Obavijest

OBAVIJEST O PRETHODNOJ PROVJERI ZNANJA (javni natječaj čistač/ica – dostavljač/ica)- PISMENI DIO

Obavještavamo kandidate koji su se prijavili na javni natječaj za prijem u radni odnos čistač/ice – dostavljač/ice, da će se prethodna provjera znanja – pismeni dio održati dana 17. prosinaca 2018.g. sa početkom u 09:00 sati u općinskoj vijećnici Općine Babina Greda, Vladimira Nazora 3, 32 276 Babina Greda. Pravo pristupanja pismenom dijelu provjere znanja […]

Babina Greda

PRAVILA PISMENE PROVJERE ZNANJA, OPIS POSLOVA RADNOG MJESTA I PODACI O PLAĆI

Podaci vezani uz natječaj za prijem u službu čistač/ica – dostavljač/ica  u Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Babina Greda,  1 izvršitelj/ica na neodređeno vrijeme (uz probni rad od tri mjeseca)   Opis poslova i zadaća: OPIS POSLOVA Poslovi radnog mjesta                                  […]

Stipendije

NATJEČAJ ZA DODJELU STIPENDIJA STUDENTIMA SA PODRUČJA OPĆINE BABINA GREDA ZA ŠKOLSKU GODINU 2018./2019.

Na temelju članka 8. Pravilnika o stipendiranju učenika i studenata Općine Babina Greda («Službeni vjesnik» 16/09, 14/11, 21/13) i Odluke Općinskog vijeća Općine Babina Greda o broju i visini stipendija za akademsku 2018/19. godinu  od 19. studenoga, 2018. godine ,  Općinski načelnik  r a s p i s u j e   N A T […]

Marš mira

MARŠ MIRA SREBRENICA – ODŽAK – VUKOVAR 2018.g.

Dana 16. studenog 2018.g. Općinu Babina Greda je posjetila Organizacija demobiliziranih boraca Srebrenice i udruga “koraci mira” iz Odžaka, koje su ove godine u povodu obilježavanja 27. obljetnice stradanja u Vukovaru organizirali marš mira kao moralnu obvezu očuvanja sjećanja nad stradanjima u Vukovaru i Bošnjacima u Srebrenici. U maršu mira sudjelovali su i preživjeli Srebreničani […]

JAVNI NATJEČAJ ZA PRIJEM NA NEODREĐENO VRIJEME NAMJEŠTENIKA U JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL OPĆINE BABINA GREDA

Natječaj je objavljen na Službenom glasilu „Narodne novine“ Republike Hrvatske br. 100/18 dana 14. studenog 2018.g.   Na temelju članka 17., 19. i 116. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (NN br. 86/08, 61/11,04/18 – u nastavku ZSN), pročelnik Jedinstvenog upravnog odjela Općine Babina Greda raspisuje   NATJEČAJ   za […]

Otpad

NOVI CJENIK USLUGE PRIKUPLJANJA, ODVOZA I ODLAGANJA KOMUNALNOG OTPADA NA PODRUČJU BABINE GREDE

Sa danom 01. studenog 2018.g. primjenjuje se nova cijena za uslugu prikupljanja, odvoza i odlaganja komunalnog otpada na području Općine Babina Greda. Minimalna mjesečna obvezna naknada, (paušal) iznosi 31,74 kuna sa PDV-om – pojašnjenje: U slučaju da nemate ni jedan odvoz otpada plaćate samo ovaj iznos. Cijena pojedinačnog odvoza je 120L –  6,08 kn sa […]

Solar

JAVNI POZIV FIZIČKIM OSOBAMA ZA DODJELU SREDSTAVA FONDA ZA POSTAVLJANJE SUSTAVA ZA KORIŠTENJE OBNOVLJIVIH IZVORA ENERGIJE U POSTOJEĆE OBITELJSKE KUĆE U RH

Javni poziv fizičkim osobama građanima za dodjelu sredstava fonda za postavljanje sustava za korištenje obnovljivih izvora energije u postojeće obiteljske kuće u Republici Hrvatskoj. JAVNI POZIV ZA DOSTAVU SREDSTAVA PRIJAVNI OBRAZAC S OSTALOM DOKUMENTACIJOM

Skip to content