Radno vrijeme: Pon-Pet 07 - 15 sati

Vlada RH donijela Odluku o davanju suglasnosti Općini Babina Greda za zaduženje kod Zagrebačke banke

Babina Greda

Vlada RH donijela Odluku o davanju suglasnosti Općini Babina Greda za zaduženje kod Zagrebačke banke

Poštovani mještani, Vlada Republike Hrvatske je na 132. sjednici donijela Odluku o davanju suglasnosti Općini Babina Greda za zaduženje kod Zagrebačke banke d.d., Zagreb u iznosu od 10.000.000,00 kuna, s rokom otplate kredita od petnaest godina, u jednakim mjesečnim ratama, uz fiksnu godišnju kamatnu stopu od 0,68%.

Sredstva će se koristiti za financiranje kapitalnih projekata „Izgradnja i opremanje sportske dvorane Osnovne škole Mijat Stojanović, Babina Greda“, „Izgradnja i opremanje kulturno turističkog parka sa pripadajućom šetnicom“ i „Rekonstrukcija/dogradnja i opremanje Hrvatskog doma kulture Franjo Delić“

OPĆINA BABINA GREDA

Prethodna objava Pokrenut postupak V. izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Babina Greda
Babina Greda

Nema sela nad BABINE GREDE

babinagrda.hr

Općina Babina Greda © 2024. Sva prava pridržana

Skip to content