Radno vrijeme: Pon-Pet 07 - 15 sati

Prijava nastale štete na građevinama, infrastrukturi i poljoprivrednim usjevima

Obavijest

Prijava nastale štete na građevinama, infrastrukturi i poljoprivrednim usjevima

Poštovani,

obavještavamo Vas da mještani Općine Babina Greda mogu od sutra (22.07.2023. godine) prijaviti nastalu štetu na građevinama, infrastrukturi i poljoprivrednim usjevima (suncokret, kukuruz i voće i povrće) u Općini Babina Greda, Kralja Tomislava 2, Babina Greda. 

Uz prijavu obavezno se mora imati fotodokumentacija nastale štete (istu možete prije podnošenja zahtjeva dostaviti i na e-mail: en.opcinababinagreda@gmail.com te navedite ime i prezime, adresu i mjesto tko dostavlja fotografije), ako je šteta sanirana potrebno je dostaviti uz fotodokumentaciju štete i račune za građevinski materijal.Sa sobom ponijeti dokument prijave za poticaje koji imaju OPG zbog prijava štete na poljoprivrednim površinama, a koji nisu u upisniku moraju ponijeti dokaz o vlasništvu-posjedu.Oštećenik može prijaviti štetu na osobnom automobilu, budući da je riječ o pokretnoj imovini, potrebno je općinskom povjerenstvu uz prijavu dostaviti dokaz da je taj automobil doista i bio na nepogodom pogođenom području (npr. policijski zapisnik).

Provjeru svih prijava će izvršitit Povjerenstvo. U slučaju da ne bude električne energije nećemo biti u mogućnosti obavljati prijave jer je potrebno kopirati zahtjeve od OPG-a, račune i ostalo.

U privitku se nalazi Odluka o proglašenju prirodne nepogode i obrazac za prijavu štete.

Prijave možete podnositi u sljedećem vremenu:

22.07. – subota u vremenu od 08:00 sati do 13:00 sati

24.07. i 25.07. u vremenu od 08:00 sati do 20:00 sati

26., 27.07. u vremenu od 08:00 sati do 15:00 sati

S poštovanjem,

OPĆINA BABINA GREDA

Prethodna objava Općini petica za transparentnost
Babina Greda

Nema sela nad BABINE GREDE

babinagrda.hr

Općina Babina Greda © 2024. Sva prava pridržana

Skip to content