OBAVIJEST, OBILAZAK TMD GROUP d.o.o.

Categories:

OBAVIJEST 
MJEŠTANIMA OPĆINE BABINA GREDA

Općina Babina Greda u suradnji sa TMD Group d.o.o., organiziraju zajednički obilazak tvrtke TMD Group d.o.o., u Brčkom i Gradačcu, te pozivamo sve zainteresirane mještane/ke Općine Babina Greda koji se žele upoznati sa načinom rada i funkcioniranja u budućem pogonu TMD LOGISTIC d.o.o., u Babinoj Gredi da se prijave do 01. rujna, 2017.godine., u Općini Babina Greda svakim radnim danom od 8:00 do 15:00 sati ili na kontakt broj telefona 032/855-945.

Za obilazak je ograničen broj mjesta, ukupno cca 50.

O vremenu putovanja biti ćete pravovremeno obaviješteni.

                                                                                                                                                                                            OPĆINA BABINA GREDA

MALO DOBRIH LJUDI

Categories:

U današnje vrijeme kada smo svi okrenuti samo sebi, kada smo se udaljili od ljudskosti i kada “nemamo” vremena za nikoga osim za same sebe, samo jedna ljudska gesta, jedan nesebičan čin koji se dogodio u našoj Općini, vraća nadu u humanost i pomoć drugome.

Malo tko zna ili je čuo za gospodina Danijela Filipović, rodom iz Županje koji je trbuhom za kruhom otišao u jednu stranu zemlju. Tamo je marljivo radio i ulagao u sebe te živio svoj san. Jedna spoznaja o tuđoj nesreći, neimaštini u našoj Babinoj Gredi ponukala ga je da učini nešto za tu obitelj, koliko je u njegovoj moći, a napravio je zaista mnogo. Napravio je što bi malo tko učinio za bilo koga.

Danijel je čvrsto odlučio pomoći ugroženoj obitelji na način da će im okrečiti cijelu kuću, i nije stao samo na tome, nego će im i tu kuću opremiti novim namještajem.

U našim očima, u očima svih babogredaca i babogretki, a najviše u očima ispunjenih suzama radosnicama sretne obitelji je veliki čovjek i ostati će svijetla točka u svim našim životima.

U ime Općine Babina Greda, jedno veliko HVALA, velikom čovjeku i humanisti.

Danijele, na ponos si svima nama.

 

 

POREZ NA NEKRETNINE OD 01.01.2018.g.

Categories:

ŠTO SVE TREBA ZNATI O POREZU NA NEKRETNINE?

 

1.Što se mijenja u oporezivanju nekretnina?
Od 1. siječnja 2018. godine uvodi se porez na nekretnine koji će zamijeniti postojeću komunalnu naknadu, spomeničku rentu i porez na kuće za odmor.

Razlika između komunalne naknade i poreza na nekretnine je ta što su uz koeficijent namjene i koeficijent zone uvedeni  još koeficijent stanja (Ks) te koeficijent dobi (Kd) nekretnine.

 

 1. Što je predmet oporezivanja?

Predmet oporezivanja je nekretnina, a nekretninom se smatra:

 • stambeni prostor – za trajno i povremeno stanovanje,
 • poslovni prostor – prema stvarnoj djelatnosti,
 • garažni prostor,
 • drugi pomoćni prostori – koji služe glavnom prostoru koji ima svoju svrhu (zajednički dijelovi/prostorije, ljetne kuhinje, zimski vrtovi…)
 • ostali prostori bez namjene – izvedeni prostori koji se mogu smatrati uporabnom cjelinom te za sad nemaju namjenu (npr. ROH BAU prostori),
 • građevinsko zemljište koje se koristi u svrhu obavljanja poslovne djelatnosti i
 • neizgrađeno građevinsko zemljište ako se nalazi unutar građevinskog područja,

Stambeni prostor za povremeno stanovanje čini svaka zgrada ili dio zgrade ili stan koji se koriste povremeno ili sezonski (kuće za odmor, nekretnine za iznajmljivanje…).

Neizgrađenim građevinskim zemljištem smatra se zemljište koje svojom veličinom i oblikom ispunjava uvjete za građenje i opremljeno je najmanje pristupnom cestom, objektima za opskrbu električnom energijom i vodom prema mjesnim prilikama, a na kojemu se, u skladu s prostornim planom, mogu graditi građevine, na kojemu nije izgrađena nikakva građevina ili na kojemu postoji privremena građevina za čije građenje nije potrebna građevinska dozvola. Neizgrađenim građevinskim zemljištem smatra se i zemljište na kojemu se nalaze ostaci nekadašnje građevine, odnosno na kojemu je započeto građenje.

Porez na nekretnine ne plaća se na nekretnine u vlasništvu jedinica lokalne samouprave te sakralne objeke, i to samo u dijelu u kojem se obavljaju vjerski obredi.

 

      3. Tko je obveznik plaćanja poreza?

                 Porezni obveznik je svaka osoba koja nekretninu samostalno posjeduje (u smislu Zakona to je vlasnik nekretnine).

Porezni obveznik je i nesamostalni posjednik ako je porezna obveza pravnim poslom (ugovorom) prenesena na nesamostalnog posjednika, ako se koristi nekretnina u vlasništvu općine, grada, županije ili Republike Hrvatske, također ako nema valjani pravni temelj posjedovanja nekretnine ili je vlasnik nepoznat. Ako porezni obveznik nije poznat (napuštene nekretnine), sama nekretnina postaje obveznik poreza.

Ako je porezna obveza pravnim poslom – ugovorom prenesena na nesamostalnog posjednika, sukladno članku 51. stavak 1. Zakona o lokalnim porezima, vlasnik solidarno jamči za naplatu poreza.

 

 1. Kako se izračunava porezna obveza?

Porezna obveza obračunava se na ukupnu neto podnu površinu nekretnine (prostora koji je oporeziv) sukladno propisu o uvjetima i mjerilima za utvrđivanje zaštićene najamnine te na stvarnu površinu zemljišta.

Godišnji iznos poreza po kvadratnom metru obračunske površine nekretnine utvrđuje se množenjem: vrijednosti boda (B), koeficijenta zone (Kz), koeficijenta namjene (Kn), koeficijenta stanja (Ks) i koeficijenta dobi (Kd).

 

 1. Kako se određuju parametri za izračun poreza?

Zakonom o lokalnim porezima definirani su pojedini koeficijenti i raspon njihovih vrijednosti, a svaki grad (općina) unutar zakonskih okvira do 30. studenog 2017. godine treba donijeti odluke o vrijednosti boda, područjima zona, koeficijentima i rokovima plaćanja.
Koeficijent zone ovisi o lokaciji nekretnine odnosno pogodnosti položaja i komunalnoj opremljenosti određenoga područja. Zakonom je određeno da je najviši koeficijent 1,0, a odnosi se na nekretnine u prvoj zoni Općine.

Koeficijent namjene ovisi o vrsti nekretnine. Zakonom je određeno da je za stambeni prostor koji služi za trajno stanovanje te za garažni prostor i druge pomoćne prostorije koeficijent 1,0. Za ostale prostore zakonom je predviđen široki raspon koeficijenata. Tako za stambeni prostor koji ne služi za trajno stanovanje (kuće za odmor, prazni stanovi) te za stambeni prostor koji služi građanima za iznajmljivanje koeficijent može biti od 1,0 do 6,0, a za poslovne prostore od 1,0 do 10,0.

Koeficijent stanja kreće se od 0,8 do 1,2 pri čemu se koeficijent 0,8 odnosi na prostore koji nisu prikladni za uporabu, koeficijent 1,0 za prostore koji su prikladni za uporabu sukladno svojoj namjeni, a koeficijent 1,2 za prostore koji su prikladni za uporabu i raspolažu dodatnim sadržajima (bazeni, saune, sportski tereni…).

Koeficijent dobi ovisi o godini izgradnje. Zakonom je određeno da je za nekretnine izgrađene do 1940. godine koeficijent 0,8, za nekretnine izgrađene od 1941. do 1970. godine 0,9, za nekretnine izgrađene od 1971. do 1987. godine 1,0, za nekretnine izgrađene od 1988. do 2005. godine 1,1 te za nekretnine izgrađene od 2006. godine i dalje 1,2.

 

 1. Koje podatke trebate dostaviti?

Jedinice lokalne samouprave su obvezne ustrojiti i voditi strukturiranu Evidenciju o nekretninama i poreznim obveznicima plaćanja poreza na nekretnine zbog pravilnog utvrđivanja činjenica bitnih za donošenje rješenja o porezu na nekretnine. U tu svrhu potrebno je popuniti sve podatke na priloženim obrascima, te ih dostaviti na način opisan u dopisu.

Krajnji rok za dostavu podataka je 31. listopada 2017. godine.

 

 1. Kada stiže porezno rješenje i koliko dugo je na snazi?

Na temelju prikupljenih podataka Općina Babina Greda donosi porezno rješenje kojim se utvrđuje porezni obveznik, iznos poreza po kvadratnom metru obračunske površine, obračunska površina, ukupni iznos poreza u godišnjem iznosu i rokovi plaćanja.

Rješenje o porezu na nekretnine donosi se do 31. ožujka za tekuću kalendarsku godinu prema stanju nekretnine i poreznog obveznika na dan 1. siječnja tekuće godine i takvo rješenje je na snazi dok ne nastane promjena koja je od utjecaja na utvrđivanje porezne obveze.

Sve promjene koje nastanu tijekom kalendarske godine, a od utjecaja su na utvrđivanje porezne obveze (tj. sve činjenice koje utječu na visinu obračuna i utvrđivanje osobe poreznog obveznika), primjenjuju se od sljedeće kalendarske godine.

 

Porez – obavijest

Neizgrađeno grad zem obrazac PNE_ Novi 3

Poslovni prostor obrazac PNE_ Novi 3

Stambeni prostor obrazac PNE_ Novi 3

 

OSNIVANJE PODRUŽNICE VRTIĆA “PETAR PAN”, DRENOVCI U BABINOJ GREDI

Categories:

Citiramo:”Poštovani mještani općine Babina Greda!
Ovim putem obavještamo roditelje djece predškolske dobi da je Upravno vijeće dječjeg vrtića Petar Pan, Drenovci 27. lipnja 2017. godine donijelo Odluku o osnivanju podružnice dječjeg vrtića Petar Pan u mjestu Babina Greda. O predupisima i upisima ćete biti pravovremeno obaviješteni. Trenutno smo u procesu prikupljanja projektne dokumentacije za prenamijenu poslovnog prostora u poslovni prostor dječjeg vrtića. Zahvaljujemo Vam se na razumijevanju i radujemo budućoj suradnji!
Lijepi pozdrav i ugodan dan!
S poštovanjem,
Lidija Anić”

7. ŠAHOVSKI TURNIR LOVRINČEVO 2017.

Categories:

Uz glavne pokrovitelje, Općinu Babina Greda i TMD grupaciju iz Gradčca, dana 30. srpnja 2017.g., održati će se “7. šahovski turnir Lovrinčevo 2017.g.”

Sve potrebne informacije nalaze se u priloženom letku.

 

MAGIC CIRKUS – PREDSTAVA

Categories:

Dana 08. srpnja 2017.g. (subota) sa početkom u 20:00 sati u Hrvatskom domu “Franjo Delić” održati će se Magic cirkus predstava. Djeca vrtičkog uzrasta imaju besplatan ulaz, za ostale cijena ulaznice, koja se kupuje na dan predstave, je 20,00 kuna .

 

OBAVIJEST FIZIČKIM I PRAVNIM OSOBAMA NA KOJE SE ODNOSE ODLUKE O DAVANJU U ZAKUP BEZ JAVNOG POZIVA NA KOJE JE MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE DALO SUGLASNOST

Categories:

Pozivaju se fizičke i pravne osobe na koje se odnose odluke o davanju u zakup bez javnog poziva na koje je Ministarstvo poljoprivrede dalo suglasnost da u roku od 30 dana, odnosno u razdoblju od 16. lipnja 2017. do 16. srpnja 2017. podnesu Agenciji za poljoprivredno zemljište, Zagreb, Ulica grada Vukovara 78., zahtjev za sklapanje ugovora o privremenom korištenju sukladno članku 48. stavku 1. Zakona o poljoprivrednom zemljištu ( Narodne novine broj 39/13 i 48/15) i Naputku ministra poljoprivrede za postupanje u primjeni odredbe članka 51. stavka 3. Zakona o poljoprivrednom zemljištu (Narodne novine“, br. 53/17).

http://www.zemljiste.mps.hr/novosti/vijesti/obavijest-fizi%C4%8Dkim-i-pravnim-osobama/

http://www.zemljiste.mps.hr/novosti/vijesti/dopuna-upute/

PROGLAŠENJE ELEMENTARNE NEPOGODE

Categories:

Dana 29. lipnja 2017.g. Župan Vukovarsko – srijemske županije proglasio je elementarnu nepogodu na području Općine Babina Greda.

ELEMENTARNA NEPOGODA

OBAVIJEST O PLANIRANOM ZASTOJU U ISPORUCI ELEKTRIČNE ENERGIJE

Categories:

Obavještavamo vas da će zbog radova na postrojenju doći do nestanka električne energije dana 30. lipnja 2017.g. u vremenskom periodu 09:00 – 12:00.

JAVNI POZIV ZA PREDLAGANJE ČLANOVA/ČLANICA SAVJETA MLADIH I NJIHOVIH ZAMJENIKA

Categories:

Dana 28. lipnja 2017.g. Općinsko vijeće Općine Babina Greda objavljuje “Javni poziv za predlaganje članova/članica Savjeta mladih i njihovih zamjenika”.

Rok prijave je trideset (30) dana od dana objave na službenoj internet stranici Općine Babina Greda, tj. do 28. srpnja 2017.g.

Tekst Javnog poziva: Javni poziv – savjet mladih

Prijedlog kandidata za člana i zamjenika člana Savjeta mladih Općine Babina Greda: OSM br. 1 prij.član i zamjenik

Prijedlog neformalne skupine: OSM br. 2 prij.neformalne skupine

Očitovanje o prihvaćanju kandidature za člana i zamjenika člana savjeta mladih: OSM br. 3 očit.čl.i zamj.o prih.kandidature

NOVA Odluka o osnivanju savjeta mladih