Radno vrijeme: Pon-Pet 07 - 15 sati

Održana prva tematska radionica projekta „ Dijalog budućnosti“ u okviru programa Erasmus + BABINA GREDA

držana prva tematska radionica projekta „ Dijalog budućnosti“ u okviru programa Erasmus + BABINA GREDA

Održana prva tematska radionica projekta „ Dijalog budućnosti“ u okviru programa Erasmus + BABINA GREDA

Dana 18. siječnja 2022. godine održana je prva Tematska radionica – Strukturirani dijalog mladih sa donsiteljima odluka, projekta „ Dijalog budućnosti“ u okviru programa Erasmus + kojeg provodi Lokalna akcijska grupa Bosutski niz. Nacionalna agencija, Agencija za mobilnost i programe EU odobrila je bespovratna sredstva u iznosu od 17.484,00 EUR-a, namijenjena za provedbu projekta, a razdoblje provedbe je od 01. listopada 2021. godine do 30. rujna 2022. godine.

Tematska radionica održana je u Babinoj Gredi s početkom u 16:00 sati s ciljem uključivanja mladih sa područja LAG-a Bosutski niz u procese donošenja odluka putem strukturiranog dijaloga sa donositeljima odluka.

Projekt „ Dijalog budućnosti“ ispunjavanjem općeg i specifičnog cilja projekta, odnosno uključivanjem mladih dionika sa područja LAG-a Bosutski niz u procese donošenja odluka i kreiranja lokalnih politika i strategija putem strukturiranog dijaloga sa donositeljima odluka, doprinosi unaprjeđenju znanja, vještina i kompetencija mladih, omogućava mladima ostvarivanje kontakata i umrežavanje sa organizacijama na lokalnom području, informiranju mladih o aktivnostima i programima organizacija u lokalnoj zajednici, potičući neaktivne mlade članove zajednice da koriste prilike i mogućnosti koje im se nude kroz djelovanje organizacija civilnog društva u svrhu osobnog i profesionalnog razvoja.

Ova publikacija izražava isključivo stajalište njenih autora i Komisija se ne može smatrati odgovornom prilikom uporabe informacija koje se u njoj nalaze.

Prethodna objava Održavanje Tematske radionice u Babinoj Gredi (projekt „ Dijalog budućnosti“ u okviru programa Erasmus +)
Babina Greda

Nema sela nad BABINE GREDE

babinagrda.hr

Općina Babina Greda © 2024. Sva prava pridržana

Skip to content