Radno vrijeme: Pon-Pet 07 - 15 sati

Loženje vatre na otvorenom

Požar

Loženje vatre na otvorenom

Poštovani mještani,

po naputku DVD-a Babina Greda molimo Vas da smanjite aktivnosti paljenja suhih trava, raslinja, drva i ostalog, te na taj način čuvate prirodu i okoliš.

Od 1. svibnja do 31. listopada 2023. zabranjeno je loženje vatre na otvorenom, a za počinitelje su propisane stroge novčane pa i zatvorske kazne.

U tom smislu, paljenjem vatre na otvorenom prostoru smatra se uporaba vatre izvan zatvorenih odnosno pokrivenih prostora, s naglaskom na:
– spaljivanje suhe trave, korova, biljnog otpada, grmlja, šumskog raslinja i sl.,
– spaljivanje papira, smeća itd.,
– improvizirani roštilji u prirodi,
– logorske vatre i sl.

Za svako loženje vatre na otvorenom prostoru, građani su dužni pribaviti odobrenje nadležne vatrogasnog društva i poduzeti odgovarajuće mjere predostrožnosti.

Na temelju članka 61. i 62. Zakona o zaštiti požara (“Narodne novine” br. 92/10) propisane su sljedeće kazne za počinitelje:

  • novčanom kaznom u iznosu od 15.000,00 kuna do 150.000,00 kuna ili kaznom zatvora od 60 dana kaznit će se za prekršaj fizička osoba koja izazove požar, a osoba koja izazove požar iz nehaja kaznit će se za prekršaj novčanom kaznom u iznosu od 2.000,00 do 15.000,00 kuna,
  • novčanom kaznom u iznosu od 15.000,00 kuna do 150.000,00 kuna kaznit će se za prekršaj pravna osoba koja propustom izazove požar,
  • novčanom kaznom u iznosu od 2.000,00 do 15.000,00 kuna kaznit će se odgovorna osoba u pravnoj osobi. Nadalje, fizičke i pravne osobe dužne su vatrogascima neposredno ili putem brojeva 112; 193 prijaviti nastanak požara i pružiti sve informacije o požaru sukladno članku 11. stavka 2. Zakona o zaštiti od požara.
  • novčanom kaznom u iznosu od 1.000,00 do 15.000,00 kuna kaznit će se za prekršaj fizička osoba koja ne prijavi nastanak požara.

OPĆINA BABINA GREDA

Prethodna objava Afrička svinjska kuga: Edukativni materijali
Babina Greda

Nema sela nad BABINE GREDE

babinagrda.hr

Općina Babina Greda © 2024. Sva prava pridržana

Skip to content