JAVNI POZIV ZA DOSTAVU PRIJAVA ZA ZAPOŠLJAVANJE – LAG BOSUTSKI NIZ

Categories:

JAVNI POZIV

Za dostavu prijava za zapošljavanje na mjesto

Asistent u Uredu za tehničku i stručnu podršku LAG-a Bosutki niz

I.

LAG Bosutski niz raspisuje javni poziv za izbor 1 kandidata za zapošljavanje na mjesto Asistent u Uredu za tehničku i stručnu podršku LAG-a Bosutki niz na  punom radnom vremenu (8 sati dnevno) na određeno vrijeme.

II.

Cilj raspisivanja javnog poziva je pronalazak zamjene Asistenta u Uredu za tehničku i stručnu podršku LAG-a Bosutski niz na određeno vrijeme, stručnog kadra više i visoke stručne spreme (VŠS, VSS) koji će doprinjeti iskustvom rada u našoj organizaciji vezanim uz pripremu, izradu i provedbu Lokalne razvojne /CLLD strategije temeljene na načelima održivog razvoja prema LEADER programu i CLLD metodologiji, sudjelovanje u pripremi i provedbi nacionalnih, inozemnih i EU projekata te ostalim administrativnim poslovima LAG-a

III.

Kandidati/kinje (dalje: kandidat) koji se prijavljuju na ovaj Javni poziv moraju ispunjavati sljedeće uvjete:

– godinu dana radnog iskustva na pripremi i provedbi EU projekta

– završenu minimalno VŠS ili VSS, ekonomist, pravnik

– da poznaju rad na računalu

– da poznaju engleski jezik u govoru i pismu

– vozačka dozvola B kategorije, posjedovanje osobnog automobila

Od kandidata/kinja očekujemo: – dobre komunikacijske vještine; – sposobnost suradničkog vođenja i timskog rada; – spremnost na učenje i unapređenje profesionalnih kompetencija.

IV.

Uz prijavu na javni poziv (molbu), kandidati su dužni priložiti:

– dokaz ugovora o radu ili drugi dokaz koji dokazuje da kandidat podsjeduje znanja provedbe EU projekta u trajanju najmanje 1 godine

– neovjerena preslika osobne iskaznice, domovnica

– životopis s osobnim podacima (Europass)

– uvjerenje o nekažnjavanju – sud

– ECDL diploma – ukoliko je primjenjivo

–  kopija vozačke dozvole

– dokaz o stručnoj spremi (neovjerena preslika)

– Kandidati koji zadovoljne kriterije biti će pozvani na testiranje, a procjenu i odabir osoba izvršiti će Komisija/Upravni odbor koju čine članovi LAG-a Bosutski niz.

  1. Programa ruralnog razvoja RH 2014-2020. http://ruralnirazvoj.hr/program/
  2. Lokalne razvojne strategije LAG-a Bosutski niz 2014.-2020. , http://www.lag-bosutskiniz.hr
  3. Općenito o LAG-u Bosutski niz http://www.lag-bosutskiniz.hr

Navedeno testiranje obavit će se za kandidate koji udovolje prvoj fazi, psihologijskoj selekciji. Termin održavanja navedenog utvrdit će se nakon dobivenog mišljenja HZZ o uspješnosti psihologijske selekcije.

V.

Prijave se dostavljaju:

pismenim putem na adresu LAG Bosutski niz, Trg Kralja Tomislava 6, 32245 Nijemci

s napomenom „JAVNI POZIV – Za dostavu prijava za zapošljavanje na mjesto Asistent u Uredu za tehničku i stručnu podršku LAG-a Bosutki niz“.

Rok za podnošenje prijava je sedam (7) dana od objave javnog poziva na web stranici LAG-a i Hrvatskog zavoda za zapošljavanje.

Prijave pristigle nakon navedenog roka neće se uzeti u razmatranje.

VI.

Ovaj javni poziv objavljen je na web stranicama LAG-a Bosutski niz http://www.lag-bosutskiniz.hr/,

Općinama i Gradu u sastavu LAG-a i Hrvatskog zavoda za zapošljavanje.

O rezultatima javnog natječaja svi kandidati biti će obavješteni pisanim putem e-mailom LAG-a.

U Nijemcima, 19.02.2018. godine

ČIPIRANJE I CIJEPLJENJE PASA

Categories:

OBAVIJEST

Općina Babina Greda od 20. veljače 2018.g., utorak, provoditi će akciju čipiranja i cijepljenja svih pasa na svom području do daljnjeg tj. dok svi psi na području Općine ne budu čipirani i cijepljeni.

Akciju će provoditi veterinarski tehničari zajedno sa komunalnim redarom Općine Babina Greda na način da će se obići sva kućanstva na području Općine.

Općina će podmiriti trošak čipiranja dok će vlasnici sami morati podmiriti trošak cijepljenja svojih pasa.

Molimo vlasnike pasa da se uključe u navedenu akciju jer je to u interesu svih nas, a najviše naše djece. Na ovaj način ćemo riješiti i problem pasa lutalica jer pas koji bude pronađen imati će čip pomoću kojeg će se moći identificirati vlasnik istog te će mu pas biti i vraćen.

VAŽNA OBAVIJEST

Categories:

Obavještavamo potencijalne korisnike s područja LAG-a BOSUTSKI NIZ koji se žele prijaviti na natječaj tipa operacije 6.3.1. »Potpora razvoju malih poljoprivrednih gospodarstava« (koji će biti raspisan ove godine) Lokalne razvojne strategije LAG-a BOSUTSKI NIZ, da ukoliko planiraju promjene (SO, upis površina u ARKOD itd.) iste moraju napraviti u Savjetodavnim službama najkasnije do 28. veljače 2018.
Nakon toga, promjene više neće biti moguće do sljedećeg ciklusa revizije podataka (lipanj/srpanj 2018.).

RADIONICA – TIP OPERACIJE 6.2.1 “POTPORA ULAGANJU U POKRETANJE NEPOLJOPRIVREDNIH DJELATNOSTI U RURALNIM PODRUČJIMA

Categories:

Ministarstvo poljoprivrede u suradnji s Agencijom za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju organizira radionice za potencijalne korisnike mjere 6 “Razvoj poljoprivrednih gospodarstava i poslovanja”, podmjere 6.2, tipa operacije 6.2.1 “Potpora ulaganju u pokretanje nepoljoprivrednih djelatnosti u ruralnim područjima” iz Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014. – 2020.

Radionica je namijenjena korisnicima upisanim u Upisnik poljoprivrednika najmanje jednu godinu prije podnošenja Zahtjeva za potporu, koji pripadaju ekonomskoj veličini iskazanoj u ukupnom standardnom ekonomskom rezultatu od najmanje 1.000 eura.

Podsjećamo, u Narodnim novinama, broj 1/2018 od 3. siječnja 2018. godine objavljen je Pravilnik  koji definira uvjete prihvatljivosti za korištenje tipa operacije 6.2.1.”Potpora ulaganju u pokretanje nepoljoprivrednih djelatnosti u ruralnim područjima”.

Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju raspisala je natječaj, a prijave na natječaj podnose se od 12. ožujka do 23. travnja 2018. godine. Više informacija o provedbi natječaja pronađite na sljedećoj poveznici. 

Svrha natječaja je stvaranje novih nepoljoprivrednih djelatnosti na poljoprivrednim gospodarstvima uz održavanje postojeće zaposlenosti ili stvaranje novih radnih mjesta s ciljem smanjenja depopulacije i poticanja održivog razvoja ruralnih područja, a cilj radionice je približiti korisnicima postupak i način prijave na natječaj.

Planirana je prezentacija koja će biti održana u Zagrebu, u četvrtak, 15. veljače 2018., a ciljana skupina su djelatnici Savjetodavne službe, regionalni koordinatori, poslovni savjetnici, lokalne akcijske grupe.

Vrijeme i mjesto radionice predviđene za Split (27. ili 1.03. 2018), bit će naknadno objavljeno na mrežnoj stranici ruralnog razvoja.

U nastavku možete pronaći raspored održavanja radionica, a prijaviti se možete putem sljedećeg prijavnog  OBRASCA. 

r. br. Mjesto Datum Adresa Vrijeme
1. Otočac 13.02.2018. HGK Županijska komora Otočac, Ulica kralja Zvonimira 61, 1. kat 11,00 sati
2. Obrovac 13.02.2018. Dom kulture Obrovac – velika dvorana, Trg Franje Tuđmana 2 15,00 sati
3. Buzet 16.02.2018. Pučko otvoreno učilište, kino dvorana, II. istarske brigade 2 11,00 sati
4. Glina 19.02.2018. Hrvatski dom Glina, Stjepana i Antuna Radića 10 11,00 sati
5. Daruvar 20.02.2018. Pučko otvoreno učilište, Trg kralja Tomislava 14a 11,00 sati
6. Osijek 21.02.2018. HGK, Županijska komora Osijek, Europska avenija 13 14,00 sati
7. Požega 22.02.2018. HGK, Županijska komora Požega, Vukovarska 6 14,00 sati
8. Imotski 28.02.2018. Pučko otvoreno učilište, Ante Starčevića 7 10,00 sati
9. Zagreb 02.03.2018. Kino dvorana Ministarstva gospodarstva, Ulica grada Vukovara 78 10,00 sati

NATJEČAJ ZA TIP OPERACIJE 6.2.1. “POTPORA ULAGANJU U POKRETANJE NEPOLJOPRIVREDNIH DJELATNOSTI U RURALNIM PODRUČJIMA”

Categories:

Natječaj za tip operacije 6.2.1. “Potpora ulaganju u pokretanje nepoljoprivrednih djelatnosti u ruralnim područjima”

Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju danas je objavila Natječaj za provedbu podmjere 6.2. „Potpora ulaganju u pokretanje nepoljoprivrednih djelatnosti u ruralnim područjima“ tipa operacije 6.2.1. „Potpora ulaganju u pokretanje nepoljoprivrednih djelatnosti u ruralnim područjima“ iz Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014. – 2020. 

Ukupan iznos raspoloživih sredstava javne potpore je 187.787.500,00 kuna, a svrha ovog natječaja je stvaranje novih nepoljoprivrednih djelatnosti na poljoprivrednim gospodarstvima, uz održavanje postojeće zaposlenosti ili stvaranje novih radnih mjesta, s ciljem smanjenja depopulacije i poticanja održivog razvoja ruralnih područja.

Stoga je moguće ulagati u sektor prerade i marketinga ili izravne prodaje proizvoda, sektor pružanja usluga u ruralnim područjima koji može obuhvaćati: usluge u poljoprivrednim, šumarskim i veterinarskim djelatnostima,  usluge u društvenim djelatnostima i intelektualne usluge. Moguće je ulagati i u sektor turizma u ruralnom području te u sektor tradicijskih i umjetničkih obrta.

Prihvatljivi korisnici su poljoprivredna gospodarstva upisana u Upisnik poljoprivrednika najmanje jednu godinu prije podnošenja Zahtjeva za potporu, koja pripadaju ekonomskoj veličini iskazanoj u ukupnom standardnom ekonomskom rezultatu poljoprivrednog gospodarstva od najmanje 1.000 eura, u rangu mikro ili malog poduzeća. 

Visina potpore po korisniku iznosi 375.575,00 kuna, a zahtjev za potporu može se popunjavati i podnositi u AGRONET-u od 12. ožujka 2018. godine od 12:00 sati do 23. travnja 2018. godine do 12:00 sati. 

PLAN OBJAVE NATJEČAJA NACIONALNOG PROGRAMA RURALNOG RAZVOJA ZA 2018.g.

Categories:
Naziv mjere Naslov natječaja Vrijeme objave natječaja
Mjera 3 – Sustavi kvalitete za poljoprivredne i prehrambene proizvode 3.1.1. Potpora za sudjelovanje poljoprivrednika u sustavima kvalitete za poljoprivredne i prehrambene proizvode i u sustavu ekološke poljoprivredne proizvodnje ožujak
3.2.1. Potpora za troškove informiranja i promoviranja srpanj
Mjera 4 – Ulaganja u fizičku imovinu 4.1.1. Restrukturiranje, modernizacija i povećanje konkurentnosti poljoprivrednih gospodarstava
Biljna proizvodnja
veljača
4.1.1. Restrukturiranje, modernizacija i povećanje konkurentnosti poljoprivrednih gospodarstava svibanj
4.1.2. Zbrinjavanje, rukovanje i korištenje stajskog gnojiva u cilju smanjenja štetnog utjecaja na okoliš – za izgradnju novih farmi svibanj
4.2.1. Povećanje dodane vrijednosti poljoprivrednim proizvodima (uljare/mini mljekare) ožujak
4.3.1. Investicije u osnovnu infrastrukturu javnog navodnjavanja travanj
4.3.3. Ulaganje u šumsku infrastrukturu travanj
4.3.3. Ulaganje u šumsku infrastrukturu listopad
4.4.1. Neproizvodna ulaganja vezana uz očuvanje okoliša travanj
Mjera 5 – Obnavljanje poljoprivrednog proizvodnog potencijala narušenog elementarnim nepogodama i katastrofalnim događajima te uvođenje odgovarajućih preventivnih aktivnosti 5.2.1. Obnova poljoprivrednog zemljišta i proizvodnog potencijala veljača
5.2.2. Razminiranje poljoprivrednog zemljišta ožujak
Mjera 6 – Razvoj poljoprivrednih gospodarstava i poslovanja 6.1.1. Potpora mladim poljoprivrednicima veljača
6.2.1. Potpora ulaganju u pokretanje nepoljoprivrednih djelatnosti siječanj
6.3.1. Potpora razvoju malih poljoprivrednih gospodarstava lipanj
6.4.1. Razvoj nepoljoprivrednih djelatnosti u ruralnim područjima ožujak
Mjera 7 – Temeljne usluge i obnova sela u ruralnim područjima 7.2.1. Ulaganja u građenje javnih sustava za vodoopskrbu, odvodnju i pročišćavanje otpadnih voda travanj
7.4.1. Ulaganja u pokretanje, poboljšanje ili proširenje lokalnih temeljnih usluga za ruralno stanovništvo, uključujući slobodno vrijeme i kulturne aktivnosti te povezanu infrastrukturu-sektorski – dječji vrtići i zajednički projekti vatrogasnih domova travanj
Mjera 8 – Ulaganja u razvoj šumskih područja i poboljšanje održivosti šuma 8.5.1. Konverzija degradiranih šumskih sastojina i šumskih kultura veljača
8.5.1. Konverzija degradiranih šumskih sastojina i šumskih kultura listopad
8.5.2. Uspostava i uređenje poučnih staza, vidikovaca i ostale manje infrastrukture veljača
8.5.2. Uspostava i uređenje poučnih staza, vidikovaca i ostale manje infrastrukture listopad
8.6.1. Modernizacija tehnologija, strojeva, alata i opreme u pridobivanju drva i šumskouzgojnim radovima veljača
8.6.1. Modernizacija tehnologija, strojeva, alata i opreme u pridobivanju drva i šumskouzgojnim radovima listopad
8.6.2. Modernizacija tehnologija, strojeva, alata i opreme u predindustrijskoj preradi drva veljača
8.6.1. Modernizacija tehnologija, strojeva, alata i opreme u pridobivanju drva i šumskouzgojnim radovima listopad
8.6.3. Marketing drvnih i nedrvnih šumskih proizvoda veljača
8.6.1. Modernizacija tehnologija, strojeva, alata i opreme u pridobivanju drva i šumskouzgojnim radovima listopad
Mjera 9 – Uspostavljanje skupina proizvođača i organizacija 9.1.1. Uspostavljanje proizvođačkih grupa i organizacija veljača
M10 – Poljoprivreda, okoliš i klimatske promjene 10.2. Očuvanje, održivo korištenje i razvoj genetskih resursa u poljoprivredi veljača
Mjera 16 – Suradnja 16.1.1. Potpora za osnivanje operativnih skupina za provedbu 16.1.2. veljača
16.1.1. Potpora za osnivanje operativnih skupina za provedbu 16.4.1. srpanj
16.1.2. Operativne skupine svibanj
16.4.1. Kratki lanci opskrbe i lokalna tržišta listopad
M17 – Upravljanje rizicima 17.1.1. Osiguranje usjeva, životinja i biljaka (od proizvodnih gubitaka uzrokovanih nepovoljnim klimatskim prilikama, životinjskim i biljnim bolestima, najezdom nametnika, okolišnim incidentom i mjerom donesenom u skladu s Direktivom 2000/29/EZ) ožujak
M19 – Potpora za lokalni razvoju sklopu inicijative LEADER (CLLD – lokalni razvoj pod vodstvom

zajednice)

19.3.1. Priprema aktivnosti projekata suradnje ožujak
19.3.2. Provedba aktivnosti projekata suradnje ožujak
19.4.1. Tekući troškovi i animacija travanj

PROGRAM – MLADI ZA BUDUĆNOST

Categories:

Sve zainteresirane mlade osobe pozivamo da se priključe u program.

Za dodatne informacije pogledati dokument: MLADI ZA BUDUĆNOST

OBAVIJEST O PLANIRANOM ZASTOJU U ISPORUCI ELEKTRIČNE ENERGIJE

Categories:

Obavještavamo Vas da će zbog radova na doći do nestanka električne energije dana 23. siječnja 2018.g. u vremenskom periodu 10:00 – 13:00 sati.

JAVNI POZIV ZA PRIJAM U RADNI ODNOS NA ODREĐENO VRIJEME RADNICE U PROJEKTU “ZAPOŠLJAVANJE ŽENA IZ RANJIVIH SKUPINA NA PODRUČJU OPĆINE BABINA GREDA”

Categories:

REPUBLIKA HRVATSKA

VUKOVARSKO-SRIJEMSKA ŽUPANIJA

OPĆINA BABINA GREDA

OPĆINSKI NAČELNIK

KLASA: 112-03/18-30/2

URBROJ: 2212/02-02/18-01-1

U Babina Greda 11. siječnja 2018.g.

Na temelju Odluke Ministarstva rada i mirovinskog sustava o financiranju KLASA: 910-04/17-07/10, URBROJ: 524-06-03-01/2-17-93, Ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava za projekte koji se financiraju iz Europskog socijalnog fonda, Operativnog programa Učinkoviti ljudski potencijali 2014.-2020 „Zapošljavanje žena iz ranjivih skupina na području Općine Babina Greda“, UP.02.1.1.05.0058, KLASA: 910-04/17-07/80, URBROJ: 524-06-03-01/2-17-1, i članka 30. Statuta  Općina Babina Greda ( „Službeni vjesnik“ Vukovarsko-srijemske županije broj: 11/09, 04/13 i 03/14),  načelnik Općina Babina Greda objavljuje

 

JAVNI POZIV

za prijam u radni odnos na određeno vrijeme radnice u projektu

„Zapošljavanje žena iz ranjivih skupina na području Općine Babina Greda“


  1. UVJETI

Nezaposlene žene prijavljene u evidenciju nezaposlenih Hrvatskog zavoda za zapošljavanje sa naglaskom na: starije od 50 godina, žene s invaliditetom, žrtve trgovanja ljudima, žrtve obiteljskog nasilja, azilantice, mlade žene koje su izašle iz sustava skrbi (domova za djecu) i udomiteljskih obitelji, odgojnih zavoda i sl., liječene ovisnice o drogama, povratnice s odsluženja zatvorske kazne unazad 6 mjeseci, pripadnice romske nacionalne manjine, beskućnice;  s najviše završenim srednjoškolskim obrazovanjem.

 2. OPIS POSLOVA

– pomoć u dostavi namirnica,

– pomoć u pripremi obroka u kućanstvima korisnika,

– pomoć u održavanju čistoće stambenog prostora/domova,

– pomoć pri oblačenju i svlačenju,

– briga o higijeni i osobnom izgledu,

– pomoć u socijalnoj integraciji,

– posredovanje u ostvarivanju raznih prava (dostava lijekova, plaćanje računa, dostava  pomagala i sl.),

– pružanje psihosocijalne podrške korisnicima kroz razgovore i druženje,

– uključivanje u društvo te pratnja i pomoć u različitim socijalnim aktivnostima.

 3. BROJ TRAŽENIH RADNICA

Traženi broj radnica je 15.

  1. MJESTO RADA

Poslovi će se obavljati na području Općine Babina Greda.

  1. TRAJANJE  RADNOG ODNOSA

Predviđeno trajanje radnog odnosa je 24 mjeseca.

  1. DOSTAVA PRIJAVA: prijavu na natječaj, presliku osobne iskaznice, presliku dokaza o završenoj školi, potvrdu Hrvatskog zavoda za zapošljavanje

Podnositeljice su u prijavi dužne naznačiti kojoj skupini iz točke 1 pripadaju te priložiti odgovarajuću potvrdu npr. za žene s invaliditetom : Rješenje o invaliditetu

Urednom prijavom smatra se prijava koja sadrži sve podatke i priloge navedene u oglasu. Osoba koja nije podnijela pravodobnu i urednu prijavu ili ne ispunjava formalne uvjete iz oglasa, ne smatra se kandidatom prijavljenim na oglas. Nepotpune i nepravodobne zamolbe neće se uzeti u razmatranje.

Pisane prijave podnose se na adresu : Općina Babina Greda, Vladimira Nazora 3, 32 276 Babina Greda sa naznakom : „Za oglas – Projekt zapošljavanje žena iz ranjivih skupina na području Općine Babina Greda “ ne otvaraj“  u roku 8 dana od dana objave oglasa na oglasnim stranicama HZZ-a.

 Prijave se dostavljaju zaključno s danom 19.siječnja 2018. godine

 Kandidati će biti obaviješteni o rezultatima u zakonskom roku.

Općina Babina Greda  zadržava pravo poništenja oglasa bez posebnog objašnjenja.

 

 

 

                                                                                                             NAČELNIK

 

                                                                                                               Josip Krnić

ISPLATA ŠTETA ZA GRAĐEVINE

Categories:

Isplata šteta za građevine vršiti će se počevši od sutra, tj. od 11. siječnja 2018.g. od 09:00 sati u prostorijama Općine Babina Greda.