Radno vrijeme: Pon-Pet 07 - 15 sati

Radionica sa tematikom vezanom za Afričku svinjsku kugu

Afrička svinjska kuga

Radionica sa tematikom vezanom za Afričku svinjsku kugu

Poštovani,

Ministarstvo poljoprivrede i Vukovarsko-srijemska županija,  dana 29. kolovoza u 12,00 sati u Vinkovcima u Velikoj Županijskoj vijećnici, Glagoljaška 27a organiziraju Radionicu sa tematikom vezanom za Afričku svinjsku kugu i njenog utjecaja na daljnji rad i poslovanje subjekata u Vukovarsko srijemskoj županiji sa slijedećim temama:

  1. „Afrička svinjska kuga i biosigurnost“
  2. „Uvjeti u objektima za klanje svinja, rasijecanje i preradu mesa svinja  te uvjeti za promet i označavanje mesa/proizvoda od mesa svinja nakon pojave afričke svinjske kuge“
  3. „Potpore uzgajivačima svinja s objekata u zonama ograničenja“.

Na radionici će sudjelovati djelatnici Ministarstva poljoprivrede koji su nakon početnih izlaganja  na raspolaganju za sva dodatna pitanja i pojašnjenja sudionicima radionice.

Slijedom navedenoga, molimo Vas da  obavijestite uzgajivače svinja i subjekte u poslovanju s hranom koji se bave klanjem i/ili  preradom mesa svinja sa područja Vašeg grada/općine o održavanju ove radionice i da se odazovu.

Svakako, pozivamo i Vas kao predstavnike jedinica lokalne samouprave da nazočite.

Upravni odjel za poljoprivredu

Vukovarsko-srijemska županija

Glagoljaška 27 32 100 Vukovar

E-mail: poljoprivreda@vusz.hr

Tel. 032 344 038

Prethodna objava JAVNI POZIV – obavljanje pomoćnih poslova pri eutanaziji svinja
Babina Greda

Nema sela nad BABINE GREDE

babinagrda.hr

Općina Babina Greda © 2024. Sva prava pridržana

Skip to content