POZIV – LAG BOSUTSKI NIZ

Categories:

POZIV OPG-ima na Sajam poljoprivrednih prehrambenih proizvoda!

Partnerski  LAG BARANJA organizira dana 27. travnja u Belom Manastiru ispred Hotela Patria sajam poljoprivrednih prehrambenih proizvoda.
Molimo sve zainteresirane izlagače da nam se jave u inbox Facebook LAG BOSUTSKI NIZ i na mail lag.bosutski.niz@gmail.com do 23.4.2018. godine ukoliko ste zainteresirani za izlaganje, detalji u inbox i na mail!

Cilj nam je pomoći OPG-ima s područja LAG-a u plasmanu proizvoda širom lijepe naše!

LP!

POZIV LAG-a BOSUTSKI NIZ

Categories:

Poštovani OPG-i sa područja LAG-a BOSUTSKI NIZ ukoliko se bavite proizvodnjom aronije tj. proizvoda od aronije javite nam u inbox ili na mail LAG-a.

Isto tako ukoliko se bavite proizvodnjom ostalih prehrambenih proizvoda namijenjenih za prodaju, javite nam vrstu te količine proizvoda.

Javiti vrstu te količinu proizvoda!

lag.bosutski.niz@gmail.com


lp!

ZASTOJ U ISPORUCI ELEKTRIČNE ENERGIJE

Categories:

Obavještavamo da će zbog radova na postrojenju, doći do nestanka električne energije dana 18. travnja 2018.g. u vremenu 12:00 – 14:00 sati.

PREKID VODOOPSKRBE

Categories:

Dana 4. travnja 2018.g. (srijeda), u vremenu od 9:00 do 17:00 sati, doći će do prekida vodoopskrbe u mjestu Babina Greda, (radovi na vodoopskrbnoj mreži).

USKRSNICA ZA UMIROVLJENIKE

Categories:

Dana 26. ožujka 2018.g., ponedjeljak, u 10:00 sati biti će podjela uskrsnice u visini 100,00 kuna u Maloj sali, Kralja Tomislava 4, Babina Greda.

Pravo na uskrsnicu ostvaruju umirovljenici koji imaju mirovinu u iznosu nižem od 2.500,00 kuna, te osobe starije od 65 godina koji  nisu ostvarili pravo na mirovinu.

POZIV ZA UVOĐENJE U VOJNU EVIDENCIJU

Categories:

POZIV ZA UVOĐENJE U VOJNU EVIDENCIJU

SASTANAK – TEMA IZGRADNJA ŠKOLSKE SPORTSKE DVORANE U BABINOJ GREDI

Categories:

Dana, 05. ožujka 2018.g. održan je u prostorijama Općine Babina Greda sa temom Izgradnja školske sportske dvorane u Babinoj Gredi.

Nazočili su: Božo Galić – župan Vukovarsko – srijemske županije, Jadranka Mustapić – Karlić – pročelnica Upravnog odjela za školstvo VSŽ, Ivan Jukić – ovlašteni građevinski sudski vještak, Hrvoje Čuljak – pročelnik Službe za prost.plan.gradnju i zaštitu okoliša, Vjekoslav Krstić – voditelj projekta, Đurđica Babić – ravnateljica O.Š. “Mijat Stojanović” Babina Greda, Josip Krnić – načelnik Općine Babina Greda, Tomo Đaković – zamjenik načelnika, Vijećnici Općine Babina Greda: Jakob Verić, Jakob Ličanin, Josip Gregorović, Željko Knežević – Babina Greda, Antun Omazić – Babina Greda.

Zaključak sastanka je: Prihvaća se opcija 3. Trošak građenja dvodijelne dvorane u Babinoj Gredi (sa borilištem dimenzija trodijelne dvorane) sa zatrpavanjem iskopane jame –trošak 18.484.400,00 kuna (bez PDV-a), a za zaokruživanje financijske konstrukcije za realizaciju navedenog projekta zadužuje se Župan Vukovarsko-srijemske županije (ukoliko sredstva budu premašivala iznose po Sporazumu o sufinanciranju između Ministarstva, Županije i Općine).

 

 

 

EDUKACIJA ZAŠTITI POTROŠAČA U TJEDNU PRAVA POTROŠAČA

Categories:

EDUKACIJA GOSPODARSTVENIKA O PROPISIMA IZ PODRUČJA ZAŠTITE PRAVA POTROŠAČA

Vukovarsko-srijemska županija, Velika županijska vijećnica

Glagoljaška 27
10:00-13:00

PROGRAM EDUKACIJE

POTPISIVANJE UGOVORA O FINANCIRANJU PROGRAMA – PROJEKATA UDRUGA ZA 2018.G.

Categories:

Dana, 02. ožujka 2018.g., petak u općinskoj vijećnici Općine Babina Greda potpisivali su se ugovori o financiranju programa – projekata udruga za 2018.g. na osnovu provedenog Javnog natječaja za financiranje programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge u kulturi i sportu na području Općine Babina Greda za 2018.g.

Ovom prilikom zahvaljujemo svim predsjednicima udruga na dosadašnjoj više nego uspješnoj suradnji u nadi da će se u budućim vremenima naša suradnja intenzivirati i poboljšati na obostrano zadovoljstvo, jer jedni bez drugih ne možemo.

Iznos dodijeljenih sredstava za područje kulture je 120.000,00 kn raspoređenih na jedanaest prijavitelja, te u području sporta  iznos 250.000,00 kn raspoređenih na četiri prijavitelja. Ukupno će se financirati 24 programa – projekta čija će se uspješna realizacija odraziti na cijelo područje Općine Babina Greda i na širu okolicu.

JAVNI POZIV ZA DOSTAVU PRIJEDLOGA ZA DODJELU JAVNIH PRIZNANJA OPĆINE BABINA GREDA 2018.g.

Categories:

REPUBLIKA HRVATSKA

VUKOVARSKO.-SRIJEMSKA ŽUPANIJA

OPĆINA BABINA GREDA

Odbor  za dodjelu javnih priznanja

KLASA: 021-05/18-01/1                                        

URBROJ: 2212/02-01/18-01-1                                      

Babina Greda, 20. veljače, 2018. godine

 

 

Odbor  za dodjelu javnih priznanja Općine Babina Greda objavljuje

                                                   JAVNI POZIV
                                 za dostavu prijedloga  za dodjelu
                       javnih priznanja Općine Babina Greda u 2018. godini

 

                

  1. Javna priznanja Općine Babina Greda su:

–         POVELJA OPĆINE BABINA GREDAProglašenje počasnim građaninom Općine Babina Greda

Počasnim građaninom Općine Babina Greda može se proglasiti osoba posebno zaslužna za promicanje  položaja  i ugleda Općine Babina Greda, promicanje demokratskog društva  i  razvoj Općine Babina Greda u cjelini.

Prijedlog za dodjelu Povelje može dati općinski načelnik i natpolovična većina svih vijećnika Općinskog vijeća.

–          Plaketa „Zlatni grb Općine Babina Greda“

Zlatni grb Općine Babina Greda dodjeljuje se građanima Općine Babina Greda i drugim građanima Republike Hrvatske za izuzetne rezultate postignute u gospodarstvu, znanosti, zdravstvu, kulturi, športu i drugim djelatnostima na području Općine Babina Greda i od posebnog utjecaja na daljnji razvitak Općine Babina Greda i Republike Hrvatske.

Prijedlog za dodjelu Plakete „Zlatni grb“  može dati općinski načelnik i natpolovična većina svih vijećnika Općinskog vijeća, poduzeća i druge pravne osobe

  • Plaketa „Srebrni grb Općine Babina Greda“

Srebrni grb Općine Babina Greda dodjeljuje se građanima Općine Babina Greda i drugim građanima Republike Hrvatske, gospodarskim i drugim subjektima za kontinuirano obavljanje djelatnosti i postizanje rezultata koji doprinose boljitku Općine Babina Greda.

Prijedlog za dodjelu Plakete „Srebrni grb“  može dati općinski načelnik ,vijećnik Općinskog vijeća, poduzeća i druge pravne osobe, udruge građana.

–       Zahvalnica Općine Babina Greda

Zahvalnica Općine Babina Greda dodjeljuje se građanima, gospodarskim i drugim subjektima prigodom obilježavanja njihovih značajnih obljetnica, a za trajnu, opće priznatu djelatnost kojom su doprinijeli i doprinose razvitku i boljitku Općine Babina Greda.

Prijedlog za Zahvalnicu može dati općinski načelnik ,vijećnik Općinskog vijeća, poduzeća i druge pravne osobe, udruge građana.

  1. Prijedlog za dodjelu javnih priznanja podnosi se u pismenom obliku Odboru za dodjelu javnih priznanja Općine Babina Greda, a mora obavezno sadržavati:
  • ime i prezime odnosno naziv podnositelja prijedloga
  • ime i prezime odnosno naziv fizičke ili pravne osobe koja se predlaže za javno priznanje
  • naziv javnog priznanja i područje na koje se odnosi prijedlog sa jasnim određenjem zasluga, doprinosa  ili postignuća zbog kojih se javno priznanje  predlaže
  • životopis o postignutim rezultatima i zaslugama za pojedinca, odnosno podatke o pravnoj ili fizičkoj osobi koja se predlaže za dodjelu javnog priznanja sa odgovarajućim obrazloženjem i eventualnom dokumentacijom kojom se potkrepljuje obrazloženje
  1. Rok za dostavu inicijativa je zaključno do 15. ožujka, 2018. godine, a dostavljaju se poštom na adresu OPĆINA BABINA GREDA, Vl. Nazora 3, 32276 Babina Greda  s naznakom «JAVNA PRIZNANJA U 2018. g.» ili osobno u Jedinstveni  upravni odjel  Općine Babina Greda.

 

Predsjednik Odbora:

 

Josip Krnić