ODVOZ KOMUNALNOG OTPADA – 11.08.2018.g.

Categories:

Obavještavamo sve mještane Općine Babina Greda da će se odvoz komunalnog otpada vršiti u subotu dana 11.08.2018.g., umjesto sutra u petak dana 10.08.2018.

OBAVIJEST LAG BOSUTSKI NIZ

Categories:

Poštovani OPG-i sa područja LAG-a Bosutski niz šaljemo vam poziv da nam se javite ukoliko ste zainteresirani za uključenje u projekt “Taste Croatia” koji bi se kontinuirano odvijao u trgovačkom centru “West Gate SC Zagreb” od kraja mjeseca kolovoza.

Cilj je posjetiteljima centra ponuditi domaće proizvode iz svih krajeva Lijepe naše.

Centar osigurava prostor uz dogovor o potrebnim uvjetima (hladnjača npr.), a OPG-ovci su dužni platiti samo režije (sve skupa oko 2000 kuna za predviđeni prostor) koje bi dijelili međusobno.
Nudi se prostor od 123 kvadrata što je dovoljno za nekih 10-15 OPG-ovaca, a kasnije se širi na prostor pokraj od 360 kvadrata unutar kojega bi se organizirao i kutak za degustacije.

Za sve detaljne kombinacije i informacije kontaktirajte nas u inbox fb LAG-a ili na mail lag.bosutski.niz@gmail.com

NATJEČAJ LAG-a BOSUTSKI NIZ ZA TO 1.2.2. “POTPORA RAZVOJU MALIH POLJOPRIVREDNIH GOSPODARSTAVA”

Categories:

Od danas, dana 7. kolovoza do dana 11. rujna počinje rok za prijavu na LAG natječaj LAG-a BN za TO 1.2.2. “Potpora razvoju malih poljoprivrednih gospodarstava” iz LRS LAG-a BN.

Dokumentacija se nalazi na web stranici LAG-a: https://www.lag-bosutskiniz.hr/index.php/lag-natjecaj

Prijave se šalju isključivo preporučeno poštom na adresu: Trg kralja Tomislava 6, 32245 Nijemci
Na zatvorenom paketu/omotnici mora biti jasno navedeno:
• naziv ovog Natječaja:1.2.2. „Potpora razvoju malih poljoprivrednih gospodarstava“- NE OTVARATI
• puni naziv i adresa nositelja projekta
• na paketu/omotnici također mora biti zabilježen datum i točno vrijeme podnošenja prijave projekta . Prijave projekata poslane na način različit od gore navedenog (npr. faksom ili e-poštom) ili dostavljene na druge adrese bit će automatski isključene.

Sva pitanja vezano za prijavu na natječaj mogu se postaviti na email: pitanja.lbn@gmail.com , odgovori će se nalaziti na web stranici LAG-a BN.

ANIMACIJSKE RADIONICE – LAG NATJEČAJ TO 1.2.2.

Categories:

ANIMACIJSKe RADIONICe – LAG NATJEČAJ TO 1.2.2. – LRS LAG-a BOSUTSKI NIZ, Mjera 1.2. – TO 1.2.2. „Potpora RAZVOJU malih poljoprivrednih gospodarstava“ sukladan nacionalnom TO 6.3.1. Programa ruralnog razvoja RH 2014.-2020.

 

26.07.2018.  – 11h – PRIVLAKA, OPĆINA

30.07.2018.  – 09h – NIJEMCI, OPĆINA
31.07.2018.  – 10h – STARI MIKANOVCI, DVD ST. MIKANOVCI
– 12h – VOĐINCI, OPĆINA
– 14h – IVANKOVO, DOM BRANITELJA, Bošnjaci 16

01.08.2018.  – 10h – OTOK, GRAD

                          – 18h – JARMINA, OPĆINA


02.08.2018.  – 10
h – BABINA GREDA, OPĆINA
– 12h – ANDRIJAŠEVCI, OPĆINA
                          – 14h – GRADIŠTE, OPĆINA

LAG BOSUTSKI NIZ OBJAVIO NATJEČAJ “POTPORA RAZVOJU MALIH POLJOPRIVREDNIH GOSPODARSTAVA”

Categories:

Dana 19. 07. 2018. godine LAG Bosutski niz objavio je prvi LAG Natječaj TO 1.2.2. „Potpora razvoju malih poljoprivrednih gospodarstava” sukladan podmjeri 6.3.1. Programa ruralnog razvoja RH 2014.-2020.

Dokumentacija LAG Natječaja dostupna je na stranicama LAG-a Bosutski niz www.lag-bosutskiniz.hr 

Rok za podnošenje prijave projekata je od 07.08.2018. do 11.09.2018. godine.

SPORAZUM O POSLOVNOJ SURADNJI OPĆINA BABINA GREDA I AGRO KLASTER d.o.o., VINKOVCI

Categories:

Dana 19. srpnja 2018.g. potpisan je sporazum o suradnji Općine Babina Greda i AGRO KLASTER d.o.o., za poslovnu podršku projektima u poljoprivredno – prehrambenom sektoru iz Vinkovaca.

Sporazum o poslovnoj suradnji

OSNIVAČKA SKUPŠTINA UDRUGE “KLASTER PROIZVOĐAČA MESA I MESNIH PROIZVODA VUKOVARSKO – SRIJEMSKA ŽUPANIJE“

Categories:

AGRO-KLASTER d.o.o.

     Glagoljaška 27

     V I N K O V C I        

 

J A V N I   P O Z I V

za sudjelovanje na Osnivačkoj skupštini Udruge  „Klaster proizvođača mesa i mesnih proizvoda  Vukovarsko-srijemske županije“

 

Agro-klaster d.o.o. Vinkovci, Glagoljaška 27,  pokreće inicijativu za osnivanje Udruge – „Klaster proizvođača mesa i mesnih proizvoda Vukovarsko-srijemske županije“.

Pozivaju se sve zainteresirane fizičke i pravne osobe, jedinice lokalne i područne uprave i samouprave, zainteresirane obrazovne, znanstvene i druge institucije, da prijave sudjelovanje na osnivačkoj  skupštini koja će se održati u UTORAK, 17. srpnja 2018. godine u OTOKU, u gradskoj vijećnici u Otoku, Trg kralja Tomislava 6a ,  s početkom u 10,00 sati.

 

Cilj osnivanja Udruge „Klaster proizvođača mesa i mesnih proizvoda Vukovarsko-srijemske županije“ jeste povezivanje i umrežavanje proizvođača mesa i mesnih proizvoda  na području Županije, povećanje proizvodnje, zajednički izlazak na tržišta prodaje, pokretanje kratkih lanaca opskrbe, uvođenje i primjena novih znanja i tehnologija u proizvodnji, te jačanje pojedinačne i ukupne konkurentnosti poduzetnika koji se bave ovom djelatnošću.

Za članstvo u udruzi pozivamo sve poslovno sposobne fizičke i pravne osobe koje se bave proizvodnjom, preradom i prometom mesa i mesnih proizvoda na području Vukovarsko-srijemske županije, jedinice lokalne i regionalne uprave, te sve obrazovne, znanstvene i druge ustanove i institucije koje svojim djelovanjem mogu unaprijediti stanje u ovom sektoru gospodarstva.

Pravo sudjelovanja u radu Skupštine imaju članovi koji do početka održavanja Skupštine potpišu pristupnicu, odnosno izjavu kojom se obvezuju aktivno sudjelovati u radu udruge, te poštivati odredbe Statuta i drugih akata kojima se propisuje pravni oblik, ustrojstvo  i način djelovanja Udruge „Klaster proizvođača mesa i mesnih proizvoda Vukovarsko-srijemske županije“.

Ovlaštenici za zastupanje pravnih osoba prije Skupštine su dužni predočiti odgovarajuću punomoć za zastupanje.

Uvid u prijedlog Statuta za Osnivačku skupštinu, prijedlog Dnevnog reda i  Poslovnika o radu Skupštine, moguće je izvršiti od 10. srpnja do 16. srpnja 2018. godine u vremenu od 8,00 do 13,00 sati, u sjedištu Agro-klastera d.o.o. Vinkovci, Glagoljaška 27, IV kat.

 

U Vinkovcima, 10.07.2018.g.

                                                                                  Agro-klaster d.o.o.

                                                                          ______________________

                                                                                       Direktor:

DRŽAVNO NATJECANJE U KUHANJU ČOBANCA – BELIŠĆE 2018.g.

Categories:

Turistička zajednica grada Belišća

Vijenac S. H.Gutmanna 15B

31551 Belišće

Belišće, 10. 07. 2018. godine

Klasa: 334-01/18-06/14

Urbroj: 2185/02-6-18-1

  

4. DRŽAVNO NATJECANJE U KUHANJU ČOBANCA”

BELIŠĆE  2018. – Javni poziv

 

Grad Belišće i Turistička zajednica grada Belišća ove godine organiziraju “4. Državno natjecanje u kuhanju čobanca” pod visokim pokroviteljstvom Ministarstva turizma. Natjecanje će se održati u subotu, 15. rujna 2018. godine s početkom u 16:00 sati na Trgu Ante Starčevića u centru Belišća.

Ovaj događaj je zbog specifičnog gastro karaktera i velikog broja natjecatelja od iznimnog značenja za promociju kontinentalnog turizma Republike Hrvatske.

Organizatori su Grad Belišće i Turistička zajednica grada Belišća.

Pozivaju se svi zainteresirani građani iz cijele Republike Hrvatske da prijave mogu izvršiti najkasnije do 10. rujna (PONEDJELJAK) 2018. godine osobno u Turističkoj zajednici grada Belišća, Vijenac S. H. Gutmanna 15B  ili na broj telefona 533-330 u vremenu od 8 do 16 sati.

Kotizacija iznosi 200 kn.

Za sve sudionike organizatori osiguravaju meso, drva za loženje, stol, klupe i majicu za kuhara, a natjecatelji donose svoj kotlić, nogare te sve začine i dodatke.

S poštovanjem,

Drž. natjecanje u kuhanju čobanca, Belišće 2018. – Prijavnica

 

Voditeljica ureda

Turističke zajednice grada Belišća

Janja Čeliković

 

 

 

 

 

MOTIVACIJSKA RADIONICA ZA ŽENE PODUZETNICE

Categories:

PROGRAM

 

Motivacijska radionica za žene poduzetnice za sudjelovanje u projektu „Ženska perspektiva“, 14. srpnja 2018.

 

14.00 – 15.30

Cerna dvorana osnovne škole u Cerni u sklopu manifestacije „Žetvene svečanosti“

  

   Pozdravi partnera i promotora projekta

 

Predstavljanje udruge:

TOMISLAV LNENIČEK

Predsjednik udruge za razvoj poduzetništva „PERSPEKTIVA“

 

Predstavljanje projekta:

DRAGICA KARAJIĆ

Voditeljica projekta „Ženska perspektiva“

 

Sudionici:

Razgovor sa sudionicama, pitanja i odgovori

 

 

Partneri i promotori projekta:

 

LAG Bosutski niz

 

Udruga uzorne seoske žene

JAVNI POZIV – STRUČNO OSPOSOBLJAVANJE 2018.g.

Categories:

REPUBLIKA HRVATSKA

VUKOVARSKO-SRIJEMSKA ŽUPANIJA

OPĆINA BABINA GREDA

OPĆINSKI NAČELNIK

 

 Na temelju članka 93. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ broj 86/08. i 61/11. ) i članka 18. Statuta Općine Babina Greda („Službeni vjesnik“ broj 11/09.,04/13, 03/14 i 01/18), sukladno Planu prijema na stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa u Jedinstveni upravni odjel Općine Babina Greda  za 2018.g., općinski načelnik objavljuje

 

 

JAVNI POZIV

 za dostavu prijava za stručno osposobljavanje za rad bez zasnivanja radnog odnosa u
Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Babina Greda

 

 

 

Članak I

U cilju korištenja mjere “Stručno osposobljavanje za rad bez zasnivanja radnog odnosa” putem Hrvatskog zavoda za zapošljavanje (u nastavku: HZZ) Općina Babina Greda iskazuje interes i potrebu za prijemom polaznika / polaznica na stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa u Jedinstveni upravni odjel Općine Babina Greda.

 

Članak II

Cilj osposobljavanja za rad, u smislu mjere iz točke I. ovog Javnog poziva je stjecanje radnog iskustva potrebnog za polaganje državnog stručnog ispita, u skladu s člankom 93. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (dalje: Zakon).

 

Članak III

Kandidati/kinje koji se prijavljuju na ovaj Javni poziv moraju ispunjavati sljedeće uvjete:

  • da su nezaposlene osobe do 29 godina starosti koje nemaju više od 12 mjeseci staža u zvanju za koje su se obrazovale,
  • da su nezaposlene osobe do 29 godina starosti prijavljene u evidenciju HZZ-a najmanje 30 dana,
  • da ispunjavaju uvjet tražene stručne spreme za poslove za koje se stručno osposobljavaju
  • da su osposobljene za rad na računalu.

 

Članak IV

 

Stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa u trajanju od 12 mjeseci u punome radnom vremenu (8 sati dnevno) obavljat će se u Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Babina Greda, i to:

  1. Jedinstveni upravni odjel:
    Naziv radnog mjesta: administrativni tajnik
    Stručna sprema: srednja stručna sprema upravne struke (SSS)

Broj radnika: 1

 

Članak V

Kandidati/kinje koji ispunjavaju tražene uvjete dužni su uz prijavu dostaviti:

– kratki životopis
– dokaz o hrvatskom državljanstvu (preslika domovnice);
– dokaz o odgovarajućem stupnju obrazovanja ( isključivo preslika diplome ili uvjerenja o stečenoj stručnoj spremi);
– dokaz o tome da nemaju odgovarajućeg stručnog i radnog iskustva – potvrda HZMO,
– dokaz da se protiv kandidata/kinje ne vodi kazneni postupak odnosno da nije pravomoćno osuđen/a za kaznena dijela iz članka 15. Zakona – ne starije od 6 mjeseci;
– preslika osobne iskaznice;
– dokaz o poznavanju rada na računalu (svjedodžba, izjava, uvjerenje);
– dokaz HZZ-a da se kandidat vodi u evidenciji nezaposlenih osoba duže od 30 dana.

 

Napomena: Preslike traženih priloga ne moraju biti ovjerene. Uvid u originalne dokumente za izabrane kandidate/kinje izvršit će se prije zaključivanja pisanog ugovora. Obavezno dostaviti kontakt podatke: broj mobitela ili E-mail.

 

Članak VI

Uz prijave podnose se dokazi (točka V.) u jednom primjerku.

 

Članak VII

Nakon utvrđivanja koji od kandidata/kinja ispunjavaju formalne uvjete iz Javnog poziva, a ako se ocijeni potrebnim s obzirom na broj prijavljenih kandidata/kinja i druge relevantne okolnosti, za kandidate/kinje prijavljene na javni poziv koji su podnijeli pravovremenu i urednu prijavu te ispunjavaju formalne uvjete, provest će se intervju.
Urednom prijavom smatra se prijava koja sadrži sve podatke i priloge navedene u javnom pozivu.
U slučaju provođenja intervjua, za kandidata/kinju koji ne pristupi intervjuu smatrat će se da je povukao/la prijavu na javni poziv.

Vrijeme i mjesto održavanja intervjua bit će objavljeni na internetskoj stranici Općine Babina Greda, www.babinagreda.hr , najmanje 5 dana prije održavanja intervjua.  Kandidati/kinje će na intervju biti pozvani putem navedenih kontakt podataka.

 

Članak VII

 

Za osobe koje budu izabrane podnijet će se HZZ-u zahtjev za sufinanciranje programa stručnog osposobljavanja za rad bez zasnivanja radnog odnosa, te će se po dobivenom odobrenju od strane HZZ-a sa tim osobama sklopiti Ugovor o međusobnim pravima i obvezama.

 

Članak VIII

Stručno osposobljavanje obavlja se:
– na temelju pisanog ugovora sa čelnikom upravnog tijela,
– prema Programu stručnog osposobljavanja za rad,
– pod vodstvom mentora
Osobe na stručnom osposobljavanju nemaju status službenika i nisu u radnom odnosu.
Osobe na stručnom osposobljavanju imaju pravo na novčanu potporu u iznosu od 2.751,84 kn koju isplaćuje HZZ.

Članak IX

Prijave sa dokazima o ispunjavaju traženih uvjeta dostavljaju se u roku od osam dana od dana objave ovog Javnog poziva na oglasnoj ploči Hrvatskog zavoda za zapošljavanje (OGLAS OBJAVLJEN – 04. srpnja 2018.g., istek roka 12.srpnja 2018.g.) na adresu: Općina Babina Greda, Vladimira Nazora 3, Babina Greda.
Nepravovremene i nepotpune prijave neće se razmatrati.

 

Članak X

Odabrani kandidati biti će obaviješteni pisanim putem..

 

 

 

Općinski načelnik

Josip Krnić

 

 

KLASA:112-01/18-10/6
URBROJ:2212-02-02/18-01-1
Babina Greda, 04. srpnja, 2018.g.