ODLUKA O NAČINU RASPODJELE SREDSTAVA – UDRUGE 2021.g. I ODOBRENI PROGRAMI/PROJEKTI ZA 2021.g.

Categories:

ODLUKA O NAČINU RASPODJELE UDRUGE KULTURA I SPORT ZA 2021.g.

RANG LISTA PRIJAVA NA NATJEČAJ ZA 2021.g.

INFORMACIJE O PROJEKTU OPGovi HRVATSKE

Categories:

 

 

 

 

 

 

 

 

OPGovi

 

NATJEČAJ ZA IZBOR NAJBOLJEG MLADOG POLJOPRIVREDNIKA ILI POLJOPRIVREDNICE U REPUBLICI HRVATSKOJ

Categories:

Bankarske usluge za poslovne subjekte u PU 32276 Babina Greda

Categories:

U poštanskom uredu  32276 Babina Greda, Kralja Tomislava 3 , u našoj Općini Babina Greda poslovni korisnici mogu obavljati bankarske usluge Hrvatske poštanske banke. Poslovni korisnici u pošti tako mogu otvoriti poslovni račun HPB-a, obaviti nacionalni platni promet u kunama, ugovoriti internetsko i mobilno bankarstvo, uplatiti depozit, te koristiti kartice i ostale bankarske proizvode i usluge.

Fizičkim osobama još je otprije na raspolaganju široki spektar financijskih i bankarskih usluga: plaćanje računa (za račune koje izdaje naša općina/grad/komunalna tvrtka (navesti ako se računi plaćaju bez naknade) te  određene izdavatelje poput HEP-a, Croatia osiguranja, Posmrtne pripomoći bez naknade za uslugu platnog prometa), zamjena stranih valuta u kune, korištenje uputnice za brzi prijenos gotovog novca u unutarnjem i međunarodnom prometu, otvaranje tekućeg računa u HPB-u (mirovine dostupne prvog u mjesecu), ugovaranje oročenja, dječje štednje te mogućnost podnošenja zahtjeva za kreditne karticu HPB-a i Dinersa. U 55 poštanskih ureda u svim županijama korisnici mogu zamijeniti i svoje kriptovalute, a uvođenjem digitalnog plaćanja putem KEKS Pay aplikacije, pošta potvrđuje svoj položaj kao jedan od lidera u digitalnoj transformaciji.

Povećanjem dostupnosti bankarskih usluga u Hrvatskoj stvaraju se preduvjeti za kvalitetniji život i poslovanje što donosi značajne benefite i lokalnoj zajednici te doprinosi razvoju cijelog gospodarstva.

Pružanjem bankarskih usluga HPB-a fizičkim i pravnim osobama službeno je otvorena Banka u pošti.

 

S poštovanjem,

 

                                                      Hrvatska pošta

Prezentacija Mjere 4.1.1

Categories:

 

Poziv na prezentaciju mjere 4.1.1.

 

JAVNI POZIV – za dostavu prijedloga javnih priznanja Općine Babina Greda u 2021. godini

Categories:

REPUBLIKA HRVATSKA
VUKOVARSKO.-SRIJEMSKA ŽUPANIJA
OPĆINA BABINA GREDA
Odbor  za dodjelu javnih priznanja
KLASA: 021-05/21-01/1
URBROJ: 2212/02-01/21-01-1

Babina Greda, 03. veljače, 2021. godine

 

                Odbor  za dodjelu javnih priznanja Općine Babina Greda objavljuje

     JAVNI POZIV
            za dostavu prijedloga  za dodjelu
             javnih priznanja Općine Babina Greda u 2021. godini

 

  1. Javna priznanja Općine Babina Greda su:

–         POVELJA OPĆINE BABINA GREDAProglašenje počasnim građaninom Općine Babina Greda

Počasnim građaninom Općine Babina Greda može se proglasiti osoba posebno zaslužna za promicanje  položaja  i ugleda Općine Babina Greda, promicanje demokratskog društva  i  razvoj Općine Babina Greda u cjelini.

Prijedlog za dodjelu Povelje može dati općinski načelnik i natpolovična većina svih vijećnika Općinskog vijeća.

–          Plaketa „Zlatni grb Općine Babina Greda“

Zlatni grb Općine Babina Greda dodjeljuje se građanima Općine Babina Greda i drugim građanima Republike Hrvatske za izuzetne rezultate postignute u gospodarstvu, znanosti, zdravstvu, kulturi, športu i drugim djelatnostima na području Općine Babina Greda i od posebnog utjecaja na daljnji razvitak Općine Babina Greda i Republike Hrvatske.

Prijedlog za dodjelu Plakete „Zlatni grb“  može dati općinski načelnik i natpolovična većina svih vijećnika Općinskog vijeća, poduzeća i druge pravne osobe

  • Plaketa „Srebrni grb Općine Babina Greda“

Srebrni grb Općine Babina Greda dodjeljuje se građanima Općine Babina Greda i drugim građanima Republike Hrvatske, gospodarskim i drugim subjektima za kontinuirano obavljanje djelatnosti i postizanje rezultata koji doprinose boljitku Općine Babina Greda.

Prijedlog za dodjelu Plakete „Srebrni grb“  može dati općinski načelnik ,vijećnik Općinskog vijeća, poduzeća i druge pravne osobe, udruge građana.

 

–       Zahvalnica Općine Babina Greda

Zahvalnica Općine Babina Greda dodjeljuje se građanima, gospodarskim i drugim subjektima prigodom obilježavanja njihovih značajnih obljetnica, a za trajnu, opće priznatu djelatnost kojom su doprinijeli i doprinose razvitku i boljitku Općine Babina Greda.

Prijedlog za Zahvalnicu može dati općinski načelnik ,vijećnik Općinskog vijeća, poduzeća i druge pravne osobe, udruge građana.

 

  1. Prijedlog za dodjelu javnih priznanja podnosi se u pismenom obliku Odboru za dodjelu javnih priznanja Općine Babina Greda, a mora obavezno sadržavati:
  • ime i prezime odnosno naziv podnositelja prijedloga
  • ime i prezime odnosno naziv fizičke ili pravne osobe koja se predlaže za javno priznanje
  • naziv javnog priznanja i područje na koje se odnosi prijedlog sa jasnim određenjem zasluga, doprinosa  ili postignuća zbog kojih se javno priznanje  predlaže
  • životopis o postignutim rezultatima i zaslugama za pojedinca, odnosno podatke o pravnoj ili fizičkoj osobi koja se predlaže za dodjelu javnog priznanja sa odgovarajućim obrazloženjem i eventualnom dokumentacijom kojom se potkrepljuje obrazloženje.
  1. Rok za dostavu inicijativa je zaključno do 02. ožujka, 2021. godine, a dostavljaju se poštom na adresu OPĆINA BABINA GREDA, Kralja Tomislava 2, 32276 Babina Greda  s naznakom «JAVNA PRIZNANJA U 2021. g.» ili osobno u Jedinstveni  upravni odjel  Općine Babina Greda.

 

Predsjednik Odbora:

Josip Krnić

 

 

 

 

Javni poziv za razvoj i unaprjeđenje gospodarstva na području Vukovarsko-srijemske županije za 2021. godinu

Categories:

Poštovani,

                   i ove je godine Vukovarsko-srijemska županija donijela Odluku o mjerama poticanja razvoja poduzetništva na području Vukovarsko-srijemske županije za 2021. godinu. Sredstva za provedbu ovih mjera osigurana su u proračunu Vukovarsko-srijemske županije za 2021. godinu.

Pravo na potporu imat će poduzetnici, obrti te ostali subjekti kategorizirani sukladno Zakonu o poticanju razvoja malog gospodarstva („Narodne novine“ br. 29/02, 63/07, 53/12, 56/13 i 121/16) koji se svrstavaju u mikro, male i srednje subjekte malog gospodarstva sa sjedištem na području Vukovarsko-srijemske županije, izuzev trgovačkih društava i ustanova u kojima Vukovarsko-srijemska županija, druga jedinica lokalne (regionalne) samouprave ili Republika Hrvatska ima vlasnički udio u temeljnom kapitalu.

Javni poziv objavljen je na internet stranici Vukovarsko-srijemske županije – http://www.vusz.hr/javni-pozivi-i-objave-vs-zupanije/javni-poziv-za-dodjelu-potpora-za-razvoj-i-unapredenje-poslovanja-gospodarskih-subjekata-n-1 i biti će otvoren do 31.10.2021. godine, odnosno do utroška sredstava.

NATJEČAJ ZA ZAKUP POSLOVNOG PROSTORA

Categories:

Dana 20. siječnja 2021.g. općinski načelnik raspisuje natječaj za zakup poslovnog prostora na adresi: Kralja Tomislava 1, 32 276 Babina Greda, površine od 130m2 poslovnog prostora i 38m2 skladišnog prostora.

Tekst natječaja: NATJEČAJ ZA ZAKUP POSLOVNOG PROSTORA

PROJEKT – IZGRADNJA RECIKLAŽNOG DVORIŠTA U CILJU SMANJENJA DIVLJIH ODLAGALIŠTA I KOLIČINE MIJEŠANOG OTPADA U OPĆINI BABINA GREDA – KK.06.3.1.16.0011

Categories:

Općina Babina Greda je u postupku realizacije projekta “Izgradnja reciklažnog dvorišta u cilju smanjenja divljih odlagališta i količine miješanog otpada u Općini Babina Greda – KK.06.3.1.16.0011” koji traje do 29. lipnja 2021.g.

Tijekom cijelog vremena trajanja projekta usporedno će se raditi i na “zelenoj” edukaciji mještana Općine Babina Greda, npr. podjela letaka i postavljanje plakata na mjestima velike fluktuacije ljudi, trgovine i slični objekti, te održavanje interaktivnih radionica.

Ukupna vrijednost projekta je 3.748.402,33 kune, od toga iznos EU sufinanciranje projekta pokriva iznos od 3.141.629,86 kuna, preostali iznos u visini od 606.772,47 kune pokriti će se iz proračuna Općine Babina Greda.

Više o ovom projektu možete pogledati na linku: http://reciklazno-dvoriste.babinagreda.hr/

 

Pomoć području pogođenim potresom – donacijama u vidu stočne hrane

Categories:

Poštovani,

                    nakon katastrofalne nepogode potresa koja je pogodila područje Sisačko-moslavačke županije ujedno i prijateljskog LAG-a Zrinska gora -Turopolje, u suradnji sa LAG-om Bosutki niz i tvrtkom PZ Napredak Županja, organizira se pomoć potrebnima sa područja Sisačko-moslavačke županije (Petrinja, Glina i okolna mjesta) u vidu donacija stočne hrane i potrepština za OPG-e sa toga područja, te stočna hrana se odmah vozi onim kojima je ista i potrebna, a u komunikaciji sa Centralnim skladištem i LAG-om Bosutski niz.
Prikupljanje stočne hrane odvijati će se na području Općine Babina Greda tj. na pisti PZ Napredak – Čevatovo, svaki radni dan od 08:00 sati do 13:00 sati, počevši sa danom 07.01.2021. godine, (četvrtak).
Stočna hrana koja se dovozi je zrnata hrana (kukuruz, pšenica, ječam, zob, raž i itd. – stočna hrana mora biti pakirana u male vreće ili džambo vreće).
Stočnu hranu prije nego li dovezete na pistu potrebno je kontaktirati osobu iz PZ Napredak – Ivan: 098/618 776 ili otići na adresu Mijata Stojanovića 14, Babina Greda i javiti se nadležnim djelatnicima PZ Napredak.
Također ostala hrana za stoku, kao što su djetelina, sijeno i sjenaža, količinu te hrane koju ćete donirati možete prijaviti u Općinu Babina Greda svaki radni dan u vremenu od 08:00 do 15:00 sati na kontakt: 032/855-944 ili 099/2312999, nakon što se nakupi dovoljna količina hrane za stoku ista će biti prebačena u Sisačko-moslavačku županiju, tj. za potrebne OPG-e sa toga područja.
Za sva operativna pitanja stojimo Vam na raspolaganju.
NEMA SELA NAD BABINE GREDE
Skip to content