Radno vrijeme: Pon-Pet 07 - 15 sati

Nova lokacija za odlaganje građevinskog otpada

Nova lokacija za odlaganje građevinskog otpada

Nova lokacija za odlaganje građevinskog otpada

Nova lokacija za odlaganje građevinskog otpada nalazi se u produžetku iza reciklažnog dvorišta. Zabranjuje se odlaganje građevinskog otpada na dosadašnjoj lokaciji kod autopraonice.

Prije odvoza građevinskog otpada (cigla, beton) na lokaciju tj. deponiju OBVEZNO se javiti komunalnom redaru Branku Leninger 099/214-2618.

Na deponiju je zabranjeno dovoziti drveni i željezni otpad.

Nova lokacija za odlaganje građevinskog otpada
Nova lokacija za odlaganje građevinskog otpada
Nova lokacija za odlaganje građevinskog otpada
Prethodna objava Proglašena prirodna nepogoda zbog suše
Babina Greda

Nema sela nad BABINE GREDE

babinagrda.hr

Općina Babina Greda © 2024. Sva prava pridržana

Skip to content