Radno vrijeme: Pon-Pet 07 - 15 sati

JAVNI NATJEČAJ ZA FINANCIRANJE PROGRAMA I PROJEKATA OD INTERESA ZA OPĆE DOBRO KOJE PROVODE UDRUGE U KULTURI I SPORTU NA PODRUČJU OPĆINE BABINA GREDA ZA 2018.G.

JAVNI NATJEČAJ ZA FINANCIRANJE PROGRAMA I PROJEKATA OD INTERESA ZA OPĆE DOBRO KOJE PROVODE UDRUGE U KULTURI I SPORTU NA PODRUČJU OPĆINE BABINA GREDA ZA 2018.G.

Općina Babina Greda objavljuje Javni natječaj za financiranje programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge u kulturi i sportu na području Općine Babina Greda za 2017.g. U prilogu se nalazi sva potrebita i obvezujuća dokumentacija.

Rok za prijavu na natječaj iznosi 30 dana od dana objave, znači do 27. siječnja 2018.g.

Prijave koje nisu u skladu sa uvjetima u natječajnoj dokumentaciji neće se razmatrati.

KULTURA:

01-OBG Upute za prijavitelje – kultura 02-OBG Javni natjecaj u kulturi 2018.g. 03- OBG opisni obrazac PRIJAVNICA-kultura 04-OBG obrazac PRORAČUNA-kultura 05-OBG obrazac-NEKAZNJAVANJE-kultura 06-OBG obrazac IZJAVA O NEPOSTOJANJU DVOST.FINAN.-kultura 07-OBG obrazac PARTNER-kultura C2 KULTURA Ogledni obrazac opisnog izvještaja projekta C3 KULTURA Ogledni obrazac financ izvjestaja projekta (1) Ogledni obrazac ugovora – kultura

 

SPORT:

02- OBG Upute za prijavitelje sport 01- OBG Javni natjecaj u sportu 2018.g. 03- OBG opisni-obrazac-PRIJAVNICA-sport 04-OBG obrazac PRORAČUNA-sport 05- OBG obrazac IZJAVA O NEPOSTOJANJU DVOST.FINAN.-sport 06- OBG obrazac NEKAZNJAVANJE-sport 07- OBG obrazac PARTNER-sport Ogledni obrazac ugovora – sport C2 SPORT Ogledni obrazac opisnog izvještaja projekta C3 SPORT Ogledni obrazac financ izvjestaja projekta (1)

 

Prethodna objava PODJELA PRIGODNIH DAROVA DJECI – 22.12.2017.g. MALA SALA
Babina Greda

Nema sela nad BABINE GREDE

babinagrda.hr

Općina Babina Greda © 2024. Sva prava pridržana

Skip to content