Radno vrijeme: Pon-Pet 07 - 15 sati

JAVNI POZIV – JAVNI RADOVI 2019.g.

Babina Greda

JAVNI POZIV – JAVNI RADOVI 2019.g.

REPUBLIKA HRVATSKA

VUKOVARSKO-SRIJEMSKA ŽUPANIJA

OPĆINA BABINA GREDA

OPĆINSKI NAČELNIK

KLASA: 112-03/19-30/14

URBROJ: 2212/02-02/19-01

Babina Greda, 16. travnja, 2018. godine

 

Na temelju Mjera za poticanje zapošljavanja iz nadležnosti Hrvatskog zavoda za zapošljavanje za 2019. godinu, pismene obavijesti Hrvatskog zavoda za zapošljavanje Vinkovci od 11. travnja 2019. godine i članka 30. Statuta Općine Babina Greda („Sl. vjesnik“ 11/09, 04/13, 03/14, 01/18 i 13/18), općinski načelnik, dana 16. travnja 2019. godine, raspisuje

 

O G L A S

za prijem u radni odnos na određeno vrijeme provedbom mjere
„Od mjere do karijere“ Hrvatskog zavoda za zapošljavanje

 

JAVNI RADOVI – AKTIVACIJA NEZAPOSLENIH OSOBA

NA POSLOVIMA UNAPREĐENJA KULTURNE PONUDE NA PODRUČJU OPĆINE BABINA GREDA

 

Sukladno pismenoj obavijesti Hrvatskog zavoda za zapošljavanje Vinkovci od 11. travnja 2019. godine, Općini Babina Greda  je temeljem udjela broja nezaposlenih u Općini Babina Greda u odnosu na ukupan broj nezaposlenih u Područnom uredu Vinkovci određeno pravo zapošljavanja šest (6) osoba u Javnim radovima.

Na temelju gore navedenog Općina Babina Greda, raspisuje oglas za prijem u radni odnos na određeno vrijeme za obavljanje poslova u javnim radovima Općine Babina Greda.

Trajanje radnog odnosa: 6 (šest) mjeseci.

Broj radnika koji se traži:  6 radnika/ca.

Mjesto rada: Babina Greda

Opis poslova:

 • Čišćenje kulturnih znamenitosti,
 • Pranje kulturnih znamenitosti,
 • Popravak kulturnih znamenitosti,
 • Uređivanje okoliša oko kulturnih znamenitosti,
 • Uređivanje pristupnih puteva do kulturnih znamenitosti,
 • Ručno sakupljanje otpada sa lokacija kulturnih znamenitosti,
 • Radovi na iskopu sadnih jama za drveće i ukrasno bilje, plitko okopavanje ukrasnog bilja ili grmlja,
 • Radovi na čišćenju autobusnih stajališta i autobusnih nadstrešnica

 

Uvjeti za mogućnost rada su:

Dugotrajno nezaposlene osobe, osobe s invaliditetom, osobe u nepovoljnom položaju na tržištu rada i mlade osobe, i to podijeljeni tri skupine:

 

 1. skupina:
 • bez obzira na duljinu prijave u evidenciju: hrvatski branitelji, djeca i supružnici poginulih i nestalih hrvatskih branitelja, žrtve seksualnog nasilja u ratu, hrvatski povratnici/useljenici iz hrvatskog iseljeništva, roditelji s 4 i više malodobne djece, roditelji djece s teškoćama u razvoju, roditelji djece oboljele od malignih bolesti, roditelji udovci i roditelji djeteta bez upisanog drugog roditelja, osobe bez stečene kvalifikacije, osobe s invaliditetom, žrtve trgovanja ljudima, žrtve obiteljskog nasilja, azilant i stranac pod supsidijarnom, odnosno privremenom zaštitom kao i članovi njegove obitelji, mlade osobe koje su izašle iz sustava skrbi (domova za djecu) i udomiteljskih obitelji, odgojnih zavoda i slično, liječeni ovisnici o drogama, povratniic s odsluženja zatvorske kazne unazad 6 mjeseci, osobe uključene u probaciju, Romi, beskućnici/e, osoba koja pripada etničkoj manjini u državi članici i potreban joj je razvoj jezičnog profila, profila stručnog usavršavanja ili profila radnog iskustva da bi poboljšale izglede za pristup stalnom zaposlenju
 • mlade osobe do 29 godina prijavljene u evidenciju do 4 mjeseca
 • mladi do 25 godina prijavljeni u evidenciju dulje od 6 mjeseci
 • mladi do 29 godina prijavljeni u evidenciju dulje od 12 mjeseci
 • osobe starije od 50 prijavljene u evidenciju dulje od 6 mjeseci
 • osobe prijavljene u evidenciju nezaposlenih 3 i više godina

 

2. skupina

 

 • korisnici zajamčene minimalne naknade prijavljeni u evidenciju nezaposlenih

 

3. skupina

 • osobe starije od 50 godina prijavljene u evidenciju kraće od 6 mjeseci
 • osobe starije od 29 godina prijavljene u evidenciju od 12 do 36 mjeseci

 

Osobe koje su bile uključene u javni rad u protekle tri godine više od 12 mjeseci, ne mogu biti uključene u javni rad.

Uz prijavu na natječaj kandidati trebaju priložiti:

 1. Potvrda Hrvatskog zavoda za zapošljavanje o razdoblju neprekidne nezaposlenosti,
 2. Preslika osobne iskaznice,
 3. Dokaz o završenoj školi
 4. Dokaz o ispunjavanju uvjeta navedenog pod rednim brojem 1.

Nepravovremene i nepotpune prijave neće se razmatrati.

Prijave na oglas za mogućnost zapošljavanja u javnim radovima podnose se u Općini Babina Greda, Vl. Nazora 3, Babina Greda, zaključno s danom 24. travnja,2019. godine, s naznakom „Prijava na oglas za javne radove“.

O ishodu izbora kandidata koji ispunjavaju tražene uvjete, podnositelji prijava bit će obaviješteni u zakonskom roku.

Osobni podaci prijavljenih kandidata koristiti će se jedino u svrhu provođenja eliminacijskog postupka i ni u jednu drugu svrhu.

                                                                                                                                                                                                                                                            Općinski načelnik:

                                                                                                                                       Josip Krnić

Prethodna objava POTICAJNA MJERA PREMA OPG-ima – OPĆINA BABINA GREDA
Babina Greda

Nema sela nad BABINE GREDE

babinagrda.hr

Općina Babina Greda © 2024. Sva prava pridržana

Skip to content