HUMANITARNA POMOĆ – KRŠĆANSKA HUMANITARNA UDRUGA “PUTEVI MILOSTI”

Categories:

Danas 14. veljače 2017.g. u Općinu Babina Greda stigao je kamion Kršćanske humanitarne udruge “Putevi milosti”. Paketi pomoći koji su se nalazili u kamionu biti će u kratkom vremenu raspoređeni.

Ovim putem Općina Babina Greda na čelu sa općinskim načelnikom g. Josipom Krnić, u svoje ime i ime svih svojih mještana zahvaljuje Kršćanskoj humanitarnoj udruzi  “Putevi milosti” na ovako značajnoj pomoći i ovakvoj ljudskoj gesti.

Humanitarna pomoć dijeliti će se u skladu dogovora sa Kršćanskom humanitarnom udrugom  “Putevi milosti”.

Prilikom preuzimanja humanitarne pomoći pomogli su volonteri Crvenog križa: Marija Iljazović, Katarina Verić, Dario Omazić, Anica Kujundžić, Melita Knežević i Mirko Vuković.

JAVNI POZIV ZA DOSTAVU PRIJEDLOGA ZA DODJELU JAVNIH PRIZNANJA OPĆINE BABINA GREDA U 2017.g.

Categories:

Javni poziv za dostavu Priiedloga za dodjelu javnih priznanja Općine Babina Greda u 2017 godini.   Javni poziv za dodjelu javnih priznanja

PROJEKT SLAVONIJA, BARANJA I ZAPADNI SRIJEM

Categories:

Pod Projektom Slavonija, Baranja i Zapadni Srijem podrazumjeva se usmjereniji pristup korištenju sredstava europskih strukturnih i investicijskih (ESI) fondova kako bi se provedbom većeg broja projekata sufinanciranih iz navedenih izvora osigurao značajniji doprinos rastu i razvoju na području pet slavonskih županija.

Promemorija sa ključnim informacijama o Projektu Slavonija, Baranja i Zapadni Srijem: Promemorija – Projekt Slavonija, Baranja i Zapadni Srijem

Tablični prikaz do sada potpisanih ugovora, odnosno ugovorenih projekata u okviru Projekta Slavonija, Baranja i Zapadni Srijem: Tablični prikaz

ANA VERIĆ – R.I.P.

Categories:

 

 

 

 

 

 

ANA VERIĆ

„PRVA DAMA ŠOKAČKE NAIVE“

Dana 29. siječnja, 2017.godine., umrla je Ana Verić, prestalo je da kuca srce naše tete Ane kako smo ju većina od nas zvali. Ana Verić, slikarica, sakupljačica starina i pjesnikinja obilježila je drugu polovicu prošlog stoljeća i osigurala si neizbrisivo mjesto u povijesti Babine Grede, svojim djelima kojima je ovjekovječila motive prošlosti „arhaične“ Babine Grede.

Predmeti iz bogate zbirke starina koje je sakupila često su bili i motivi za njene slike smještajući ih u prostor njihove upotrebe. Zabilježila je i gotovo sve običaje Babine Grede i tako ih otrgnula od zaborava i ostavila mladim naraštajima. Njezina djela već desetljećima krase prostore brojnih galerija kao i domove mnogih Babogredaca te njezinih prijatelja i poznanika kojih je imala jako puno.

Teta Ana kao „prva dama šokačke naive“ cijeli svoj život okupljala je kod sebe sve one koji žele napredak i dobrobit njenoj voljenoj Babinoj Gredi.

Za svoj osebujan rad dobila je mnoga priznanja a posebno treba istaknuti priznanje županije Vukovarsko-srijemske za životno djelo, kao i Zlatni grb Općine Babina Greda.

Teti Ani zasigurno je bilo najveće zadovoljstvo i sreća kada je uspjela oko sebe okupiti veći broj onih koji će uzeti kist u ruke i krenuti njezinim putem, tako je i nastao slikarski „Babogredski krug“.

Jednom riječi Ana Verić neizmjerno je obogatila kulturnu povijest Babine Grede, i zato u ime svih Babogredaca velika joj hvala.

Neka joj je laka Babogredska zemlja i vječna slava.

ODRŽANA RADIONICA PODMJERA 6.1.1. I 6.3.1.

Categories:

Dana 20. siječnja 2017.g. održana je radionica za Podmjeru 6.1.1. “Za mlade poljoprivrednike” i Podmjeru 6.3.1. “Za male poljoprivrednike”. Radionica je bila izuzetno dobro posječena. Nazočilo je približno 50-ak poljoprivrednika.

PREZENTACIJA KAKO SE PRIJAVITI NA OPERACIJU 6.1.1.     PREZENTACIJA VSŽ (20. 1. 2017.)

 

ANKETA – ISTRAŽIVANJE POTREBA ZA DJEČJI VRTIĆ U OPĆINI BABINA GREDA

Categories:

Temeljem objavljenog Poziva za iskaz interesa za osnivanje dječjeg vrtića u Općini Babina Greda pristigla je jedna prijava. Radi potrebe utvrđivanja zainteresiranosti tj. određivanja približnog broje djece koja bi boravila u vrtiću raspisali smo anketu, za koju Vas molimo da ju ispunite i dostavite u Općinu na jedan od navedenih načina.    ANKETA

OBAVIJEST ZA GRAĐANE KOJI SU U POSTUPKU STAMBENOG ZBRINJAVANJA

Categories:

U privitku se nalazi Obavijest za građane koji su u postupku stambenog zbrinjavanja da je u tijeku rok za dopunom dokumentacije.

Obavijest

ODLUKA O FINANCIRANJU LAG-a “BOSUTSKI NIZ” ZA PROVEDBU PRIJAVLJENIH PODMJERA 19.2.,19.3., i 19.4.

Categories:

 

 

 

Pristigla je konačna odluka o financiranju LAG-a za provedbu prijavljenih podmjera 19.2.,19.3., i 19.4.
Sredstva su uvećana za 5% u odnosu na Privremenu odluku tako da je na raspolaganju, LAG-u “Bosutski niz”, sad ukupno 8.993.876,80 kn. Konačna odluka priložena nalazi se u privitku.

RADIONICA – PODMJERA 6.1.1. “ZA MLADE POLJOPRIVREDNIKE” I PODMJERA 6.3.1. “ZA MALE POLJOPRIVREDNIKE”

Categories:

OPĆINA BABINA GREDA

Babina Greda, 16. siječnja, 2017. godine

 

 

 

O  B  A  V  I  J  E  S  T

 

Obavještavamo sve prihvatljive korisnike da je u tijeku Natječaj za podnošenje zahtjeva za potporu iz Europskog poljoprivrednog fonda za ruralni razvoj (EPFRR) za Podmjeru 6.1.1. „za mlade poljoprivrednike“  i podmjera 6.3.1. „za male poljoprivrednike“.

S ciljem dostupnosti pomenutih mjera Upravni odjel za poljoprivredu, šumarstvo i ruralni razvoj, Vukovarsko-srijemske županije organizira prezentaciju, na koju pozivamo sve zainteresirane korisnike.

Prezentacija će se održati

 

  1. siječnja, 2017. godine (petak) sa početkom u 14,00 sati

                                    u MALOJ SALI , Kr. Tomislava 4,Babina Greda

 

Općinski načelnik:

Josip Krnić

JAVNI NATJEČAJ ZA FINANCIRANJE PROGRAMA I PROJEKATA OD INTERESA ZA OPĆE DOBRO KOJE PROVODE UDRUGE U KULTURI I SPORTU NA PODRUČJU OPĆINE BABINA GREDA ZA 2017.G.

Categories:

Općina Babina Greda objavljuje Javni natječaj za financiranje programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge u kulturi i sportu na području Općine Babina Greda za 2017.g. U prilogu se nalazi sva potrebita i obvezujuća dokumentacija.

Rok za prijavu na natječaj iznosi 30 dana od dana objave, znači do 09. veljače 2017.g.

Prijave koje nisu u skladu sa uvjetima u natječajnoj dokumentaciji neće se razmatrati.

 

K U L T U R A

02-OBG Javni natjecaj u kulturi 2017.g.   01-OBG Upute za prijavitelje – kultura   03- OBG opisni obrazac PRIJAVNICA-kultura   04-OBG obrazac PRORAČUNA-kultura   05-OBG obrazac-NEKAZNJAVANJE-kultura   06-OBG obrazac IZJAVA O NEPOSTOJANJU DVOST.FINAN.-kultura   07-OBG obrazac PARTNER-kultura   Ogledni obrazac ugovora – kultura   C2 KULTURA Ogledni obrazac opisnog izvještaja projekta   C3 KULTURA Ogledni obrazac financ izvjestaja projekta (1)

 

S P O R T

01- OBG Javni natjecaj u sportu 2017.g.   02- OBG Upute za prijavitelje sport   03- OBG opisni-obrazac-PRIJAVNICA-sport   04-OBG obrazac PRORAČUNA-sport   06- OBG obrazac NEKAZNJAVANJE-sport   05- OBG obrazac IZJAVA O NEPOSTOJANJU DVOST.FINAN.-sport   07- OBG obrazac PARTNER-sport   Ogledni obrazac ugovora – sport   C2 SPORT Ogledni obrazac opisnog izvještaja projekta   C3 SPORT Ogledni obrazac financ izvjestaja projekta (1)

Uredba o kriterijima, mjerilima i postupcima financiranja i ugovaranja programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge. UREDBA O FINANCIRANJU UDRUGA

Priručnik o postupanju u primjeni Uredbe o kriterijima, mjerilima i postupcima financiranja i ugovaranja programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge. PRIRUČNIK za postupanje u primjeni Uredbe_v_ 1_0