Radno vrijeme: Pon-Pet 07 - 15 sati

Održana vježba sustava civilne zaštite Općine Babina Greda “Savski nasip čuvarnica”

Vježba Civilna zaštita

Održana vježba sustava civilne zaštite Općine Babina Greda “Savski nasip čuvarnica”

Vježba je organizirana i provedena temeljem godišnjeg Plana vježbi sustava civilne zaštite u Vukovarsko-srijemskoj županiji za 2020. godinu te Odluke općinskog načelnika Općine Babina Greda, a u skladu s Procjenom rizika od velikih nesreća za područje Općine Babina Greda i Plana djelovanja civilne zaštite.

Nositelj vježbe je bila Općina Babina Greda, a suorganizatori Ravnateljstvo civilne zaštite MUP-a RH, Područni ured civilne zaštite Osijek – Služba civilne zaštite Vukovar i Hrvatske vode, Vodno gospodarski odjel za srednju i donju Savu – Vodno gospodarska ispostava za mali sliv Biđ-Bosut.

Cilj vježbe bila je provjera spremnosti i osposobljenosti postrojbe civilne zaštite opće namjene Općine Babina Greda i dobrovoljnog vatrogasnog društva u obrani od poplava :

  • organiziranje dostave napunjenih vreća do prijelazne rampe,
  • postavljanje folije,
  • izgradnja zečjeg nasipa u svrhu zatvaranja prijelazne rampe,
  • izgradnja protu-tlačnih zdenaca na simuliranim točkama izbijanja podzemnih voda,
  • izgradnja češljeva u svrhu ojačavanja i stabilizacije nožica nasipa kod pojave klizišta.

U vježbi su sudjelovali Općina Babina Greda (općinski načelnik i stožer civilne zaštite), postrojba civilne zaštite opće namjene Općine Babina Greda, dobrovoljno vatrogasno društvo Babina Greda, Služba civilne zaštite Vukovar, Postaja granične policije Županja i Hrvatske vode.

Vježba je provedena na savskom nasipu kod „čuvarnice“ te na prijelazno-silaznoj rampi dana 26.09.2020. godine (subota), u vremenu od 9:00 do 11:15 sati, a sve se odvijalo sukladno epidemiološkim mjerama.

Hrvatska vojska je postavila šator sa stolovima i klupama gdje je tokom vježbe upravljačka skupina izradila analizu vježbe, a nakon što je vježba završila poslužen je “vojnički grah” svima koji su bili taj dan na vježbi.

https://civilna-zastita.gov.hr/vijesti/odrzana-vjezba-savski-nasip-cuvarnica/2980

Prethodna objava Obavijest kandidatkinjama o rezultatu Javnog poziva na prijem u radni odnos na određeno vrijeme na projektu-„Uključivanje žena iz ranjivih skupina na tržište rada“ – Zaželi faza II
Babina Greda

Nema sela nad BABINE GREDE

babinagrda.hr

Općina Babina Greda © 2024. Sva prava pridržana

Skip to content