IZMJENA NATJEČAJA LAG BOSUTSKI NIZ

Categories:

Izmjena LAG Natječaja iz LRS LAG-a Bosutski niz za TO 1.2.1. „Restrukturiranje, modernizacija i povećanje konkurentnosti poljoprivrednih gospodarstava“

 Dana 23. svibnja 2019. godine Upravni odbor LAG-a Bosutski niz na svojoj sjednici održanoj u Uredu LAG-a u Nijemcima, na adresi Trg kralja Tomislava 6 s početkom u 19:00 sati, donio je Odluku kojom se usvaja prijedlog odluke o izmjeni LAG Natječaja za Tip operacije  1.2.1. „Restrukturiranje, modernizacija i povećanje konkurentnosti poljoprivrednih gospodarstava“   iz Lokalne razvojne strategije LAG-a Bosutski niz, a koji je sukladan nacionalnom tipu operacije 4.1.1. iz Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014 .-2020.

Izmjena LAG Natječaja za TO 1.2.1. „Restrukturiranje, modernizacija i povećanje konkurentnosti poljoprivrednih gospodarstava“  sukladan nacionalnom 4.1.1., mijenja se:

Izmjena teksta LAG Natječaja vrši se u odlomku 1.3. Iznos i intenzitet potpore, stranica 7. gdje treba ispravno biti upisan iznos ukupne vrijednosti projekta i to:

Napomena:

Ukupna vrijednost projekta može iznositi najviše 100.000 EUR (bez PDV-a) u kunskoj protuvrijednosti, neovisno o tome ima li nositelj projekta pravo na mogućnost odbitka pretporeza ili ne. Projekt čija ukupna vrijednost prelazi navedeni iznos nije prihvatljiv, odnosno nositelj takvog projekta bit će isključen iz postupka odabira projekata u skladu s poglavljem 2.3, točkom 11. ovog Natječaja.     

Izmjena obrasca – Prilog IV Izjava nositelja projekta o nemogućnosti odbitka pretporeza

U uvodnom dijelu Izjave, temeljem izmjena Zakona o porezu na dodanu vrijednost dodaje se  NN 106/18, te temeljem Pravilnika o porezu na dodanu vrijednost dodaje se i NN 1/19.

 Ostali dijelovi Natječaja za provedbu Tipa operacije 1.2.1. „Restrukturiranje, modernizacija i povećanje konkurentnosti poljoprivrednih gospodarstava“  ostaju nepromijenjeni.

Novi Tekst Natječaja za TO 1.2.1., novi Prilog IV kao i Odluka o odobrenju navedene izmjene nalaze se na linku:

https://www.lag-bosutskiniz.hr/index.php/lag-natjecaj/to-1-2-1-2019

 

Izmjena LAG Natječaja iz LRS LAG-a Bosutski niz za TO 1.2.2. „Potpora razvoju malih poljoprivrednih gospodarstava“

 Dana 23. svibnja 2019. godine Upravni odbor LAG-a Bosutski niz na svojoj sjednici održanoj u Uredu LAG-a u Nijemcima, na adresi Trg kralja Tomislava 6 s početkom u 19:00 sati, donio je Odluku kojom se usvaja prijedlog odluke o izmjeni LAG Natječaja za Tip operacije  1.2.2. „Potpora razvoju malih poljoprivrednih gospodarstava“, iz Lokalne razvojne strategije LAG-a Bosutski niz, a koji je sukladan nacionalnom tipu operacije 6.3.1. iz Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014 .-2020.

Izmjena LAG Natječaja za TO 1.2.2. „Potpora razvoju malih poljoprivrednih gospodarstava“, sukladan nacionalnom 6.3.1., mijenja se:

Obrazac B, poslovni plan tablični dio,

List 2.  Proizvodnja, PODATCI O ZEMLJIŠTU, BROJU ŽIVOTINJA, OBJEKTIMA, OPREMI I MEHANIZACIJI,

Prva godina upisa je 2019. godina (tekuća godina), a kao prethodna godina upisuju se podatci iz 2018. godine.

 Ostali dijelovi Natječaja za provedbu Tipa operacije 1.2.2. „Potpora razvoju malih poljoprivrednih gospodarstava“ ostaju nepromijenjeni.

Novi Obrazac B, poslovni plan – tablični dio kao i Odluka o odobrenju navedene izmjene nalaze se na linku:

https://www.lag-bosutskiniz.hr/index.php/lag-natjecaj/to-1-2-2-to-6-3-1-2019

ANIMACIJSKA RADIONICA – LAG BOSUTSKI NIZ

Categories:

Obavještavamo sve poljoprivrednike koji ispunjavaju uvjete iz prethodno objavljenih natječaja (ponavljamo objavu) da će se dana 27. svibnja 2019.g. sa početkom u 12:30 sati u novoj upravnoj zgradi Općine Babina Greda održati animacijska radionica – LAG natječaj TO 1.2.2. – LRS LAG-a Bosutski niz, mjera 1.2. – TO 1.2.2. “Potpora razvoju malih poljoprivrednih gospodarstava” sukladan nacionalnom TO 6.3.1, programa ruralnog razvoja Republike hrvatske 2014. – 2020., te za TO 4.1.1. u 13:30 sati.

 

Želimo Vas obavijestiti da je LAG Bosutski niz dana 09. 05. 2019. godine objavio 3. LAG Natječaj za TO 1.2.1. „Restrukturiranje, modernizacija i povećanje konkurentnosti poljoprivrednih gospodarstava”, sukladan nacionalnom TO 4.1.1.

Najniža vrijednost potpore po projektu iznosi 5.000 EUR u kunskoj protuvrijednosti 37.062,50 HRK.  Najviša vrijednost potpore po projektu iznosi 15.000 EUR  u kunskoj protuvrijednosti 111.187,50 HRK.

Prihvatljivost nositelja projekta (Tko može sudjelovati?)

 1. a)fizička i pravna osoba upisana u Upisnik poljoprivrednika
 2. b)proizvođačke organizacije priznate sukladno posebnim propisima kojima se uređuje rad proizvođačkih organizacija

Kako bi bio prihvatljiv, nositelj projekta mora ispuniti sljedeće uvjete:

 • dokazati ekonomsku veličinu poljoprivrednog gospodarstva (izuzev proizvođačkih organizacija i zadruga) i to:
 1. a)za projekte u sektoru voća, povrća i cvijeća najmanje 6.000 EUR
 2. b)za projekte u ostalim sektorima najmanje 8.000 EUR
 • fizičke i pravne osobe moraju biti upisane u Upisnik poljoprivrednika najmanje godinu dana u trenutku podnošenja prijave projekta
 • mladi poljoprivrednici mogu biti upisani u Upisnik poljoprivrednika i manje od godinu dana u trenutku podnošenja prijave projekta. Mladi poljoprivrednici koji su podnijeli zahtjev za upis u Upisnik poljoprivrednika nakon objave ovog Natječaja nisu prihvatljivi nositelji projekta na ovom Natječaju
 • proizvođačke organizacije ne moraju biti upisane u Upisnik poljoprivrednika
 • pravne osobe moraju imati iskazanog najmanje jednog zaposlenika prema satima rada u godišnjem financijskom izvještaju poduzetnika za zadnje odobreno računovodstveno razdoblje, izuzev proizvođačkih organizacija i mladih poljoprivrednika koji moraju imati najmanje jednu zaposlenu osobu u trenutku podnošenja prijave projekta (najmanje jedna zaposlena osoba prema satima rada na godišnjoj razini uvjet je koji nositelj projekta mora ispunjavati do isteka pet godina od datuma konačne isplate potpore)
 • kod fizičkih osoba nositelj poljoprivrednog gospodarstva mora biti upisan u Registar poreznih obveznika po osnovi poljoprivrede najmanje godinu dana prije datuma podnošenja prijave projekta (izuzev mladih poljoprivrednika koji to mogu biti i kraće) te mora plaćati doprinose za zdravstveno i mirovinsko osiguranje (nositelj projekta mora ostati upisan u Registar poreznih obveznika po osnovi poljoprivrede te plaćati doprinose za zdravstveno i mirovinsko osiguranje i pet godina nakon konačne isplate potpore)
 • nositelj projekta ne smije biti u blokadi ukupno više od 30 dana u proteklih 6 mjeseci, od čega ne više od 15 dana u kontinuitetu uz uvjet da nije u blokadi u trenutku podnošenja prijave projekta
 • nositelj projekta mora imati podmirene odnosno uređene financijske obveze prema državnom proračunu Republike Hrvatske i ne smije biti poduzetnik u teškoćama
 • nositelj projekta ne smije biti poduzetnik u teškoćama.

Prijave projekata podnose se u jednom (1) zatvorenom paketu/omotnici isključivo preporučenom poštom od 09.05.2019., a najkasnije do 10.07.2019.

Dokumentacija potrebna za prijavu na Natječaj nalazi se na stranici:

https://www.lag-bosutskiniz.hr/index.php/lag-natjecaj/to-1-2-1-2019

 

 

Želimo Vas obavijestiti da je LAG Bosutski niz dana 09. 05. 2019. godine objavio 4. LAG Natječaj za TO 1.2.2. „Potpora razvoju malih poljoprivrednih gospodarstava“, sukladan nacionalnom 6.3.1.

Visina javne potpore po projektu iznosi 111.259,50 HRK koliko mora biti minimalna vrijednost prihvatljivih aktivnosti navedenih u poslovnom planu.

Prihvatljivost nositelja projekta (Tko može sudjelovati?)

Kako bi se ispunili uvjeti prihvatljivosti, nositelj projekta mora biti:

 • upisan u Upisnik poljoprivrednih gospodarstava sukladno Zakonu o poljoprivredi (NN 30/2015), ekonomske veličine iskazane u ukupnom standardnom ekonomskom rezultatu poljoprivrednog gospodarstva od 2.000 eura do 7.999 eura;
 • mikro ili malo poduzeće
 • jedan od sljedećih organizacijskih oblika registriranih za poljoprivrednu djelatnost:
 1. obiteljsko poljoprivredno gospodarstvo (OPG)
 2. obrt
 3. trgovačko društvo (isključujući trgovačka društva čiji su osnivači i vlasnici javnopravna tijela)
 4. zadruga.

Prihvatljivost projekta

Kako bi bio prihvatljivprojekt mora udovoljavati sljedećim uvjetima:

 • biti usklađen s ciljevima i zadacima navedenim u LRS;
 • rezultati projekta moraju biti financijski održivi;
 • projekt se mora provoditi na području LAG obuhvata;
 1.      ULAGANJE U POKRETNU OPREMU – kao lokacija ulaganja se smatra katastarska čestica na kojoj će se oprema trajno nalaziti i koja mora biti na području LAG obuhvata
 2.      ULAGANJE U NEPOKRETNU OPREMU I/ILI GRAĐENJE I/ILI RESTRUKTUIRANJE TRAJNOG NASADA – kao lokacija ulaganja se smatraju katastarske čestice na kojoj se ulaganje provodi i koje moraju biti na području LAG obuhvata
 • nositelj projekta u poslovnom planu obavezno mora definirati ciljeve, koje je dužan ostvariti u okviru najmanje jedne od aktivnosti iz točke 3.2. ovog Natječaja, a koje se moraju odnositi na:
 1. a)modernizaciju i/ili unapređenje procesa rada i poslovanja i/ili
 2. b)povećanje proizvodnog kapaciteta iskazanom kroz povećanje ukupnog standardnog ekonomskog rezultata.
 • provedba projektnih aktivnosti ne smije započeti prije podnošenja prijave projekta;
 • projektne aktivnosti moraju se u provoditi u svrhu obavljanja poljoprivredne proizvodnje i/ili prerade proizvoda iz priloga 2. ovog Natječaja osim proizvoda ribarstva;

Prijave projekata podnose se u jednom (1) zatvorenom paketu/omotnici isključivo preporučenom poštom od 09.05.2019. godine, a najkasnije do 08.07.2019.

Dokumentacija potrebna za prijavu projekata se nalazi na stranici:

https://www.lag-bosutskiniz.hr/index.php/lag-natjecaj/to-1-2-2-to-6-3-1-2019

OBAVIJEST OPĆINSKOG IZBORNOG POVJERENSTVA OPĆINE BABINA GREDA

Categories:

OBAVIJEST BIRAČIMA

PROMJENA ADRESE OPĆINA BABINA GREDA

Categories:

Obavještavamo sve da je sa danom 16. svibnja 2019.g. nova službena adresa Općine Babina Greda, “Kralja Tomislava 2, 32 276 Babina Greda”.

Obavijest: Objavljen 3. LAG Natječaj LAG-a Bosutski niz za TO 1.2.1. „Restrukturiranje, modernizacija i povećanje konkurentnosti poljoprivrednih gospodarstava”, sukladan nacionalnom TO 4.1.1.

Categories:

Želimo Vas obavijestiti da je LAG Bosutski niz dana 09. 05. 2019. godine objavio 3. LAG Natječaj za TO 1.2.1. „Restrukturiranje, modernizacija i povećanje konkurentnosti poljoprivrednih gospodarstava”, sukladan nacionalnom TO 4.1.1.

Najniža vrijednost potpore po projektu iznosi 5.000 EUR u kunskoj protuvrijednosti 37.062,50 HRK.  Najviša vrijednost potpore po projektu iznosi 15.000 EUR  u kunskoj protuvrijednosti 111.187,50 HRK.

Prihvatljivost nositelja projekta (Tko može sudjelovati?)

 1. a)fizička i pravna osoba upisana u Upisnik poljoprivrednika
 2. b)proizvođačke organizacije priznate sukladno posebnim propisima kojima se uređuje rad proizvođačkih organizacija

Kako bi bio prihvatljiv, nositelj projekta mora ispuniti sljedeće uvjete:

 • dokazati ekonomsku veličinu poljoprivrednog gospodarstva (izuzev proizvođačkih organizacija i zadruga) i to:
 1. a)za projekte u sektoru voća, povrća i cvijeća najmanje 6.000 EUR
 2. b)za projekte u ostalim sektorima najmanje 8.000 EUR
 • fizičke i pravne osobe moraju biti upisane u Upisnik poljoprivrednika najmanje godinu dana u trenutku podnošenja prijave projekta
 • mladi poljoprivrednici mogu biti upisani u Upisnik poljoprivrednika i manje od godinu dana u trenutku podnošenja prijave projekta. Mladi poljoprivrednici koji su podnijeli zahtjev za upis u Upisnik poljoprivrednika nakon objave ovog Natječaja nisu prihvatljivi nositelji projekta na ovom Natječaju
 • proizvođačke organizacije ne moraju biti upisane u Upisnik poljoprivrednika
 • pravne osobe moraju imati iskazanog najmanje jednog zaposlenika prema satima rada u godišnjem financijskom izvještaju poduzetnika za zadnje odobreno računovodstveno razdoblje, izuzev proizvođačkih organizacija i mladih poljoprivrednika koji moraju imati najmanje jednu zaposlenu osobu u trenutku podnošenja prijave projekta (najmanje jedna zaposlena osoba prema satima rada na godišnjoj razini uvjet je koji nositelj projekta mora ispunjavati do isteka pet godina od datuma konačne isplate potpore)
 • kod fizičkih osoba nositelj poljoprivrednog gospodarstva mora biti upisan u Registar poreznih obveznika po osnovi poljoprivrede najmanje godinu dana prije datuma podnošenja prijave projekta (izuzev mladih poljoprivrednika koji to mogu biti i kraće) te mora plaćati doprinose za zdravstveno i mirovinsko osiguranje (nositelj projekta mora ostati upisan u Registar poreznih obveznika po osnovi poljoprivrede te plaćati doprinose za zdravstveno i mirovinsko osiguranje i pet godina nakon konačne isplate potpore)
 • nositelj projekta ne smije biti u blokadi ukupno više od 30 dana u proteklih 6 mjeseci, od čega ne više od 15 dana u kontinuitetu uz uvjet da nije u blokadi u trenutku podnošenja prijave projekta
 • nositelj projekta mora imati podmirene odnosno uređene financijske obveze prema državnom proračunu Republike Hrvatske i ne smije biti poduzetnik u teškoćama
 • nositelj projekta ne smije biti poduzetnik u teškoćama.

Prijave projekata podnose se u jednom (1) zatvorenom paketu/omotnici isključivo preporučenom poštom od 09.05.2019., a najkasnije do 10.07.2019.

Dokumentacija potrebna za prijavu na Natječaj nalazi se na stranici:

https://www.lag-bosutskiniz.hr/index.php/lag-natjecaj/to-1-2-1-2019

Obavijest: Objavljen 4. LAG Natječaj LAG-a Bosutski niz za TO 1.2.2. Potpora razvoju malih poljoprivrednih gospodarstava, sukladan nacionalnom 6.3.1.

Categories:

Želimo Vas obavijestiti da je LAG Bosutski niz dana 09. 05. 2019. godine objavio 4. LAG Natječaj za TO 1.2.2. „Potpora razvoju malih poljoprivrednih gospodarstava“, sukladan nacionalnom 6.3.1.

Visina javne potpore po projektu iznosi 111.259,50 HRK koliko mora biti minimalna vrijednost prihvatljivih aktivnosti navedenih u poslovnom planu.

Prihvatljivost nositelja projekta (Tko može sudjelovati?)

Kako bi se ispunili uvjeti prihvatljivosti, nositelj projekta mora biti:

 • upisan u Upisnik poljoprivrednih gospodarstava sukladno Zakonu o poljoprivredi (NN 30/2015), ekonomske veličine iskazane u ukupnom standardnom ekonomskom rezultatu poljoprivrednog gospodarstva od 2.000 eura do 7.999 eura;
 • mikro ili malo poduzeće
 • jedan od sljedećih organizacijskih oblika registriranih za poljoprivrednu djelatnost:
 1. obiteljsko poljoprivredno gospodarstvo (OPG)
 2. obrt
 3. trgovačko društvo (isključujući trgovačka društva čiji su osnivači i vlasnici javnopravna tijela)
 4. zadruga.

Prihvatljivost projekta

Kako bi bio prihvatljivprojekt mora udovoljavati sljedećim uvjetima:

 • biti usklađen s ciljevima i zadacima navedenim u LRS;
 • rezultati projekta moraju biti financijski održivi;
 • projekt se mora provoditi na području LAG obuhvata;
 1.      ULAGANJE U POKRETNU OPREMU – kao lokacija ulaganja se smatra katastarska čestica na kojoj će se oprema trajno nalaziti i koja mora biti na području LAG obuhvata
 2.      ULAGANJE U NEPOKRETNU OPREMU I/ILI GRAĐENJE I/ILI RESTRUKTUIRANJE TRAJNOG NASADA – kao lokacija ulaganja se smatraju katastarske čestice na kojoj se ulaganje provodi i koje moraju biti na području LAG obuhvata
 • nositelj projekta u poslovnom planu obavezno mora definirati ciljeve, koje je dužan ostvariti u okviru najmanje jedne od aktivnosti iz točke 3.2. ovog Natječaja, a koje se moraju odnositi na:
 1. a)modernizaciju i/ili unapređenje procesa rada i poslovanja i/ili
 2. b)povećanje proizvodnog kapaciteta iskazanom kroz povećanje ukupnog standardnog ekonomskog rezultata.
 • provedba projektnih aktivnosti ne smije započeti prije podnošenja prijave projekta;
 • projektne aktivnosti moraju se u provoditi u svrhu obavljanja poljoprivredne proizvodnje i/ili prerade proizvoda iz priloga 2. ovog Natječaja osim proizvoda ribarstva;

Prijave projekata podnose se u jednom (1) zatvorenom paketu/omotnici isključivo preporučenom poštom od 09.05.2019. godine, a najkasnije do 08.07.2019.

Dokumentacija potrebna za prijavu projekata se nalazi na stranici:

https://www.lag-bosutskiniz.hr/index.php/lag-natjecaj/to-1-2-2-to-6-3-1-2019

NEMA SELA NAD BABINE GREDE – 2019.g.

Categories:

 

 

 

 

 

 

Kao i prethodnih godina i ove godine se u Općini Babina Greda održava manifestacija “Nema sela nad Babine Grede”, u vremenskom periodu 07. lipnja – 09. lipnja 2019.g.

Tijekom održavanja navedene manifestacije, između ostalog, organizirati će se natjecanje u pripremanju čobanca i fiša, te će se u sklopu podmanifestacije “Dani kulina, sira i vina” održati će se degustacija i ocjenjivanje kulina i sira.

Molimo sve zainteresirane da se prijave putem niže navedenih obrazaca.

ČOBANAC 2019

FIŠ 2019

Javni poziv kulin 2019

Kulin prijavnica 2019

SIR-poziv-i-prijavnica 2019

Vlastiti proizvodi 2019

PREDAVANJE – UNAPRJEĐENJE EKOLOŠKA PROIZVODNJE U VUKOVARSKO – SRIJEMSKOJ ŽUPANIJI

Categories:

REPUBLIKA HRVATSKA
VUKOVARSKO-SRIJEMSKA ŽUPANIJA
OPĆINA BABINA GREDA
OPĆINSKI NAČELNIK

 

 

 

PREDMET: poziv na predavanje „Unaprjeđenje ekološke proizvodnje u Vukovarsko-
                    srijemskoj županiji“

 

 

Poštovani,

pozivamo poljoprivredne proizvođače sa područja Općine Babina Grede na predavanje „Unaprjeđenja ekološke proizvodnje u Vukovarsko-srijemskoj županiji“ koje će održati voditeljica projekta prof. dr. sc. Suzana Kristek, dana 14. svibnja, 2019. godine, s početkom u 19:30 sati, u prostorijama Male sale (Kralja Tomislava 4, Babina Greda), u organizaciji Općine Babina Greda i Sveučilišta J. J. Strossmayera u Osijeku, Fakultet agrobiotehničkih znanosti Osijek.

Teme predavanja:

 1. Problemi vezani uz proizvodnju (mali izbor kemijskih fungicida i pesticida i njihovo nedjelovanje zbog rezistencije ili smanjene količine  aktivnih tvari),
  2. Ekološka proizvodnja – prednosti i nedostaci. Poticaji vezani za ekološku proizvodnju,
  3. Osnovna načela ekološke proizvodnje (uz napomenu da svi poljop. proizvođači u Općini Babina Greda mogu dobiti biopreparate bilo da su u sustavu ekološke ili konvencionalne proizvodnje).

U nadi što većeg odaziva i interesa, srdačno Vas pozdravljam.

 

 

S poštovanjem,

 

                                                                                                                 Općinski načelnik
Josip Krnić

RASPORED ODVOZA KOMUNALNOG OTPADA NA PODRUČJU OPĆINE BABINA GREDA

Categories:

«STRUNJE-TRADE» D.O.O.

poduzeće za prijevoz, unutarnju i vanjsku trgovinu

OIB: 97670986612 * tel: 032 398 048

Bana Josipa Šokčevića 153 , 32251 Privlaka

OBAVIJEST O RASPOREDU ODVOZA KOMUNALNOG OTPADA

u Općini Babina Greda

 

 

Obavještavaju se građani da se MIJENJA raspored odvoza komunalnog otpada, umjesto petkom

miješani komunalni otpad (zelene kante) vozit će se ponedjeljkom

plastika će se voziti prvoga četvrtka u mjesecu

papir će se voziti zadnji četvrtak u mjesecu

Promjena je nastupila 04.02.2019. godine

Napomena: Osobe koje povremeno borave na prostoru Općine Babina Greda mogu zbrinuti svoj komunalni otpad nabavkom PVC vreća kod:

Babić Mato , Babina Greda,B.Jelačića 103

mob. 095/751-9300

vreća 120L je 11,30 kn

POTPISIVANJE UGOVORA O IZGRADNJI I OPREMANJU DJEČJEG VRTIĆA U BABINOJ GREDI

Categories:

Danas, dana 06. svibnja 2019.g. u općinskoj vijećnici Općine Babina Greda potpisan je ugovor o izgradnji i opremanju dječjeg  vrtića u Babinoj Gredi. Nakon provedenog postupka javne nabave izabran je kao najpovoljniji ponuditelj tvrtka Watmont d.o.o. iz Vinkovaca. Vrijednost ukupne investicije je 8.800.000,00 kuna. Iznos koji se sufinancira od strane Europskog poljoprivrednog fonda za ruralni razvoj je 7.440.000,00 kuna. Preostali iznos će osigurati Općina Babina Greda u svom proračunu.

Već duže vrijeme je aktualna tema u našoj Općini dječji vrtić i njegova sve veća opravdanost. Prvi konkretan pomak se dogodio 06. srpnja 2018.g. izdavanjem građevinske dozvole za izgradnju dječjeg vrtića. Drugi konkretan pomak se dogodio 20. prosinca 2018.g. potpisivanjem ugovora o financiranju projekta izgradnje i opremanja dječjeg vrtića. Treći konkretan pomak se dogodio u veljači ove godine objavom tj. pokretanjem postupka javne nabave. I nakon dugog čekanja danas je svečano “stavljena točka na slovo i”.

Rok za za završetak cijelog projekta izgradnje i opremanja dječjeg vrtića u Babinoj Gredi je trinaest mjeseci.

Potpisivanje Ugovora o izgradnji i opremanju dječjeg vrtića u Babinoj Gredi možete pogledati na slijedećem linku: https://youtu.be/YwdUrRsGthA