Radno vrijeme: Pon-Pet 07 - 15 sati

Manja putnička pristaništa gradit će se u Županji, Babinoj Gredi, Slavonskom Kobašu i Davoru

Glas Slavonije

Manja putnička pristaništa gradit će se u Županji, Babinoj Gredi, Slavonskom Kobašu i Davoru

Zbog poboljšanja prometne povezanosti vodenim putem i razvoja riječnog turizma na rijeci Savi te putničke, izletničke i sportsko-rekreacijske plovidbe manja putnička pristaništa gradit će se u Županji, Babinoj Gredi, Slavonskom Kobašu i Davoru. Lučka uprava Slavonski Brod potpisala je 10. siječnja ove godine ugovor s osječkom tvrtkom Hidroing o izradi projektne dokumentacije, čija je procijenjena vrijednost u javnom pozivu bila 2.000.000 kuna bez PDV-a.

Kako doznajemo od Vjekoslava Jankovića, službenika za informiranje u Lučkoj upravi Slavonski Brod, ugovoreni rok završetka izrade je 24 mjeseca. Do siječnja 2025. bit će provedeni istražni radovi, napravljeni geodetski snimak i elaborati, izrađena okolišna dokumentacija, projektna dokumentacija (prometno-tehnološki elaborat, idejni projekt, glavni projekt) i riješena natječajna dokumentacija. Potom slijedi i gradnja četiriju pristaništa na Savi, koja će osigurati nesmetani prihvat riječnih kruzera i drugih manjih putničkih plovila, turističkih i onih u linijskom prijevozu. U planu su, napominje Janković, još dva manja putnička pristaništa – Štitar i Šamac.

Sva će ona, uz veliko pristanište u Slavonskom Brodu, pokrivati lijevu obalu Save i otvoriti niz mogućnosti za osmišljavanje turističke ponude, od, primjerice, jednodnevnih izleta, koji su sve popularniji, do raznih edukacija. Na promatranoj dionici Sava obilježjima plovnosti osigurava nesmetan promet manjih plovila karakterističnih za izletničku plovidbu. “Na nama je da osiguramo infrastrukturu, a ostalo će biti na gradovima i općinama, odnosno njihovim turističkim zajednicama”, poručuje. Naime, za uspješan prijevoz unutarnjim plovnim putovima potrebno je osigurati i urediti odgovarajuću infrastrukturu – pripadajuće građevine, objekte i uređaje, sigurnost plovidbe te luke i pristaništa, o čijoj kvaliteti uvelike ovisi uspješnost rada sustava. Lučka uprava korisnicima mora osigurati privez i odvez vozila, prihvat i otpremu putnika, opskrbu plovila vodom i električnom energijom, prihvat otpada s plovila i službu hitne zdravstvene pomoći. Omogućit će jednostavan i siguran vez te uplovljavanje i isplovljavanje brodova. Pristaništa će biti lijepo uređena, s postavljenom urbanom opremom i drugim sadržajima koji će posjetiteljima omogućiti ugodan boravak. Navedena će naselja time konačno izići na Savu, dodatno se turistički otvoriti, umrežiti svoju ponudu sa smještajnim kapacitetima, što bi u konačnici trebalo potaknuti i njihov razvoj. Županja bi, kako doznajemo, trebala dobiti i sportsku luku u blizini muzeja i teretnu luku kod šljunčare.

Zbog problema s plovnosti Sava je dugo bila zapostavljena, a njezin turistički potencijal neiskorišten. Lokalni čelnici već godinama traže obnovu i uređenje plovnog puta kako bi naselja smještena uz rijeku konačno imala koristi od blagodati svoga položaja. Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture u sklopu projekta unaprjeđenja sustava unutarnje plovidbe u RH obnovit će i plovne putove rijeke Save. Dok se izgrade navedena pristaništa, plovni će put biti “otvoren”, riješit će se kritične dionice i stvoriti preduvjet za razvoj riječnog kruzinga na Savi, sve popularnijeg oblika odmora. Riječna su krstarenja među najbrže rastućim turističkim sektorima, a ekonomski učinak međunarodnih riječnih krstarenja na destinaciju vrlo je vrijedan, s velikim potencijalom rasta prihoda. To je vidljivo i po povećanju broja zaposlenih i razvoju raznih pratećih usluga.

Marija Lešić Omerović/Glas Slavonije

Prethodna objava Prikupljanje miješanog komunalnog otpada
Babina Greda

Nema sela nad BABINE GREDE

babinagrda.hr

Općina Babina Greda © 2024. Sva prava pridržana

Skip to content