Radno vrijeme: Pon-Pet 07 - 15 sati

Javni poziv za dostavu prijedloga za dodjelu javnih priznanja Općine Babina Greda u 2021. godini

Općina Babina Greda

Javni poziv za dostavu prijedloga za dodjelu javnih priznanja Općine Babina Greda u 2021. godini

REPUBLIKA HRVATSKA
VUKOVARSKO.-SRIJEMSKA ŽUPANIJA
OPĆINA BABINA GREDA
Odbor za dodjelu javnih priznanja
KLASA: 021-05/21-01/1
URBROJ: 2212/02-01/21-01-1

Babina Greda, 03. veljače, 2021. godine

Odbor za dodjelu javnih priznanja Općine Babina Greda objavljuje

JAVNI POZIV
za dostavu prijedloga za dodjelu
javnih priznanja Općine Babina Greda u 2021. godini

Javna priznanja Općine Babina Greda su:

POVELJA OPĆINE BABINA GREDA – Proglašenje počasnim građaninom Općine Babina Greda

Počasnim građaninom Općine Babina Greda može se proglasiti osoba posebno zaslužna za promicanje položaja i ugleda Općine Babina Greda, promicanje demokratskog društva i razvoj Općine Babina Greda u cjelini.

Prijedlog za dodjelu Povelje može dati općinski načelnik i natpolovična većina svih vijećnika Općinskog vijeća.

Plaketa „Zlatni grb Općine Babina Greda“

Zlatni grb Općine Babina Greda dodjeljuje se građanima Općine Babina Greda i drugim građanima Republike Hrvatske za izuzetne rezultate postignute u gospodarstvu, znanosti, zdravstvu, kulturi, športu i drugim djelatnostima na području Općine Babina Greda i od posebnog utjecaja na daljnji razvitak Općine Babina Greda i Republike Hrvatske.

Prijedlog za dodjelu Plakete „Zlatni grb“ može dati općinski načelnik i natpolovična većina svih vijećnika Općinskog vijeća, poduzeća i druge pravne osobe

Plaketa „Srebrni grb Općine Babina Greda“

Srebrni grb Općine Babina Greda dodjeljuje se građanima Općine Babina Greda i drugim građanima Republike Hrvatske, gospodarskim i drugim subjektima za kontinuirano obavljanje djelatnosti i postizanje rezultata koji doprinose boljitku Općine Babina Greda.

Prijedlog za dodjelu Plakete „Srebrni grb“ može dati općinski načelnik ,vijećnik Općinskog vijeća, poduzeća i druge pravne osobe, udruge građana.

Zahvalnica Općine Babina Greda

Zahvalnica Općine Babina Greda dodjeljuje se građanima, gospodarskim i drugim subjektima prigodom obilježavanja njihovih značajnih obljetnica, a za trajnu, opće priznatu djelatnost kojom su doprinijeli i doprinose razvitku i boljitku Općine Babina Greda.

Prijedlog za Zahvalnicu može dati općinski načelnik ,vijećnik Općinskog vijeća, poduzeća i druge pravne osobe, udruge građana.

Prijedlog za dodjelu javnih priznanja podnosi se u pismenom obliku Odboru za dodjelu javnih priznanja Općine Babina Greda, a mora obavezno sadržavati:

  • ime i prezime odnosno naziv podnositelja prijedloga
  • ime i prezime odnosno naziv fizičke ili pravne osobe koja se predlaže za javno priznanje
  • naziv javnog priznanja i područje na koje se odnosi prijedlog sa jasnim određenjem zasluga, doprinosa ili postignuća zbog kojih se javno priznanje predlaže
  • životopis o postignutim rezultatima i zaslugama za pojedinca, odnosno podatke o pravnoj ili fizičkoj osobi koja se predlaže za dodjelu javnog priznanja sa odgovarajućim obrazloženjem i eventualnom dokumentacijom kojom se potkrepljuje obrazloženje.

Rok za dostavu inicijativa je zaključno do 02. ožujka, 2021. godine, a dostavljaju se poštom na adresu OPĆINA BABINA GREDA, Kralja Tomislava 2, 32276 Babina Greda s naznakom «JAVNA PRIZNANJA U 2021. g.» ili osobno u Jedinstveni upravni odjel Općine Babina Greda.

Predsjednik Odbora:
Josip Krnić

Prethodna objava Javni poziv za dodjelu potpora za razvoj i unapređenje poslovanja gospodarskih subjekata na području Vukovarsko-srijemske županije za 2021. godinu
Babina Greda

Nema sela nad BABINE GREDE

babinagrda.hr

Općina Babina Greda © 2024. Sva prava pridržana

Skip to content