ANKETA – ISTRAŽIVANJE POTREBA ZA DJEČJI VRTIĆ U OPĆINI BABINA GREDA

Categories:

Temeljem objavljenog Poziva za iskaz interesa za osnivanje dječjeg vrtića u Općini Babina Greda pristigla je jedna prijava. Radi potrebe utvrđivanja zainteresiranosti tj. određivanja približnog broje djece koja bi boravila u vrtiću raspisali smo anketu, za koju Vas molimo da ju ispunite i dostavite u Općinu na jedan od navedenih načina.    ANKETA

OBAVIJEST ZA GRAĐANE KOJI SU U POSTUPKU STAMBENOG ZBRINJAVANJA

Categories:

U privitku se nalazi Obavijest za građane koji su u postupku stambenog zbrinjavanja da je u tijeku rok za dopunom dokumentacije.

Obavijest

ODLUKA O FINANCIRANJU LAG-a “BOSUTSKI NIZ” ZA PROVEDBU PRIJAVLJENIH PODMJERA 19.2.,19.3., i 19.4.

Categories:

 

 

 

Pristigla je konačna odluka o financiranju LAG-a za provedbu prijavljenih podmjera 19.2.,19.3., i 19.4.
Sredstva su uvećana za 5% u odnosu na Privremenu odluku tako da je na raspolaganju, LAG-u “Bosutski niz”, sad ukupno 8.993.876,80 kn. Konačna odluka priložena nalazi se u privitku.

RADIONICA – PODMJERA 6.1.1. “ZA MLADE POLJOPRIVREDNIKE” I PODMJERA 6.3.1. “ZA MALE POLJOPRIVREDNIKE”

Categories:

OPĆINA BABINA GREDA

Babina Greda, 16. siječnja, 2017. godine

 

 

 

O  B  A  V  I  J  E  S  T

 

Obavještavamo sve prihvatljive korisnike da je u tijeku Natječaj za podnošenje zahtjeva za potporu iz Europskog poljoprivrednog fonda za ruralni razvoj (EPFRR) za Podmjeru 6.1.1. „za mlade poljoprivrednike“  i podmjera 6.3.1. „za male poljoprivrednike“.

S ciljem dostupnosti pomenutih mjera Upravni odjel za poljoprivredu, šumarstvo i ruralni razvoj, Vukovarsko-srijemske županije organizira prezentaciju, na koju pozivamo sve zainteresirane korisnike.

Prezentacija će se održati

 

  1. siječnja, 2017. godine (petak) sa početkom u 14,00 sati

                                    u MALOJ SALI , Kr. Tomislava 4,Babina Greda

 

Općinski načelnik:

Josip Krnić

JAVNI NATJEČAJ ZA FINANCIRANJE PROGRAMA I PROJEKATA OD INTERESA ZA OPĆE DOBRO KOJE PROVODE UDRUGE U KULTURI I SPORTU NA PODRUČJU OPĆINE BABINA GREDA ZA 2017.G.

Categories:

Općina Babina Greda objavljuje Javni natječaj za financiranje programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge u kulturi i sportu na području Općine Babina Greda za 2017.g. U prilogu se nalazi sva potrebita i obvezujuća dokumentacija.

Rok za prijavu na natječaj iznosi 30 dana od dana objave, znači do 09. veljače 2017.g.

Prijave koje nisu u skladu sa uvjetima u natječajnoj dokumentaciji neće se razmatrati.

 

K U L T U R A

02-OBG Javni natjecaj u kulturi 2017.g.   01-OBG Upute za prijavitelje – kultura   03- OBG opisni obrazac PRIJAVNICA-kultura   04-OBG obrazac PRORAČUNA-kultura   05-OBG obrazac-NEKAZNJAVANJE-kultura   06-OBG obrazac IZJAVA O NEPOSTOJANJU DVOST.FINAN.-kultura   07-OBG obrazac PARTNER-kultura   Ogledni obrazac ugovora – kultura   C2 KULTURA Ogledni obrazac opisnog izvještaja projekta   C3 KULTURA Ogledni obrazac financ izvjestaja projekta (1)

 

S P O R T

01- OBG Javni natjecaj u sportu 2017.g.   02- OBG Upute za prijavitelje sport   03- OBG opisni-obrazac-PRIJAVNICA-sport   04-OBG obrazac PRORAČUNA-sport   06- OBG obrazac NEKAZNJAVANJE-sport   05- OBG obrazac IZJAVA O NEPOSTOJANJU DVOST.FINAN.-sport   07- OBG obrazac PARTNER-sport   Ogledni obrazac ugovora – sport   C2 SPORT Ogledni obrazac opisnog izvještaja projekta   C3 SPORT Ogledni obrazac financ izvjestaja projekta (1)

Uredba o kriterijima, mjerilima i postupcima financiranja i ugovaranja programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge. UREDBA O FINANCIRANJU UDRUGA

Priručnik o postupanju u primjeni Uredbe o kriterijima, mjerilima i postupcima financiranja i ugovaranja programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge. PRIRUČNIK za postupanje u primjeni Uredbe_v_ 1_0

 

 

OBAVIJEST MALIM PROIZVOĐAČIMA JAKIH ALKOHOLNIH PIĆA

Categories:

Obavijest malim proizvođačima jakih alkoholnih pića o pojednostavnjenju postupka uplate trošarine na alkoholna pića za 2016.g.

OBAVIJEST MALIM PROIZVOĐAČIMA JAKIH ALKOHOLNIH PIĆA 03-01-2017

Uredba o kriterijima, mjerilima i postupcima financiranja i ugovaranja programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge i Priručnik za postupanje po Uredbi

Categories:

UREDBA O FINANCIRANJU UDRUGA

PRIRUČNIK za postupanje u primjeni Uredbe_v_ 1_0

Zakon o udrugama 2014

 

POTPISIVANJE UGOVORA O STIPENDIRANJU STUDENATA ZA ŠKOLSKU GODINU 2016./2017.

Categories:

Danas, dana 28. prosinca 2017.g. sa početkom u 10:00 sati općinski načelnik Josip Krnić potpisivao je ugovore o stipendiranju deset studenata sa područja Općine Babina Greda. Stipendija iznosi 900,00 kn mjesečno, što će primoći oskudnom studentskom “proračunu”.

GODIŠNJI PLAN NATJEČAJA ZA FINANCIRANJE UDRUGA U 2017.g. IZ PRORAČUNA OPĆINE BABINA GREDA

Categories:

Godišnji plan objave natječaja za 2017.g.

OBAVIJEST O ODVOZU OTPADA

Categories:

Obavještavamo sve mještane Općine Babina Greda da će se u petak 06. siječnja 2017.g. na blagdan Sveta tri kralja otpad odvoziti prema redovitom rasporedu.