GREDA 2018.g.

Categories:

REPUBLIKA HRVATSKA

VUKOVARSKO.-SRIJEMSKA ŽUPANIJA

OPĆINA BABINA GREDA

Odbor  za dodjelu javnih priznanja

KLASA: 021-05/18-01/1                                        

URBROJ: 2212/02-01/18-01-1                                      

Babina Greda, 20. veljače, 2018. godine

 

 

Odbor  za dodjelu javnih priznanja Općine Babina Greda objavljuje

                                                   JAVNI POZIV
                                 za dostavu prijedloga  za dodjelu
                       javnih priznanja Općine Babina Greda u 2018. godini

 

                

 1. Javna priznanja Općine Babina Greda su:

–         POVELJA OPĆINE BABINA GREDAProglašenje počasnim građaninom Općine Babina Greda

Počasnim građaninom Općine Babina Greda može se proglasiti osoba posebno zaslužna za promicanje  položaja  i ugleda Općine Babina Greda, promicanje demokratskog društva  i  razvoj Općine Babina Greda u cjelini.

Prijedlog za dodjelu Povelje može dati općinski načelnik i natpolovična većina svih vijećnika Općinskog vijeća.

–          Plaketa „Zlatni grb Općine Babina Greda“

Zlatni grb Općine Babina Greda dodjeljuje se građanima Općine Babina Greda i drugim građanima Republike Hrvatske za izuzetne rezultate postignute u gospodarstvu, znanosti, zdravstvu, kulturi, športu i drugim djelatnostima na području Općine Babina Greda i od posebnog utjecaja na daljnji razvitak Općine Babina Greda i Republike Hrvatske.

Prijedlog za dodjelu Plakete „Zlatni grb“  može dati općinski načelnik i natpolovična većina svih vijećnika Općinskog vijeća, poduzeća i druge pravne osobe

 • Plaketa „Srebrni grb Općine Babina Greda“

Srebrni grb Općine Babina Greda dodjeljuje se građanima Općine Babina Greda i drugim građanima Republike Hrvatske, gospodarskim i drugim subjektima za kontinuirano obavljanje djelatnosti i postizanje rezultata koji doprinose boljitku Općine Babina Greda.

Prijedlog za dodjelu Plakete „Srebrni grb“  može dati općinski načelnik ,vijećnik Općinskog vijeća, poduzeća i druge pravne osobe, udruge građana.

–       Zahvalnica Općine Babina Greda

Zahvalnica Općine Babina Greda dodjeljuje se građanima, gospodarskim i drugim subjektima prigodom obilježavanja njihovih značajnih obljetnica, a za trajnu, opće priznatu djelatnost kojom su doprinijeli i doprinose razvitku i boljitku Općine Babina Greda.

Prijedlog za Zahvalnicu može dati općinski načelnik ,vijećnik Općinskog vijeća, poduzeća i druge pravne osobe, udruge građana.

 1. Prijedlog za dodjelu javnih priznanja podnosi se u pismenom obliku Odboru za dodjelu javnih priznanja Općine Babina Greda, a mora obavezno sadržavati:
 • ime i prezime odnosno naziv podnositelja prijedloga
 • ime i prezime odnosno naziv fizičke ili pravne osobe koja se predlaže za javno priznanje
 • naziv javnog priznanja i područje na koje se odnosi prijedlog sa jasnim određenjem zasluga, doprinosa  ili postignuća zbog kojih se javno priznanje  predlaže
 • životopis o postignutim rezultatima i zaslugama za pojedinca, odnosno podatke o pravnoj ili fizičkoj osobi koja se predlaže za dodjelu javnog priznanja sa odgovarajućim obrazloženjem i eventualnom dokumentacijom kojom se potkrepljuje obrazloženje
 1. Rok za dostavu inicijativa je zaključno do 15. ožujka, 2018. godine, a dostavljaju se poštom na adresu OPĆINA BABINA GREDA, Vl. Nazora 3, 32276 Babina Greda  s naznakom «JAVNA PRIZNANJA U 2018. g.» ili osobno u Jedinstveni  upravni odjel  Općine Babina Greda.

 

Predsjednik Odbora:

 

Josip Krnić

 

 

 

 

 

 

 

 

 

JAVNI POZIV ZA DOSTAVU PRIJAVA ZA ZAPOŠLJAVANJE – LAG BOSUTSKI NIZ

Categories:

JAVNI POZIV

Za dostavu prijava za zapošljavanje na mjesto

Asistent u Uredu za tehničku i stručnu podršku LAG-a Bosutki niz

I.

LAG Bosutski niz raspisuje javni poziv za izbor 1 kandidata za zapošljavanje na mjesto Asistent u Uredu za tehničku i stručnu podršku LAG-a Bosutki niz na  punom radnom vremenu (8 sati dnevno) na određeno vrijeme.

II.

Cilj raspisivanja javnog poziva je pronalazak zamjene Asistenta u Uredu za tehničku i stručnu podršku LAG-a Bosutski niz na određeno vrijeme, stručnog kadra više i visoke stručne spreme (VŠS, VSS) koji će doprinjeti iskustvom rada u našoj organizaciji vezanim uz pripremu, izradu i provedbu Lokalne razvojne /CLLD strategije temeljene na načelima održivog razvoja prema LEADER programu i CLLD metodologiji, sudjelovanje u pripremi i provedbi nacionalnih, inozemnih i EU projekata te ostalim administrativnim poslovima LAG-a

III.

Kandidati/kinje (dalje: kandidat) koji se prijavljuju na ovaj Javni poziv moraju ispunjavati sljedeće uvjete:

– godinu dana radnog iskustva na pripremi i provedbi EU projekta

– završenu minimalno VŠS ili VSS, ekonomist, pravnik

– da poznaju rad na računalu

– da poznaju engleski jezik u govoru i pismu

– vozačka dozvola B kategorije, posjedovanje osobnog automobila

Od kandidata/kinja očekujemo: – dobre komunikacijske vještine; – sposobnost suradničkog vođenja i timskog rada; – spremnost na učenje i unapređenje profesionalnih kompetencija.

IV.

Uz prijavu na javni poziv (molbu), kandidati su dužni priložiti:

– dokaz ugovora o radu ili drugi dokaz koji dokazuje da kandidat podsjeduje znanja provedbe EU projekta u trajanju najmanje 1 godine

– neovjerena preslika osobne iskaznice, domovnica

– životopis s osobnim podacima (Europass)

– uvjerenje o nekažnjavanju – sud

– ECDL diploma – ukoliko je primjenjivo

–  kopija vozačke dozvole

– dokaz o stručnoj spremi (neovjerena preslika)

– Kandidati koji zadovoljne kriterije biti će pozvani na testiranje, a procjenu i odabir osoba izvršiti će Komisija/Upravni odbor koju čine članovi LAG-a Bosutski niz.

 1. Programa ruralnog razvoja RH 2014-2020. http://ruralnirazvoj.hr/program/
 2. Lokalne razvojne strategije LAG-a Bosutski niz 2014.-2020. , http://www.lag-bosutskiniz.hr
 3. Općenito o LAG-u Bosutski niz http://www.lag-bosutskiniz.hr

Navedeno testiranje obavit će se za kandidate koji udovolje prvoj fazi, psihologijskoj selekciji. Termin održavanja navedenog utvrdit će se nakon dobivenog mišljenja HZZ o uspješnosti psihologijske selekcije.

V.

Prijave se dostavljaju:

pismenim putem na adresu LAG Bosutski niz, Trg Kralja Tomislava 6, 32245 Nijemci

s napomenom „JAVNI POZIV – Za dostavu prijava za zapošljavanje na mjesto Asistent u Uredu za tehničku i stručnu podršku LAG-a Bosutki niz“.

Rok za podnošenje prijava je sedam (7) dana od objave javnog poziva na web stranici LAG-a i Hrvatskog zavoda za zapošljavanje.

Prijave pristigle nakon navedenog roka neće se uzeti u razmatranje.

VI.

Ovaj javni poziv objavljen je na web stranicama LAG-a Bosutski niz http://www.lag-bosutskiniz.hr/,

Općinama i Gradu u sastavu LAG-a i Hrvatskog zavoda za zapošljavanje.

O rezultatima javnog natječaja svi kandidati biti će obavješteni pisanim putem e-mailom LAG-a.

U Nijemcima, 19.02.2018. godine

ČIPIRANJE I CIJEPLJENJE PASA

Categories:

OBAVIJEST

Općina Babina Greda od 20. veljače 2018.g., utorak, provoditi će akciju čipiranja i cijepljenja svih pasa na svom području do daljnjeg tj. dok svi psi na području Općine ne budu čipirani i cijepljeni.

Akciju će provoditi veterinarski tehničari zajedno sa komunalnim redarom Općine Babina Greda na način da će se obići sva kućanstva na području Općine.

Općina će podmiriti trošak čipiranja dok će vlasnici sami morati podmiriti trošak cijepljenja svojih pasa.

Molimo vlasnike pasa da se uključe u navedenu akciju jer je to u interesu svih nas, a najviše naše djece. Na ovaj način ćemo riješiti i problem pasa lutalica jer pas koji bude pronađen imati će čip pomoću kojeg će se moći identificirati vlasnik istog te će mu pas biti i vraćen.

ODLUKA O RASPODJELI RASPOLOŽIVIH SREDSTAVA IZ PRORAČUNA OPĆINE BABINA GREDA ZA 2018.g. USTANOVAMA U KULTURI I SPORTU

Categories:

ODLUKA FINANCIRANJE UDRUGA 2018.g.

OBJAVA Rang lista prijava na natječaj 2018.g.radno

RADIONICA – TIP OPERACIJE 6.2.1 “POTPORA ULAGANJU U POKRETANJE NEPOLJOPRIVREDNIH DJELATNOSTI U RURALNIM PODRUČJIMA

Categories:

Ministarstvo poljoprivrede u suradnji s Agencijom za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju organizira radionice za potencijalne korisnike mjere 6 “Razvoj poljoprivrednih gospodarstava i poslovanja”, podmjere 6.2, tipa operacije 6.2.1 “Potpora ulaganju u pokretanje nepoljoprivrednih djelatnosti u ruralnim područjima” iz Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014. – 2020.

Radionica je namijenjena korisnicima upisanim u Upisnik poljoprivrednika najmanje jednu godinu prije podnošenja Zahtjeva za potporu, koji pripadaju ekonomskoj veličini iskazanoj u ukupnom standardnom ekonomskom rezultatu od najmanje 1.000 eura.

Podsjećamo, u Narodnim novinama, broj 1/2018 od 3. siječnja 2018. godine objavljen je Pravilnik  koji definira uvjete prihvatljivosti za korištenje tipa operacije 6.2.1.”Potpora ulaganju u pokretanje nepoljoprivrednih djelatnosti u ruralnim područjima”.

Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju raspisala je natječaj, a prijave na natječaj podnose se od 12. ožujka do 23. travnja 2018. godine. Više informacija o provedbi natječaja pronađite na sljedećoj poveznici. 

Svrha natječaja je stvaranje novih nepoljoprivrednih djelatnosti na poljoprivrednim gospodarstvima uz održavanje postojeće zaposlenosti ili stvaranje novih radnih mjesta s ciljem smanjenja depopulacije i poticanja održivog razvoja ruralnih područja, a cilj radionice je približiti korisnicima postupak i način prijave na natječaj.

Planirana je prezentacija koja će biti održana u Zagrebu, u četvrtak, 15. veljače 2018., a ciljana skupina su djelatnici Savjetodavne službe, regionalni koordinatori, poslovni savjetnici, lokalne akcijske grupe.

Vrijeme i mjesto radionice predviđene za Split (27. ili 1.03. 2018), bit će naknadno objavljeno na mrežnoj stranici ruralnog razvoja.

U nastavku možete pronaći raspored održavanja radionica, a prijaviti se možete putem sljedećeg prijavnog  OBRASCA. 

r. br. Mjesto Datum Adresa Vrijeme
1. Otočac 13.02.2018. HGK Županijska komora Otočac, Ulica kralja Zvonimira 61, 1. kat 11,00 sati
2. Obrovac 13.02.2018. Dom kulture Obrovac – velika dvorana, Trg Franje Tuđmana 2 15,00 sati
3. Buzet 16.02.2018. Pučko otvoreno učilište, kino dvorana, II. istarske brigade 2 11,00 sati
4. Glina 19.02.2018. Hrvatski dom Glina, Stjepana i Antuna Radića 10 11,00 sati
5. Daruvar 20.02.2018. Pučko otvoreno učilište, Trg kralja Tomislava 14a 11,00 sati
6. Osijek 21.02.2018. HGK, Županijska komora Osijek, Europska avenija 13 14,00 sati
7. Požega 22.02.2018. HGK, Županijska komora Požega, Vukovarska 6 14,00 sati
8. Imotski 28.02.2018. Pučko otvoreno učilište, Ante Starčevića 7 10,00 sati
9. Zagreb 02.03.2018. Kino dvorana Ministarstva gospodarstva, Ulica grada Vukovara 78 10,00 sati

NATJEČAJ ZA TIP OPERACIJE 6.2.1. “POTPORA ULAGANJU U POKRETANJE NEPOLJOPRIVREDNIH DJELATNOSTI U RURALNIM PODRUČJIMA”

Categories:

Natječaj za tip operacije 6.2.1. “Potpora ulaganju u pokretanje nepoljoprivrednih djelatnosti u ruralnim područjima”

Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju danas je objavila Natječaj za provedbu podmjere 6.2. „Potpora ulaganju u pokretanje nepoljoprivrednih djelatnosti u ruralnim područjima“ tipa operacije 6.2.1. „Potpora ulaganju u pokretanje nepoljoprivrednih djelatnosti u ruralnim područjima“ iz Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014. – 2020. 

Ukupan iznos raspoloživih sredstava javne potpore je 187.787.500,00 kuna, a svrha ovog natječaja je stvaranje novih nepoljoprivrednih djelatnosti na poljoprivrednim gospodarstvima, uz održavanje postojeće zaposlenosti ili stvaranje novih radnih mjesta, s ciljem smanjenja depopulacije i poticanja održivog razvoja ruralnih područja.

Stoga je moguće ulagati u sektor prerade i marketinga ili izravne prodaje proizvoda, sektor pružanja usluga u ruralnim područjima koji može obuhvaćati: usluge u poljoprivrednim, šumarskim i veterinarskim djelatnostima,  usluge u društvenim djelatnostima i intelektualne usluge. Moguće je ulagati i u sektor turizma u ruralnom području te u sektor tradicijskih i umjetničkih obrta.

Prihvatljivi korisnici su poljoprivredna gospodarstva upisana u Upisnik poljoprivrednika najmanje jednu godinu prije podnošenja Zahtjeva za potporu, koja pripadaju ekonomskoj veličini iskazanoj u ukupnom standardnom ekonomskom rezultatu poljoprivrednog gospodarstva od najmanje 1.000 eura, u rangu mikro ili malog poduzeća. 

Visina potpore po korisniku iznosi 375.575,00 kuna, a zahtjev za potporu može se popunjavati i podnositi u AGRONET-u od 12. ožujka 2018. godine od 12:00 sati do 23. travnja 2018. godine do 12:00 sati.