OBAVIJEST OBRTNICIMA

Categories:

OPĆINA BABINA GREDA

OPĆINSKI NAČELNIK

Babina Greda, 17. rujna, 2018. godine

 

SVIM OBRTNICIMA SA PODRUČJA OPĆINE BABINA GREDA

I OBITELJSKIM POLJOPRIVREDNIM GOSPODARSTVIMA

BABINA GREDA

 

J A V N I   P O Z I V

 

Pozivamo Vas kao obrtnike i Obiteljska poljoprivredna gospodarstva sa područja Općine Babina Greda,  ako imate  interes i potrebu za zapošljavanje radnika u budućnosti sa određenim profilom zanimanja, da se prijavite u  OPĆINU BABINA GREDA  kako bi se zajednički uključili  u strukovno obrazovanje potrebnih obrtničkih zanimanja.

Općina je spremna kroz potpore sufinancirati obrazovanje učenika za zanimanja za koja Vi iskažete interes (stipendirati), kao i osigurati potporu za naukovanje.

Prijave se zaprimaju do zaključno sa 01. listopadom 2018.g.

 

 

                                                                             Općinski načelnik:

                                                                                Josip Krnić

DEVASTIRANJE

Categories:

Želimo upozoriti osobu koja je devastirala netom završeno igralište da će biti prijavljena nadležnim tijelima i dalje procesuirana u skladu sa zakonskom regulativom.

Molimo tj. upozoravamo sve one koji namjeravaju na ovakav ili drugačiji način devastirati ovo igralište i ostale prostore da će biti procesuirani nadležnim tijelima na daljnje postupanje.

Igralište je namjenjeno prvenstveno učenicima O.Š. “Mijat Stojanović”. ali i svim osobama dobre volje i željnih ugodno provedenog vremena. Uz ovakav odnos prema igralištu ubrzo će biti ne upotrebljivo.

 

POZIV NA EDUKACIJE

Categories:

U okviru prvog poziva za projekte iz programa Interreg – Danube Transnational Program, Vukovarsko-srijemska županija, zajedno s partnerima iz još osam zemalja podunavske regije (uz Hrvatsku tu su i Njemačka, Austrija, Slovenija, Mađarska, Srbija, Rumunjska, Bugarska i Ukrajina) dobila je sredstva za projekt pod nazivom „LENA – Local economy and nature conservation in the Danube region“ (LENA – Lokalno gospodarstvo i zaštita prirode u Podunavlju).

Radi se o projektu koji se bavi zaštitom prirode u području Dunava, a pilot područje Vukovarsko-srijemske županije je posvećeno uzgoju crne slavonske svinje – fajferice u zaštićenom području Natura 2000. Pilot aktivnosti su zamišljene kao edukacija uzgajivača, te izrada studijske analize o uzgoju crne slavonske svinje u funkciji očuvanja okoliša i biološke raznolikosti.

Projekt LENA traje 30 mjeseci (01.01.2017.-30.06.2019.) te se provodi kako bi poticao održivo korištenje prirodne i kulturne baštine i resursa u zaštićenim područjima Podunavlja.

U okviru projekta LENA provodi se i  besplatna edukacija trenutnih i potencijalnih uzgajivača crne slavonske svinje s područja Vukovarsko-srijemske županije s ciljem ujednačavanja proizvodnih uvjeta (selekcija svinja, objekti, hranidba, prerada u visoko vrijedne tradicionalne proizvode). Stručnu edukaciju provodi profesor s Poljoprivrednog fakulteta u Osijeku Vladimir Margeta.

Četvrta grupa besplatnih edukacija će se održati u rujnu u Babinoj Gredi (uvodno predavanje u srijedu 19.09. u 11:00 sati u prostorijama Općine Babina Greda) te svi  zainteresirani proizvođači/uzgajivači kao i oni koji se žele baviti uzgojem crne slavonske svinje pozvani da nam se pridruže.

ODVOZ GLOMAZNOG OTPADA 21.09.2018.g.

Categories:

Obavještavamo sve mještane Općine Babina Greda, da će se na području Općine odvoziti glomazni otpad u petak 21.09.2018.g. Navedenog datuma mještani trebaju ispred svojih kuća iznijeti krupni otpad do 07:00 prijepodne.

Krupni (glomazni) komunalni otpad je predmet ili tvar koju je zbog volumena i /ili mase neprikladno prikupljati u sklopu usluge prikupljanja miješanog komunalnog otpada.

Pod pojmom krupno (glomazni) otpad podrazumijeva se sljedeći otpad:

1. KUPAONSKA OPREMA: kada (plastična, fiberstaklena, metalna i sl.) tuš kada, sauna,

kada za djecu, kupaonski ormar i police, zavjesa ili pregrada za tuš ili kadu, nosač zavjese (karniša), umivaonik, toalet i bide (školjka i daska), slavina za vodu, nosač tuša, i crijevo za tuš, stalak za ručnike i sl., ogledalo

2. STVARI ZA DJECU: krevet za dijete, stolica i hodalica za dijete, veće igračke, dječja kolica,

auto sjedalica za dijete

3. PODNE OBLOGE: tepih, laminat, linoleum, parket, krzno i sl.

4. NAMJEŠTAJ: ormar, komoda, ladičar, vitrina, noćni ormarić i sl., polica (npr. ugradbena, samostojeća, zidna i sl.), stol (npr. radni, za računalo, kuhinjski, za blagovaonu, toaletni i sl.), stolac, klupa, barska stolica, zidni/stolni sat većih dimenzija, daska kod uzglavlja kreveta, stalak (stolni, zidni za npr. tv/hi-fi), fotelja, naslonjač, krevet, tabure, madrac, nadmadrac, podnica kreveta, okvir za sliku većih dimenzija, prozorske zaštitne rešetke i grilje, sobne pregrade

5. KUHINJSKA OPREMA: kuhinjski elementi (ugradbeni, samostojeći i dr.), sudoper, radna površina, šank

6. VRTNA OPREMA: ograda i vrata, vrtni namještaj, vrtni alat, strojevi za vrt (tačke, kosilica i sl.), sjenica za vrt (rastavljena na dijelove dimenzija pogodnih za prijevoz), drvo (izrezano na dimenzije pogodne za prijevoz), posuda (za npr. cvijeće) i postolje/nosač većih dimenzija,

vrtni ukrasi većih dimenzija, vrtna klupa, crijevo za vodu, oprema za razvođenje vode te posude za zalijevanje bilja, ljuljačka, suncobran i stalak za suncobran, sklopivi bazen, roštilj

7. OSTALI GLOMAZNI OTPAD: rolete, žaluzine, tende i sl., ljestve i samostojeće stepenice,

zavjese i nosači zavjesa, vrata (npr. sobna, ulazna i dr.), staklo (okno), prozor, prozorski okvir,

invalidska kolica, dekorativni predmeti većih dimenzija, oprema za kućne ljubimce većih dimenzija (akvarij, žičani kavez, i sl.), sprave za vježbanje i veća oprema za sport i rekreaciju (bicikl, daska za jedrenje/jahanje na valovima, kajak, kanu, pedalina i sl.), radijator, kante i posude većih dimenzija, tapete, daska za glačanje, okvir za sušenje rublja

U krupni (glomazni) otpad ne pripada i zabranjeno je ostavljati: građevinski otpad, salonit ploče, otpadna ulja, kiseline, boje, lakove, razrjeđivače i pripadajuću ambalažu, ambalažu od pesticida, karoserije automobila, gume, električni i elektronski otpad.

JAVNI POZIV ZA PRIJEM U RADNI ODNOS NA ODREĐENO VRIJEME JEDNE (1) RADNICE U PROJEKTU “ZAPOŠLJAVANJE ŽENA IZ RANJIVIH SKUPINA SA PODRUČJA OPĆINE BABINA GREDA”

Categories:

REPUBLIKA HRVATSKA

VUKOVARSKO-SRIJEMSKA ŽUPANIJA

OPĆINA BABINA GREDA

OPĆINSKI NAČELNIK

KLASA: 112-03/18-30/54

UR.BROJ: 2212/02-02/18-01-1

U Babina Greda 11. rujna 2018.g.

 

Na temelju Odluke Ministarstva rada i mirovinskog sustava o financiranju KLASA: 910-04/17-07/10, UR.BROJ: 524-06-03-01/2-17-93, Ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava za projekte koji se financiraju iz Europskog socijalnog fonda, Operativnog programa Učinkoviti ljudski potencijali 2014.-2020 „Zapošljavanje žena iz ranjivih skupina na području Općine Babina Greda“, UP.02.1.1.05.0058, KLASA: 910-04/17-07/80, UR.BROJ: 524-06-03-01/2-17-1, i članka 30. Statuta  Općina Babina Greda ( „Službeni vjesnik“ Vukovarsko-srijemske županije broj: 11/09, 04/13, 03/14 i 01/18),  načelnik Općina Babina Greda objavljuje

 

 

JAVNI POZIV

za prijam u radni odnos na određeno vrijeme radnice u projektu

„Zapošljavanje žena iz ranjivih skupina na području Općine Babina Greda“

 

  1. UVJETI

– Nezaposlene žene prijavljene u evidenciju nezaposlenih Hrvatskog zavoda za zapošljavanje sa naglaskom na: starije od 50 godina, žene s invaliditetom, žrtve trgovanja ljudima, žrtve obiteljskog nasilja, azilantice, mlade žene koje su izašle iz sustava skrbi (domova za djecu) i udomiteljskih obitelji, odgojnih zavoda i sl., liječene ovisnice o drogama, povratnice s odsluženja zatvorske kazne unazad 6 mjeseci, pripadnice romske nacionalne manjine, beskućnice;  s najviše završenim srednjoškolskim obrazovanjem.

 

  1. OPIS POSLOVA

– pomoć u dostavi namirnica,

– pomoć u pripremi obroka u kućanstvima korisnika,

– pomoć u održavanju čistoće stambenog prostora/domova,

– pomoć pri oblačenju i svlačenju,

– briga o higijeni i osobnom izgledu,

– pomoć u socijalnoj integraciji,

– posredovanje u ostvarivanju raznih prava (dostava lijekova, plaćanje računa, dostava  pomagala i sl.),

– pružanje psihosocijalne podrške korisnicima kroz razgovore i druženje,

– uključivanje u društvo te pratnja i pomoć u različitim socijalnim aktivnostima.

 

  1. BROJ TRAŽENIH RADNICA

Traženi broj radnica je 1.

 

  1. MJESTO RADA

Poslovi će se obavljati na području Općine Babina Greda.

 

  1. TRAJANJE  RADNOG ODNOSA

Predviđeno trajanje radnog odnosa je do zaključno sa 31. siječnja 2020.g. .

  1. DOSTAVA PRIJAVA: prijavu na natječaj, presliku osobne iskaznice, presliku dokaza o završenoj školi, potvrdu Hrvatskog zavoda za zapošljavanje

Podnositeljice su u prijavi dužne naznačiti kojoj skupini iz točke 1 pripadaju te priložiti odgovarajuću potvrdu npr. za žene s invaliditetom : Rješenje o invaliditetu

Urednom prijavom smatra se prijava koja sadrži sve podatke i priloge navedene u oglasu. Osoba koja nije podnijela pravodobnu i urednu prijavu ili ne ispunjava formalne uvjete iz oglasa, ne smatra se kandidatom prijavljenim na oglas. Nepotpune i nepravodobne zamolbe neće se uzeti u razmatranje.

Pisane prijave podnose se na adresu : Općina Babina Greda, Vladimira Nazora 3, 32 276 Babina Greda sa naznakom : „Za oglas – Projekt zapošljavanje žena iz ranjivih skupina na području Općine Babina Greda “ ne otvaraj“  u roku 8 dana od dana objave oglasa na oglasnim stranicama HZZ-a.

 Prijave se dostavljaju zaključno s danom 19. rujna 2018. godine

 Kandidati će biti obaviješteni o rezultatima u zakonskom roku.

Općina Babina Greda  zadržava pravo poništenja oglasa bez posebnog objašnjenja.

 

 

 

                                                                                                             NAČELNIK

                                                                                                                Josip Krnić

OPG SASTANAK

Categories:

OPĆINA BABINA GREDA

OPĆINSKI NAČELNIK

Babina Greda, 07. rujna, 2018. godine

 

 

 

OBITELJSKA POLJOPRIVREDNA GOSPODARSTVA

BABINA GREDA

 

O  B  A  V  I  J  E  S  T

 

Pozivamo sva  Obiteljska poljoprivredna gospodarstva sa područja Općine Babina Greda  koja imaju interes korištenja poljoprivrednih površina na trasi Melioracijskog kanala Dunav -Sava u k.o. Babina Greda da dođu na sastanak na kojem će biti predstavnik Hrvatskih voda, voditelj VGI Biđ-Bosut, gosp. Josip Kuterovac,  pročelnik za poljoprivredu i infrastrukturu Vukovarsko-srijemske županije, gosp. Andrija Matić i općinski načelnik Općine Babina Greda, Josip Krnić, koji će se održati dana 12. rujna, 2018. godine (srijeda) sa početkom u 12,00 sati u Vijećnici Općine Babina Greda

na temu:

 

Korištenje poljoprivrednih površina na trasi Melioracijskog kanala Dunav-Sava

 

 

                                                                             Općinski načelnik:

                                                                                Josip Krnić

 

TEHNIČKI PREGLED TRAKTORA I PRIKLJUČNIH VOZILA

Categories:

Dana 13. rujna 2018.g., četvrtak obavljati će se tehnički pregled traktora i priključnih strojeva u Općini Babina greda kod “Male sale” u vremenu 08:00 – 14:00 sati.

DONIRANJE SPORTSKE OPREME O.Š. MIJAT STOJANOVIĆ

Categories:

Za kvalitetniji početak nove školske godine, Općina Babina Greda je izgradila i dala na korištenje igralište svojim osnovnoškolcima i svim ljudima dobre volje. Ministarstvo regionalnog razvoja sufinanciralo je projekt sa 100.00,00 kuna, dok je preostali iznos do ukupne vrijednosti investicije od približno 850.000,00 kuna, osigurala Općina babina Greda u svojim proračunskim sredstvima. Do završetka cijelog projekta preostali su tzv. kozmetički radovi npr. postavljanje gumene podloge te rješavanje zaletišta za skok u dalj i sl. Da bi naši osnovnoškolci bili potpuno opremljeni za izvođenje nastave iz tjelesnog odgoja donirali smo O.Š “Mijat Stojanović” sportsku opremu u vrijednosti preko 11.500,00 kuna.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RADOVI NA IGRALIŠTU

Categories:

ENERGETSKA OBNOVA ZGRADE DOM HRVATSKE SELJAČKE ČITAONICE

Categories:

Općini Babina Greda odobreno je 312.762,97 kuna bespovratnih sredstava za energetsku obnovu zgrade Hrvatske seljačke čitaonice na adresi Mijata Stojanovića 116, Babina Greda, od strane Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost.

ENERGETSKA OBNOVA HRV.SELJ.ČITAONICA