Radno vrijeme: Pon-Pet 07 - 15 sati

Promjene cijena sakupljanja odvoza komunalnog otpada i dimnjačarskih usluga

Obavijest

Promjene cijena sakupljanja odvoza komunalnog otpada i dimnjačarskih usluga

Poštovani mještani Općine Babina Greda,

koncesionar Strunje – Trade d.o.o. je predao zahtjev za povećanje cijene sakupljanja odvoza komunalnog otpada, gdje je nakon sastanaka Savjeta za zaštitu potrošača Općine Babina Greda isto tijelo potvrdilo novi dostavljeni cjenik te predložio je općinskom načelniku donošenje Suglasnosti na novi predloženi cjenik i sklapanje aneksa ugovora.

Općinski načelnik i tvrtka Strunje – Trade d.o.o. sklopili su aneks ugovora za javne usluge sakupljanja, odvoza i odlaganja komunalnog otpada na području Općine Babina Greda, ugovorne obveze stupaju na snagu s danom 01. svibnja 2023. godine.

Kao najznačajniju novu cijenu navodimo cijenu odvoza miješanog komunalnog otpada fiksne naknade za kategoriju kućanstvo koja iznosi po novom cjeniku 41,27 kn / 5,48 eura / mjesečno, i nova cijena po jednom odvozu komunalnog otpada iznosi 7,90 kn / 1,05 eura, ostale cijene koje su promijenjene nalaze se u prilogu ove obavijesti.

Nove cijene su prihvaćene iz više razloga osim poskupljenja goriva, troškovi plaće su se povećali u poslovanju koncesionara kao i zbrinjavanje otpada.

Zahtjev za povećanje cijene je dostavio i DS DIMNJAK vl. Vlatko Nagy iz Gundinaca, njegov zahtjev je vezan uz promjenu valute i usklađivanje cijena odnosno korekcija istih. Nakon što je Savjet za zaštitu potrošača Općine Babina Greda odobrio dostavljeni novi cjenik i predložio donošenje Suglasnosti općinskom načelniku, isti je Suglasnost donio te je sklopio ankes ugovora s koncesionarom DS DIMNJAK iz Gundinaca koji obavlja dimnjačarske usluge na području Općine Babina Greda. Novi cjenik dimnjačarskih usluga također možete preuzeti u prilogu ove obavijesti. 

Za sve nejasnoće ili upite možete se slobodno obratiti u Općinu Babina Greda, kontakt podatke možete preuzeti sa web stranice općine.

S poštovanjem,

OPĆINA BABINA GREDA

Prethodna objava Javna tribina “Sve za zdravu mladost”
Babina Greda

Nema sela nad BABINE GREDE

babinagrda.hr

Općina Babina Greda © 2024. Sva prava pridržana

Skip to content