Radno vrijeme: Pon-Pet 07 - 15 sati

Općinu Babinu Gredu posjetila studijska grupa iz BiH, Srbije, Kosova, Albanije te Sjeverne Makedonije

Općinu Babinu Gredu je dana 29.rujna 2021. godine, posjetila studijska grupa

Općinu Babinu Gredu posjetila studijska grupa iz BiH, Srbije, Kosova, Albanije te Sjeverne Makedonije

Općinu Babinu Gredu je dana 29.rujna 2021. godine, posjetila studijska grupa koja je došla iz BiH, Srbije, Kosova, Albanije te Sjeverne Makedonije, njih 15 te predstavnici HMRR-a i Ureda LAG-a BN u sklopu projekta NAGE – Networking and advocacy for green economy.

Tema studijske posjete je primjena zelene ekonomije, pametnih sela te razvoj ruralnog prostora kroz primjere dobre prakse.

Općina Babina Greda je selo koje je jedino u Republici Hrvatskoj izabrano za projekt Smart Rural 21 i od prijavljenih 725 na razini EU prošla među 16 odabranih, a isto tako kao i selo/općina koja je izgradila pasivnu novu upravnu zgradu općine, koja je energetski neovisna, kao i zgrada Dječji vrtić “Regoč”.

Studijska grupa je prvo posjetila OŠ Mijat Stojanović vezano u sklopu projekta Smart Rural 21 gdje je Općina Babina Greda sufinancirala opremanje kabineta kemije, biologije i tehničke kulture, zatim su posjetili upravnu zgradu Općine Babina Greda gdje smo prezentirali projekte koji su u provedbi i oni koji su u planu kao i projekt Smart Rural 21 te drugu aktivnost koju smo proveli u suradnji sa Fakultetom agrobiotehničkih znanosti Osijek (pametna poljoprivreda), te suradnju sa LAG-om Bosutski niz.

Nakon toga studijska grupa uputila se na elektranu u Babinoj Gredi gdje su ih odgovorne osobe na elektrani provele kroz cijeli pogon.

Općinu Babinu Gredu je dana 29.rujna 2021. godine posjetila studijska grupa
Općinu Babinu Gredu je dana 29.rujna 2021. godine posjetila studijska grupa
Općinu Babinu Gredu je dana 29.rujna 2021. godine posjetila studijska grupa
Prethodna objava Nova lokacija za odlaganje građevinskog otpada
Babina Greda

Nema sela nad BABINE GREDE

babinagrda.hr

Općina Babina Greda © 2024. Sva prava pridržana

Skip to content