Radno vrijeme: Pon-Pet 07 - 15 sati

POTICAJNA MJERA PREMA OPG-ima – OPĆINA BABINA GREDA

Općina Babina Greda

POTICAJNA MJERA PREMA OPG-ima – OPĆINA BABINA GREDA

Općina Babina Greda nastojala je, nastoji i nastojati će u okviru svojih mogućnosti pomoći OPG-ima na svom području.

Jedna od poticajnih mjera je i poboljšanje tj. povećanje promocije proizvoda naših OPG-a. Mjera se očituje u slijedećem. Općina Babina Greda će ustupiti tri (3) svoja štanda, tj. Općina Babina Greda će sa zainteresiranim vlasnicima OPG-a potpisati ugovor. Štandovi bi bili locirani kod benzinske postaje Babina Greda na autoputu. Na jednom štandu mogu izlagati svoje proizvode dva vlasnika OPG-a.

Štandovi bi bili postavljeni u vremenskom periodu 01.06. – 01.09.2019.g. Proizvodi koji bi se mogli npr. izlagati su: rajčica, paprika, sir te ostali proizvodi koji nisu osjetljivi na visoke ljetne temperature.

Za sve zainteresirane vlasnike OPG-a potrebno je dostaviti kontakt podatke ( ime i prezime, adresu, i broj telefona ili GSM).

Svi zainteresirani mogu nas kontaktirati na: E-mail: opcinababinagreda@gmail.com, telefon: 032/855-944 ili 032/854-413.

Prethodna objava BESPOVRATNA POTPORA PODUZETNICIMA
Babina Greda

Nema sela nad BABINE GREDE

babinagrda.hr

Općina Babina Greda © 2024. Sva prava pridržana

Skip to content