Radno vrijeme: Pon-Pet 07 - 15 sati

Potpisani su ugovori o dodjeli financijskih sredstava – udruge u kulturi i sportu

Potpisani su ugovori o dodjeli financijskih sredstava – udruge u kulturi i sportu

Poštovani mještani,

dana 03. ožujka 2023.g. u 13:00 sati potpisani su ugovori o dodjeli financijskih sredstava u skladu sa javnim natječajem za financiranje programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge u kulturi i sportu na području Općine Babina Greda za 2023.g. koji je objavljen dana 30. prosinca 2022.g.

Općina Babina Greda je osigurala u svom proračunu za 2023.g. iznos od 39.817,00 eura za udruge u kulturi i 55.744,00 eura kuna za udruge u sportu.

Općina Babina Greda

Potpisani su ugovori o dodjeli financijskih sredstava - udruge u kulturi i sportu
Potpisani su ugovori o dodjeli financijskih sredstava - udruge u kulturi i sportu
Potpisani su ugovori o dodjeli financijskih sredstava - udruge u kulturi i sportu
Potpisani su ugovori o dodjeli financijskih sredstava - udruge u kulturi i sportu
Potpisani su ugovori o dodjeli financijskih sredstava - udruge u kulturi i sportu
Prethodna objava Poziv udrugama
Babina Greda

Nema sela nad BABINE GREDE

babinagrda.hr

Općina Babina Greda © 2024. Sva prava pridržana

Skip to content