Vježba Civilna zaštita

Održana vježba sustava civilne zaštite Općine Babina Greda “Savski nasip čuvarnica”

Vježba je organizirana i provedena temeljem godišnjeg Plana vježbi sustava civilne zaštite u Vukovarsko-srijemskoj županiji za 2020. godinu te Odluke općinskog načelnika Općine Babina Greda, a u skladu s Procjenom rizika od velikih nesreća za područje Općine Babina Greda i Plana djelovanja civilne zaštite. Nositelj vježbe je bila Općina Babina Greda, a suorganizatori Ravnateljstvo civilne […]

Skip to content