Babina Greda

JAVNI POZIV – JAVNI RADOVI 2019.g.

REPUBLIKA HRVATSKA VUKOVARSKO-SRIJEMSKA ŽUPANIJA OPĆINA BABINA GREDA OPĆINSKI NAČELNIK KLASA: 112-03/19-30/14 URBROJ: 2212/02-02/19-01 Babina Greda, 16. travnja, 2018. godine   Na temelju Mjera za poticanje zapošljavanja iz nadležnosti Hrvatskog zavoda za zapošljavanje za 2019. godinu, pismene obavijesti Hrvatskog zavoda za zapošljavanje Vinkovci od 11. travnja 2019. godine i članka 30. Statuta Općine Babina Greda („Sl. vjesnik“ […]

Općina Babina Greda

POTICAJNA MJERA PREMA OPG-ima – OPĆINA BABINA GREDA

Općina Babina Greda nastojala je, nastoji i nastojati će u okviru svojih mogućnosti pomoći OPG-ima na svom području. Jedna od poticajnih mjera je i poboljšanje tj. povećanje promocije proizvoda naših OPG-a. Mjera se očituje u slijedećem. Općina Babina Greda će ustupiti tri (3) svoja štanda, tj. Općina Babina Greda će sa zainteresiranim vlasnicima OPG-a potpisati […]

Vukovarsko-srijemska županija

BESPOVRATNA POTPORA PODUZETNICIMA

Vukovarsko-srijemska županija objavila je Javne pozive za dodjelu bespovratnih potpora poduzetnicima Vukovarsko-srijemske županije. Detalje o Javnim pozivima možete naći na dolje navedenim linkovima. http://www.vusz.hr/javni-pozivi-i-objave-vs-zupanije/javni-poziv-za-dodjelu-potpora-za-razvoj-i-unapredenje-poslovanja-gospodarskih-subjekata-n http://www.vusz.hr/javni-pozivi-i-objave-vs-zupanije/javni-poziv-za-dodjelu-potpora-za-razvoj-i-primjenu-inovacija-i-novih-proizvoda-na-podrucj http://www.vusz.hr/javni-pozivi-i-objave-vs-zupanije/javni-poziv-za-dodjelu-potpora-za-savjetovanje-informiranje-i-obrazovne-aktivnosti http://www.vusz.hr/javni-pozivi-i-objave-vs-zupanije/javni-poziv-za-dodjelu-potpora-za-organizaciju-i-sudjelovanje-na-manifestacijama-sajmovima http://www.vusz.hr/javni-pozivi-i-objave-vs-zupanije/javni-poziv-za-dodjelu-potpora-za-osnivanje-i-rad-klastera-na-podrucju-vukovarsko-srijemsk

HŽ

JAVNI POZIV REDOVNIM STUDENTIMA – SUFINANCIRANJE TROŠKOVA PRIJEVOZA ZA AKADEMSKU GODINU 2018/2019

Obavještavamo Vas da Vukovarsko-srijemska županija, Upravni odjel za sport, mlade i demografiju objavio Javni poziv redovnim studentima s područja Vukovarsko-srijemske županije za podnošenje prijava za ostvarivanje prava na sufinanciranje troškova prijevoza za akademsku godinu 2018/2019. Javni poziv objavljen je na stranicama Vukovarsko-srijemske županije www.vusz.hr, link http://www.vusz.hr/javni-pozivi-i-objave-vs-zupanije/javni-poziv-redovnim-studentima-s-podrucja-vsz-za-podnosenje-prijava-za-ostvarivanje-prava .

kONJ

UMJETNIČKA INSTALACIJA

Općina Babina Greda zahvaljuje g. Tomislavu Katušić, babogredcu iz Medulina, na donaciji umjetničke instalacije. Ljudi odlaze iz Babine Grede, ali Babina Greda i “konji bijelci” iz srca ljudi nikada ne odlaze. Za ovo je dokaz donacija g. Tomislava Katušić. G. Tomislave Katušić, jedno veliko hvala.  

Turistička zajednica

NATJEČAJ ZA IZBOR I IMENOVANJE DIREKTORA TURISTIČKOG UREDA TURISTIČKE ZAJEDNICE OPĆINE BABINA GREDA

Na temelju članka 17. stavka 1. točke 6. Zakona o turističkim zajednicama i promicanju hrvatskog turizma („Narodne novine“ br. 152/08), članka 1. Pravilnika o posebnim uvjetima koje moraju ispunjavati zaposleni u turističkom uredu turističke zajednice općine, grada, županije i Glavnom uredu Hrvatske turističke zajednice („Narodne novine“ br. 23/2017, 72/2017), članka 26. točke 9. i članka […]

Babina Greda

POTPISIVANJE UGOVORA O DODJELI FINANCIJSKIH SREDSTAVA

Dana, 15. veljače 2019.g. u općinskoj vijećnici Općine Babina Greda općinski načelnik je potpisao Ugovore o dodjeli financijskih sredstava u skladu sa objavljenim, 19. prosinca 2018.g.. Javnim natječajem za financiranje programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge u kulturi i sportu na području Općine Babina Greda za 2019.g. Za financiranje rada […]

Babina Greda

IZJAVA O SUKOBU INTERESA

Na temelju članka  80. stavka 2. točke 1. Zakona o javnoj nabavi („Narodne novine“, broj: 120/16) Općina Babina Greda ne smije sklapati ugovore o javnoj nabavi sa sljedećim gospodarskim subjektima (u svojstvu ponuditelja, člana zajednice ili podugovaratelja): IZGRADNJA – VVK d.o.o., Josipa Kozarca 28, 32 100 Vinkovci, OIB: 45533143162

Babina Greda

JAVNI POZIV ZA DOSTAVU PRIJEDLOGA ZA DODJELU PRIZNANJA U 2019.g.

REPUBLIKA HRVATSKA VUKOVARSKO.-SRIJEMSKA ŽUPANIJA OPĆINA BABINA GREDA Odbor  za dodjelu javnih priznanja KLASA: 021-05/19-01/1 URBROJ: 2212/02-01/19-01-1 Babina Greda, 12. veljače, 2019. godine   Odbor  za dodjelu javnih priznanja Općine Babina Greda objavljuje JAVNI POZIV za dostavu prijedloga  za dodjelu javnih priznanja Općine Babina Greda u 2019. godini   Javna priznanja Općine Babina Greda su:   […]

Strategija

STRATEGIJA RAZVOJA TURIZMA OPĆINE BABINA GREDA

Danas, 07. veljače 2019.g. sa početkom u 09:00 sati održan je prvi sastanak radne skupine za izradu Strategije razvoja turizma Općine Babina Greda. Sastanku su nazočili: članovi turističkog vijeća Općine Babina Greda, predstavnici Općine Babina Greda i predstavnici tvrtke MICRO PROJEKT, koja izrađuje strategiju razvoja turizma Općine Babina Greda.

Skip to content