Radno vrijeme: Pon-Pet 07 - 15 sati

Objava javne rasprave o prijedlogu Urbanističkog plana uređenja dijela Gospodarske zone “Jos”

Babina Greda

Objava javne rasprave o prijedlogu Urbanističkog plana uređenja dijela Gospodarske zone “Jos”

Na priloženoj poveznici preuzmite sljedeće dokumente:

 • Urbanističkog plana uređenja dijela gospodarske zone „Jos“ – sažetak za javnost
 • Urbanističkog plana uređenja dijela gospodarske zone „Jos“ – obrazloženje
 • Odluka o donošenju Urbanističkog plana uređenja dijela gospodarske zone „Jos”
 • Urbanističkog plana uređenja dijela gospodarske zone „Jos“ – sažetak za javnost
 • Urbanističkog plana uređenja dijela gospodarske zone „Jos“ – obrazloženje
 • Odluka o donošenju Urbanističkog plana uređenja dijela gospodarske zone „Jos”
 • 1. Korištenje i namjena površina
 • 2.a. Promet
 • 2.b. Elektroničke komunikacije i energetski sustav
 • 2.c. Vodnogospodarski sustav
 • 3. Uvjeti korištenja, uređenja i zaštite površina
 • 4.a. Oblici korištenja
 • 4.b. Način gradnje

PREUZMITE DOKUMENT/E

Prethodna objava Javni poziv za podnošenje prijava za ostvarivanje prava na pomoć umirovljenicima sa prebivalištem na području VSŽ
Babina Greda

Nema sela nad BABINE GREDE

babinagrda.hr

Općina Babina Greda © 2024. Sva prava pridržana

Skip to content