Radno vrijeme: Pon-Pet 07 - 15 sati

PROJEKT SLAVONIJA, BARANJA I ZAPADNI SRIJEM

PROJEKT SLAVONIJA, BARANJA I ZAPADNI SRIJEM

Pod Projektom Slavonija, Baranja i Zapadni Srijem podrazumjeva se usmjereniji pristup korištenju sredstava europskih strukturnih i investicijskih (ESI) fondova kako bi se provedbom većeg broja projekata sufinanciranih iz navedenih izvora osigurao značajniji doprinos rastu i razvoju na području pet slavonskih županija.

Promemorija sa ključnim informacijama o Projektu Slavonija, Baranja i Zapadni Srijem: Promemorija – Projekt Slavonija, Baranja i Zapadni Srijem

Tablični prikaz do sada potpisanih ugovora, odnosno ugovorenih projekata u okviru Projekta Slavonija, Baranja i Zapadni Srijem: Tablični prikaz

Prethodna objava ANA VERIĆ – R.I.P.
Babina Greda

Nema sela nad BABINE GREDE

babinagrda.hr

Općina Babina Greda © 2024. Sva prava pridržana

Skip to content