Babina Greda

Oglas za prijem namještenika u JUO Općine Babina Greda na radno mjesto Komunalni radnik

Na priloženoj poveznici preuzmite slijedeće dokumente:

  • Oglas za prijem namještenika u Jedinstveni upravni odjel Općine Babina Greda, na određeno radno vrijeme, radi obavljanja poslova čiji se opseg privremeno povećao, na radno mjesto Komunalni radnik
  • Opis poslova, podaci o plaći, način obavljanja prethodne provjere znanja i sposobnosti kandidata te pravni i drugi izvori za pripremanje kandidata za prethodnu prvojeru znanja i sposobnosti
  • Obrazac izjave – Izjava o nepostojanju zapreka za obavljanje poslova iz Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (»Narodne novine« broj 86/08, 61/11, 04/18. i 112/19).
  • Izjava o davanju suglasnosti za obradu osobnih podataka

PREUZMITE DOKUMENT/E

Prethodna objava Dan Općine
Skip to content