PLATO ISPRED DVD-a

Categories:

Radovi na izgradnji platoa ispred DVD-a napreduju.

ČITAONICA JELAS

Categories:

Počeli su radovi na čitaonici Jelas.

Pristupilo se energetskoj obnovi čitaonice, gdje je vrijednost bespovratnih sredstava 312.762,97 kuna. Navedeni iznos sredstava je dodijeljen Općini Babina Greda od strane Ministarstva graditeljstva i prostornog uređenja, tj. iz Europskih strukturnih i investicijskih fondova, Operativni program konkurentnost i kohezija. Ukupna vrijednost radova na čitaonici iznosi približno 400.000,00 kuna.

Općina Babina Greda će svojim financijskim sredstvima osigurati i unutarnje uređenje čitaonice.

PREKID U ISPORUCI ELEKTRIČNE ENERGIJE

Categories:

Dana 23. siječnja 2019.g., srijeda, na cijelom području Općine Babina Greda doći će do prekida u isporuci električne energije u vremenu od 09:00 do 14:00 sati.

JAVNI POZIV ZA PRIJEM U RADNI ODNOS NA ODREĐENO VRIJEME TRI (3) RADNICE U PROJEKTU “ZAPOŠLJAVANJE ŽENA IZ RANJIVIH SKUPINA SA PODRUČJA OPĆINE BABINA GREDA”

Categories:

REPUBLIKA HRVATSKA

VUKOVARSKO-SRIJEMSKA ŽUPANIJA

OPĆINA BABINA GREDA

OPĆINSKI NAČELNIK

KLASA: 112-03/19-30/1

URBROJ: 2212/02-02/19-01-1

U Babina Greda 08. siječnja 2019.g.

 

Na temelju Odluke Ministarstva rada i mirovinskog sustava o financiranju KLASA: 910-04/17-07/10, URBROJ: 524-06-03-01/2-17-93, Ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava za projekte koji se financiraju iz Europskog socijalnog fonda, Operativnog programa Učinkoviti ljudski potencijali 2014.-2020 „Zapošljavanje žena iz ranjivih skupina na području Općine Babina Greda“, UP.02.1.1.05.0058, KLASA: 910-04/17-07/80, URBROJ: 524-06-03-01/2-17-1, i članka 30. Statuta  Općina Babina Greda ( „Službeni vjesnik“ Vukovarsko-srijemske županije broj: 11/09, 04/13, 03/14 i 01/18),  načelnik Općina Babina Greda objavljuje

 

JAVNI POZIV

za prijam u radni odnos na određeno vrijeme radnice u projektu

„Zapošljavanje žena iz ranjivih skupina na području Općine Babina Greda“

 

 UVJETI

Nezaposlene žene prijavljene u evidenciju nezaposlenih Hrvatskog zavoda za zapošljavanje sa naglaskom na: starije od 50 godina, žene s invaliditetom, žrtve trgovanja ljudima, žrtve obiteljskog nasilja, azilantice, mlade žene koje su izašle iz sustava skrbi (domova za djecu) i udomiteljskih obitelji, odgojnih zavoda i sl., liječene ovisnice o drogama, povratnice s odsluženja zatvorske kazne unazad 6   mjeseci, pripadnice romske nacionalne manjine, beskućnice;  s najviše završenim srednjoškolskim obrazovanjem    

           

 1. OPIS POSLOVA
 • pomoć u dostavi namirnica,
 • pomoć u pripremi obroka u kućanstvima korisnika,
 • pomoć u održavanju čistoće stambenog prostora/domova,
 • pomoć pri oblačenju i svlačenju,
 • briga o higijeni i osobnom izgledu,
 • pomoć u socijalnoj integraciji,
 • posredovanje u ostvarivanju raznih prava (dostava lijekova, plaćanje računa, dostava  pomagala i sl.),
 • pružanje psihosocijalne podrške korisnicima kroz razgovore i druženje,
 • uključivanje u društvo te pratnja i pomoć u različitim socijalnim aktivnostima.
 1. BROJ TRAŽENIH RADNICA

Traženi broj radnica je 3.

 1. MJESTO RADA

Poslovi će se obavljati na području Općine Babina Greda.

 1. TRAJANJE  RADNOG ODNOSA

Predviđeno trajanje radnog odnosa je do zaključno sa 31. siječnja 2020.g.

 1. DOSTAVA PRIJAVA: prijavu na natječaj, presliku osobne iskaznice, presliku dokaza o završenoj školi, potvrdu Hrvatskog zavoda za zapošljavanje. Podnositeljice su u prijavi dužne naznačiti kojoj skupini iz točke 1 pripadaju te priložiti odgovarajuću potvrdu npr. za žene s invaliditetom : Rješenje o invaliditetu

Urednom prijavom smatra se prijava koja sadrži sve podatke i priloge navedene u oglasu. Osoba koja nije podnijela pravodobnu i urednu prijavu ili ne ispunjava formalne uvjete iz oglasa, ne smatra se kandidatom prijavljenim na oglas. Nepotpune i nepravodobne zamolbe neće se uzeti u razmatranje.

Pisane prijave podnose se na adresu : Općina Babina Greda, Vladimira Nazora 3, 32 276 Babina Greda sa naznakom : „Za oglas – Projekt zapošljavanje žena iz ranjivih skupina na području Općine Babina Greda “ ne otvaraj“  u roku 8 dana od dana objave oglasa na oglasnim stranicama HZZ-a.

Prijave se dostavljaju zaključno s danom 16. siječnja 2019. godine.

Kandidati će biti obaviješteni o rezultatima u zakonskom roku.

Općina Babina Greda  zadržava pravo poništenja oglasa bez posebnog objašnjenja.

Općina Babina Greda će koristiti osobne podatke kandidata samo u svrhu provođenja natječaja, tj. odabira kandidata.

Obrazac za prijavu: Prijava na natjecaj zazeli-zene           

OPĆINSKI NAČELNIK

Josip Krnić                     

POTPISANI UGOVORI O DODJELI STIPENDIJE STUDENTIMA U ŠKOLSKOJ GODINI 2018./2019.

Categories:

Danas, 27. prosinca 2018.g. potpisani su ugovori o dodjeli stipendije stipendiste u školskoj godini 2018./2019. u iznosu od 1.200,00 kuna.

PROGRAM ZA ISPRAĆAJ STARE 2018.g. I DOČEK NOVE 2019.g.

Categories:

UGOVOR O IZGRADNJI VRTIĆA NA PODRUČJU OPĆINE BABINA GREDA

Categories:

Evo, kako smo i obećali Sveti Nikola je pripremio još jedan poklon za nas babogredce, tj. za babogredske mame, tj. za babogredske najmlađe. Danas, 21. prosinca 2018.g. potpisan je ugovor o izgradnji dječjeg vrtića na području Općine Babina Greda između Agencije za plaćanje u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju i Općine Babina Greda.

Vrijednost ukupnog iznosa sufinanciranja je 7.444.000,00 kuna, dok je vrijednost cjelokupne investicije izgradnje dječjeg vrtića 8.000.000,00 kuna.

Zahvaljujemo se svima na strpljenju koje ste pokazali, i na ovaj način nam je Sveti Nikola svima čestitao Božić.

Načelnik Općine Babina Greda, također čestita Božić svim mještanima Općine Babina Greda.

RAZGOVOR ZA POSAO

Categories:

Danas, 20. prosinca 2018.g. u Maloj sali se održava razgovor sa prijavljenim kandidatima za posao u auto industriji. Razgovor provodi kadrovska služba tvrtke TMD Grupacija, koja će otvoriti tvornicu auto dijelova na prostoru Općine Babina Greda.

POTPISAN UGOVOR O ENERGETSKOJ OBNOVI ČITAONICE JELAS

Categories:

Danas, 20. prosinca 2018.g. potpisan je Ugovor o energetskoj obnovi zgrade Dom Hrvatske seljačke čitaonice na adresi Mijata Stojanovića 116, 32 276 Babina Greda između izvođača radova tvrtke Aksion d.o.o. graditeljstvo, trgovina, prijevozi i pvc stolarija iz Vinkovaca i Općine Babina Greda.

Iznos sufinanciranja je 312.762,97 kuna iz Europskih strukturnih i investicijskih fondova Operativni program konkurentnost i kohezija. Projekt je apliciran na natječaj objavljen od strane Ministarstva graditeljstva i prostornog uređenja.

Vrijednost cijelog projekta energetske obnove iznosi 394.048,91 kuna.

Napomena: Sveti Nikola se ispričao što nije mogao biti nazočan na potpisivanju Ugovora, ali nam je obećao da je pripremio još jedno iznenađenje za mještane Općine Babina Greda koje ćemo ubrzo objaviti na našim službenim internet stranicama, riječ je o nečemu što svi mi dugo, dugo čekamo.

JAVNI NATJEČAJ ZA FINANCIRANJE PROGRAMA I PROJEKATA OD INTERESA ZA OPĆE DOBRO KOJE PROVODE UDRUGE U KULTURI I SPORTU NA PODRUČJU OPĆINE BABINA GREDA ZA 2019.G.

Categories:

Općina Babina Greda objavljuje Javni natječaj za financiranje programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge u kulturi i sportu na području Općine Babina Greda za 2019.g. U prilogu se nalazi sva potrebita i obvezujuća dokumentacija.

Rok za prijavu na natječaj iznosi 30 dana od dana objave, znači do 21. siječnja 2019.g.

Prijave koje nisu u skladu sa uvjetima u natječajnoj dokumentaciji neće se razmatrati.

02-OBG Javni natjecaj u kulturi 2019.g.  01-OBG Upute za prijavitelje 2019.g.- kultura 03- OBG opisni obrazac PRIJAVNICA-kultura   04-OBG obrazac PRORAČUNA-kultura   05-OBG obrazac-NEKAZNJAVANJE-kultura   06-OBG obrazac IZJAVA O NEPOSTOJANJU DVOST.FINAN.-kultura   07-OBG obrazac PARTNER-kultura   C2 KULTURA Ogledni obrazac opisnog izvještaja projekta   C3 KULTURA Ogledni obrazac financ izvjestaja projekta (1)   Ogledni obrazac ugovora – kultura 2019.g.

01- OBG Javni natjecaj u sportu 2019.g.   02- OBG Upute za prijavitelje sport 2019.g.   03- OBG opisni-obrazac-PRIJAVNICA-sport   04-OBG obrazac PRORAČUNA-sport   05- OBG obrazac IZJAVA O NEPOSTOJANJU DVOST.FINAN.-sport   06- OBG obrazac NEKAZNJAVANJE-sport   07- OBG obrazac PARTNER-sport   C2 SPORT Ogledni obrazac opisnog izvještaja projekta   C3 SPORT Ogledni obrazac financ izvjestaja projekta (1)   Ogledni obrazac ugovora – sport