Radno vrijeme: Pon-Pet 07 - 15 sati

PRETHODNA PROVJERA ZNANJA I SPOSOBNOSTI

PRETHODNA PROVJERA ZNANJA I SPOSOBNOSTI

Obavještavamo sve kandidate koji su se prijavili na Oglas za prijem u radni odnos na određeno vrijeme u Općinu Babina Greda na radno mjesto: Koordinator/ica zaposlenih žena na projektu “Zapošljavanje žena iz ranjivih skupina na području Općine Babina Greda” – jedan izvršitelj (m/ž), da će se prethodna provjera znanja i sposobnosti održati dana 27. prosinca 2017.g. sa početkom u 10:00 sati u Općini Babina Greda. Prethodnoj provjeri znanja i sposobnosti mogu pristupiti samo kandidati čije su prijave potpune, tj. priložili su svu potrebnu dokumentaciju.

 

Popis literature za pripremu za prethodnu provjeru znanja i sposobnosti:

  1. Operativni program učinkoviti ljudski potencijali 2014.g. – 2020.g.  (strukturnifondovi.hr )
  2. Zakon o regionalnom razvoju Republike hrvatske “Narodne novine” br. 147/14)
  3. Strategija borbe protiv siromaštva i socijalne isključenosti u Republici Hrvatskoj 2014.g. – 2020.g.  (vlada.gov.hr )
  4. Program zapošljavanja žena – Zaželi (strukturnifondovi.hr ), (Prilog 1. Opći uvjeti ugovora, Prilog 2. Posebni uvjeti ugovora)

 

Opis poslova.

Koordinator/ica će obavljati sljedeće poslove:

  1. organizacija rada zaposlenih žena,
  2. vođenje evidencije o radu zaposlenih žena,
  3. organizacija dostave higijenskih potrepština krajnjim korisnicima projekta,
  4. sudjelovanje u radu projektnog tima

 

Podaci o plaći:

Plaća koordinatora/ice iznositi će 7.000,00 HRK bruto

Prethodna objava PROMOCIJA KNJIGE BABOGREDSKE KOMPANIJE
Babina Greda

Nema sela nad BABINE GREDE

babinagrda.hr

Općina Babina Greda © 2024. Sva prava pridržana

Skip to content